Tedaviler

Refraktif Lazer Tedavisi

Miyopi, hipermetropi, astigmatizma ve presbiyopi (yaşa bağlı yakını görme bozukluğu), gözlük veya kontakt lens kullanan hastalar excimer lazer veya femtosaniye lazerli çok odaklı göz içi lens (akıllı mercek) cerrahileriyle kalıcı olarak gözlük ve kontakt lenslerinden kurtulabilirler.

Hastanemizde refraktif cerrahi ile ilgili femtosaniye lazer, excimer lazer ve bu cihazlarla bilgi akışı içerisinde olan tüm diagnostik cihazlar bulunmaktadır. Hangi hastaya hangi yöntemin uygun olduğu, ayrıntılı göz muayenesi, lazer ve lens cerrahisine ait özel tetkikler ve hasta beklentisine göre deneyimli hekimlerimiz tarafından belirlenir ve uygulanır.

Kırma kusurları 4 başlık altında toplanır. Bunlar Miyopi, hipermetropi, astigmatizma ve presbiyopidir.

 

Miyop bir gözün ön arka çapı normalden daha uzundur, bu nedenle göze gelen ışınlar ağ tabakasının (retinanın) üzerinde değil de önündeki bir noktada odaklanır. Miyop kişiler yakını net görebilirken, uzaktaki görüntüleri net göremezler.

 

Hipermetrop  bir gözün ön arka çapı normalden  daha kısadır, bu nedenle göze gelen ışınlar ağ tabakasının arkasındaki bir noktada odaklanır. Hipermetropisi olan kişiler, yakın iş yaptıklarında gözleri çabuk yorulur ve yakını net göremezler. Eğer hipermetropi derecesi yüksekse hem yakında hem de uzakta görme sorunu oluşur. Hipermetropi yaşla birlikte artış gösterir, bunun nedeni yaşla beraber gözün uyum gücünde meydana gelen ilerleyici azalmadır. Aslında hipermetrop bir kişi ne yakını ne de uzağı net görebilir. Miyop bir kişi her yaşta yakını iyi görebilirken uyum gücünü kaybetmiş orta-ileri yaştaki bir hipermetropun hem uzak hem yakın için düzeltmeye ihtiyacı olacaktır.

 

Şekil 1. PRK, LASEK ve LASIK cerrahilerinin demonstrasyonu

Astigmatizma, gözün kırıcı ortamlarında özellikle en dıştaki saydam alanda (kornea) yatay ve dikey meridyenlerdeki ışığın kırılma miktarının aynı olmaması durumudur.  Hem yakın hem uzakta bulanık, çift görme ve gölgeli görme, göz ile baş ağrısı gibi belirtilerle fark edilebilir. Ayrıca alerjik konjonktiviti olan ve devamlı gözlerini kaşıyan bireylerde daha sık düzensiz astigmatizma ortaya çıktığı bilinmektedir.

 

Presbiyopi, yaşla birlikte ortaya çıkan yakını görme zorluğudur. Gözlerimizin içindeki mercek gençlerde elastik olduğu için şekil değiştirebilen bir yapıya sahiptir, mercek bu özel yetenek sayesinde cisimler yakına geldiğinde, şişerek şeklini değiştirebilir ve yakın görmeye uyum sağlanır. Kırk yaşından sonra göz bu yeteneğini yavaş yavaş kaybetmeye başlamaktadır.

 

Kırma kusurunu yok etmeye veya azaltmaya yönelik her türlü cerrahiye refraktif cerrahi denir. Değişik tekniklerden oluşan bu müdahalelerin amacı kişinin gözlük veya kontakt lens ihtiyacını en aza indirmek hatta yok etmektir. Hastanın kişiliği, beklenti sınırları, yaşı, kırma kusuru tipi ve derecesi, hastanın kornea yapısı, göz merceğinin durumu, ağ tabakasının (retinanın) özellikleri cerrahiye uygunluğunu ve cerrahi tipini belirler. Her metodun kendine ait risk ve avantajları vardır. Detaylı bir muayene ile uygun olan tekniğe karar verilir.

 

İhtiyaca göre excimer lazer (LASIK, LASEK, PRK), refraktif lens cerrahisi (çok odaklı akıllı göz içi lens, torik göz içi lens), intrakorneal halka, radyal keratotomi ve astigmatik keratotomi şeklinde tekniklerden uygun olanlar seçilebilir.

 

LASIK, özel tekniklerle gözün en dış saydam kısmın (kornea) ön yüzeyinde bir doku parçasının (flep) yaklaşık 1/4 kalınlığında kaldırıldıktan sonra açığa çıkan yüzeye kırma kusuru ihtiyacına göre excimer lazer uygulanarak korneayı yeniden şekillendirdikten sonra kaldırılan doku parçasının tekrar yerine kapatılması işlemidir. Ameliyat olmaya karar veren kişiler kontakt lens kullanıyorlar ise muayeneden yaklaşık 1 hafta önce lens kullanımını bırakmaları gerekmektedir.

 

LASEK, PRK ya benzer, sadece lazer öncesi yüzey tedavisinin farklı olduğu yöntemdir.

 

Fotorefraktif keratektomide (PRK), LASIK tekniğinden farklı olarak korneadan doku kaldırılmadan lazer direkt olarak dış yüzeye uygulanır. Ameliyatın bitiminde tahriş olan yüzeyin daha kolay iyileşmesi ve rahatsızlığı azaltmak amacı ile birkaç gün için kontakt lens takılır.

 

Refraktif lens cerrahisi, lazer ile düzeltilemeyecek kadar yüksek miyop veya hipermetrop olan 40 yaş üstü kişilerde uygulanabilir. Katarakt ameliyatına benzer şekilde gerçekleştirilir. Fakik göz içi lens tekniği ise göz parametreleri LASIK cerrahisi için uygun olmayan genç bireylerin doğal lensi üzerine yapay mercek yerleştirilmesi işlemidir.

 

Astigmatik keratotomi, uygun göz yapısı ve derecelerdeki astigmatları düzeltmek için uygulanır. Astigmatlı gözün daha dik olan eksenine 1 veya 2 adet astigmat dercesine bağlı farklı uzunlukta derin fakat korneayı delmeyen kesiler yapılmasıdır. İki yaygın türü vardır; şeffaf kornea ile beyazın sınırında yapılan limbal rahatlatıcı kesiler ve şeffaf korneanın ortasına daha yakın yapılan astigmatik keratotomidir.

 

İntrakorneal halka, keratokonus rahatsızlığına bağlı korneadaki tepe oluşumunu düzeltmek için kornea içine özel geliştirilmiş halkaların yerleştirilmesi işlemidir.

Online Randevu