Tedaviler

Göz Kapağı Cerrahisi

Entropiyon: Kirpiklerin ve kapağın içe dönmesi sonucu oluşan durumdur. Sıklıkla sebebi yaşla birlikte alt kapakta kas yapısında gevşeklik ve sarkma sonucunda oluşur. Kapakların ters dönmesi nedeni ile gözün en dışındaki saydam kısımda (kornea) irritasyona bağlı batma, kızarıklık ve enfeksiyonlara neden olabilir. Tedavide zaman kazanmak için ilaç tedavisi uygulanabilirse de asıl tedavisi içe dönmüş kapaklara hastanın durumuna göre uygun cerrahilerden biri seçilerek kapak yapısının olması gereken anatomik yapıya dönüştürülmesidir.

 

Ektropiyon: Göz kapağının dışa dönmesidir. Kapaklara alınan travma, yaşa bağlı çeşitli nedenler sonucunda oluşabilir. Özellikle beraberinde sulanma kapak iç kısmında kızarıklık ile beraber seyredebilir. Tedavisi cerrahidir.

 

Şekil 1: Hastanemizde alt kapak medial (iç) bölgesinde kitle sebebiyle ameliyat olan bir olgunun ameliyat öncesi (solda) ve ameliyat sonrası (sağda) görünümü izlenmekte.

Pitozis: Üst göz kapaklarının düşüklüğüdür. Doğumsal (konjenital) olanlar büyük bir bölümünü yapsa da çoğu travma ve yaşlılık gibi faktörler nedeni ile tutucu dokuların ayrılması nedeni ile ortaya çıkar. Ptozis orta-ileri yaşta ki hastalarda günün ilerleyen saatlerinde artması gibi özellikler gösteriyorsa mutlaka hasta için nörolojik incelemeler yapılmalıdır. Kapak düşüklüğünün şiddetine göre cerrahiye karar verilir. Üst kapak cildine kesi sonrası göz kapağını kaldıran kaslara yönelik yapılan uygun cerrahi teknikler ile kapak yüksekliği göz bebeğini örtmeyecek şekilde ayarlanır. Sonrasında göz kapağı dikiş ile dikilir. Çocuklarda göz tembelliğine ve kırma kusuruna neden olabileceği için çocuklar bu açıdan mutlaka değerlendirilmeli ve ihtiyaca göre mümkün olan en erken dönemde tedavi edilmelidir.

 

Dermatoşalazis: Özellikle üst göz kapağını etkileyen kapak cildinde sarkma ve torbalanma durumudur. Estetik görüntüyü bozması dışında etraf görme alanını da daraltabilmektedir. Çoğu hastada cilt fazlalığı ve yağ fıtıklaşması birliktedir. Bazı hastalarda aynı zamanda kapak düşüklüğü (pitozis) de bu duruma eşlik edebilir. Belirgin cilt gevşekliği ve sarkması göz çevresinde ağırlık hissi yol açabilir.

 

Şekil 2: Hastanemizde senil alt kapak ektropiyonu tanısı ile ameliyat olan bir olgunun ameliyat öncesi (üstte) ve ameliyat sonrası (altta) görünümü izlenmekte.

Göz çevresindeki torbalanma ve cilt fazlası lokal anestezi altında uygulanabilen “blefaroplasti” operasyonu ile giderilebilir.

Tüm kapak cerrahilerinden önce cerrahiyi uygulayacak hekimin antiagregan / antikoagülan (kan sulandırıcı) kullanımı ile ilgili bilgilendirilmesi önem arz etmektedir.

Online Randevu