Tedaviler

Az Görenlerin Rehabilitasyonu

Uygulanan medikal ve cerrahi tedavilere ve kullanılan gözlük ve kontakt lense rağmen düzeltilemeyen görme yetersizliğine az görme adı verilir. Daha çok görme keskinliği gibi algılansa da aslında görme alanında daralma, kontrast kaybı, ışık hassasiyetine karşı uyum yeteneği veya cisimleri bozuk şekillerde algılama da bu grup içinde değerlendirilir.

 

Az görme doğuştan olabileceği gibi, bir kazaya, yaşlanmaya veya bir hastalık komplikasyonuna bağlı olarak ta ortaya çıkabilir. Bu durumun kişide büyük ruhsal çöküntü yaratacağı kesindir. Özellikle yavaş ilerleyen durumlarda kişilerin hayat kalitelerinde ve iş hayatlarında düşüşler yaşanır. Görmenin rehabilite edilmesi yanında psikolojik desteğinde verilmesi gerekir.


Şekil 1: Teleskopik gözlük örneği (solda), Retina protezi demostrasyonu (sağda)

Az görenler bir oranda da olsa görme yeteneğine sahiptir. Bu kişiler etraflarını bir sis perdesi veya buzlu cam arkasından gördüklerinden yakınırlar. Az görenlerin görüşü günlük yaşamdaki ihtiyaçlarını karşılayamaz. Azalmış olan görmeyi, çeşitli teknik ve cihazlar ile arttırarak normal insanların görme düzeyine yükseltmek mümkün olabilir.

 

Az görenler için geliştirilmiş pek çok yardımcı cihaz vardır. Her durumda görmeyi normale çeviren tek bir cihaz söz konusu değildir. Cihazlar mutlaka uzman ekipler tarafından denenerek ihtiyacı olan hastalara önerilmektedir. Az görenlere yardımcı cihazlar optik olan ve optik olmayanlar olarak 2 grupta toplanır.

 

Optik cihazlara en tipik örnek büyütücü gözlüklerdir. Bunlar normal gözlüklerden daha güçlüdür. Bunları kullanırken okunacak materyalin göze çok yaklaştırılması gerekir, aksi takdirde yazı odak dışında kalır. Büyütücü gözlükler direk olarak bir gözlüğe monte edilebilirler ya da kişinin kendi gözlük numaraları üzerine eklenebilir. Bu gözlüklerin asferik ve teleskopik türleri bulunur. Teleskopik olanlar daha kaba görünümlüdürler ancak daha uzak mesafeden geniş bir görüş sağlarlar. Asferik olanlar ise estetik görünür, fakat daha kısa mesafeden daha dar alanı gösterirler. Optik cihazlar için diğer örnek büyüteçlerdir. Bunların el tipi ve masa üstü tip olanları vardır. Ayrıca bazı hastalar televizyon izlerken, açık havadaki ilave panolara bakarken teleskoplardan yardım alırlar. Ayrıca az görmesi olanlara yardımcı olmak üzere kapalı devre televizyon sistemi geliştirilmiştir. Bunlar bir televizyon ekranına okunacak materyalin büyütülmüş görüntüsünü verir. Bunların büyütme ve kontrastı ayarlanabilir ve kullanımları diğer cihazlardan daha kolaydır. Sadece okumak veya resimlere bakmak için kullanılır.


Optik olmayan cihazlar ise bu tür az gören kişiler için dizayn edilmiş ürünlerdir. Örneğin büyük harflerle yazılmış gazeteler, tuşları iri olan telefonlar, yüksek kontrastlı saat ekranları bu grupta yeralır. Bunların bazılarını yurtdışından temin etmek mümkün olabilir.  Son dönemde az gören hastalar için ‘kök hücre tedavileri’ ve ‘retina protezleri’ de kullanıma girmiştir.

Online Randevu