Tedaviler

Pterjium Cerrahisi

Gözümüzün en dışındaki dokunun (konjonktiva) gözün saydam kısmının (kornea) üzerine doğru büyüyerek görünen bir et parçası şeklinde gelişmesi pterjium (halk arasında kuşkanadı) olarak adlandırılır. Bu doku parçası gözde kırma kusurlarına (özellikle astigmatizmaya), göz bebeğine doğru yaklaşarak ise kalıcı görme azlığına sebep olabilir. Görmeyi engellememesi için bu dokunun cerrahi ile buradan uzaklaştırılması gerekir. Günümüzde cerrahi sırasında kullanılan özel ilaçlar uygulayarak ve/veya uzaklaştırıldığı alana başka bir alandan alınan konjonktiva dokusu (otogreft) yerleştirilerek tekrar oluşması çok düşük oranlara indirilebilmektedir. Özellikle gençlerde sık tekrarlarla karşılaşılabilmektedir.

 

Şekil 1: Kornea üzerindeki pterjium dokusu eksize edilmiş ve yerine otogreft sütüre edilmiş bir olgunun görünümü

 

Online Randevu