Prof. Dr. Özgür YALÇINBAYIR

Genel Göz Hastalıkları


Doğum Yeri ve Tarihi: 

• Bursa/ 1974


Yabancı Dil: 

• İngilizce


Üyesi Olduğu Bilimsel Dernekler:

• Türk Tabipler Birliği (TTB)

• Türk Oftalmoloji Derneği (TOD)


İletişim Bilgileri: 

• E-Mail: ozgur@bursaretina.com

• Telefon: 0224 240 24 00

Tıp Fakültesi:

• Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi


Uzmanlık Eğitimi: 

• Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi


Uzmanlık Tez Çalışması:

• Anti-glokomatöz ilaçların solunum fonksiyon testleri üzerine olan etkisi 


Fellowship (Uzmanlık Sonrası Eğitim):

• Saint Louis University, Anheuser Busch Eye Institute (2004) 

• University of Miami Bascom Palmer Eye Institute (2013)

Mesleki Deneyim ve Kariyer: 

 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı 


Davetli Konuşmacı Olarak Katıldığı Uluslararası Bilimsel Toplantılar:

• Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongreleri

• Türk Oftalmoloji Derneği Bursa Şubesi Sempozyumları 

• Türk Oftalmoloji Derneği Antalya Şubesi Sempozyumları 

• Türk Oftalmoloji Derneği Retina Birimi Retina Günleri Toplantıları 


Uluslararası Yeterlilik Belgeleri ve Sertifikaları: 

• ESASO Medical Retina Module

• ESASO Surgical Retina Module

Ulusal ve Uluslararası Yayınlarından Bazıları:

• Yalcinbayir O, Caliskan E, Ucan Gunduz G, Gelisken O, Kaderli B, Yucel AA. Efficacy of Dexamethasone Implants in Uveitic Macular Edema in Cases with Behçet Disease.Ophthalmologica. 2019;241:190-194

• Yalcinbayir O, Baytan B, Gelisken O, Can B, Sezgin Evim M, Yildiz M, Meral Gunes A. Spectral domain optical coherence tomography findings of patients under treatment for pediatric acute lymphoblastic leukemia.J AAPOS. 2017 Apr;21(2):131-135.

• Yalcinbayir O, Gelisken O, Sen F, Yasar S, Alizadegan F. Retinal metastasis from squamous cell carcinoma of the lung: a case presentation. Retin Cases Brief Rep. 2019;13(2):141-144

• Yalcinbayir O, Buyukuysal RL, Gelisken O, Buyukuysal C, Can B. Amino acid and vascular endothelial growth factor levels in subretinal fluid in rhegmatogenous retinal detachment. Mol Vis. 2014 Sep 21;20:1357-65

• Yalcinbayir O, Gelisken O, Akova-Budak B, Ozkaya G, Gorkem Cevik S, Yucel AA. Correlation of spectral domain optical coherence tomography findings and visual acuity in central serous chorioretinopathy. Retina. 2014 Apr;34(4):705-12.

• Yalcinbayir O, Buyukuysal RL, Budak-Akova B, Gelisken O. S100b Protein Levels in Subretinal Fluid in Rhegmatogenous Retinal Detachment. Curr Eye Res. 2012;37(11):1030-5

• Yalcinbayir O, Yildiz M, Ucan Gunduz G, Gelisken O.  Herpes zoster ophthalmicus and lateral rectus palsy in an elderly patient. Case Report Ophthalmol.  2011;2:333-337.

• Yalcinbayir O, Gelisken O, Kaderli B, Avci R. Intravitreal versus sub-tenon posterior triamcinolone injection in bilateral diffuse diabetic macular edema. Ophthalmologica. 2011;225:222-7

• Yalcinbayir O, Baykara M, Atasoy A, Ozcetin H. A clinical comparison: dynamic contour tonometry versus Goldmann applanation tonometer. Ophthalmic Surg Lasers Imaging. 2010;41:437-442.

• Yalcinbayir O, Gelisken O, Yilmaz E. Unilateral optic neuritis in a case of herpes zoster ophthalmicus. Neuro-ophthalmology. 2009;33(6):339–342. 

• Yalcinbayir O, Yucel AA, Kaderli B, Gelisken O. Subconjunctival interferon alpha-2a application in a case with serpiginous choroidopathy. Retinal Cases & Brief Reports. 2009;3:214-217. 

• Avci R, Yilmaz S, Inan UU, Kaderli B, Kurt M, Yalcinbayir O, Yildiz M, Yucel A. Long-term outcomes of pars plana vitrectomy without internal limiting membrane peeling for optic disc pit maculopathy.Eye. 2013 Dec;27(12):1359-67.

• Uçan gündüz  G.,Gelişken Öner Yalçınbayır  Ö.,Guler Kazım Laser photocoagulation, intravitreal anti-VEGF, and vitreous surgery for the treatment of juxtapapillary retinal capillary hemangioma. Indian Journal of Ophthalmology. (Accepted for publication)

• Cekic S, Yalcinbayir O, Kilic SS. Ocul Immunol Inflamm. 2018;17:1-9. Ocular Involvement in Muckle-Wells Syndrome.

• Asadova V, Gul Z, Buyukuysal RL, Yalcinbayir O. Assessment of neuron-specific enolase, S100B and malondialdehyde levels in serum and vitreous of patients with proliferative diabetic retinopathy. Int Ophthalmol. 2019 Sep 30. doi: 10.1007/s10792-019-01175-9.

• Yilmaz S, Yalcinbayir O, Avci R, Kaderli B, Timuçin OB. Contribution of multifocal electroretinography and optical coherence tomography in predicting the visual prognosis of rhegmatogenous retinal detachment. Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(2):374-83 

• Dogan T, Serdar OA, Bolca N, Yalcinbayir O. Investigation of retinal microvascular findings in patients with Coronary Artery Disease J Cardiol Cardiovasc Med 0 2(1): 042-049 2017.

• Baykara M, Yalcinbayir O, Ozcetin H. Replacement of the lens and its capsule that dislocated to the anterior chamber by the posterior iris claw lens. Ophthalmic Surg Lasers Imaging. 2010;41:e1-e2. doi: 10.3928/15428877-20100215-28. 

• Ozcetin H, Baykara M, Ozmen A, Yalcinbayir O. Phakic iris-claw IOL implantation, with Bursa technique, through a self-sealing scleral tunnel and without iridotomy or iridectomy. Eur J Ophthalmol. 2009;19(1):18-23.

• Bissell AJ, Yalcinbayir O, Akduman L. Bilateral geographic atrophy: spontaneous visual improvement after loss of vision in the fellow eye. Acta Ophthalmol Scand. 2005;83(4):514-515. 

• Yalçınbayır Ö, Çiçek S, Kaderli B, Gelişken Ö, Avcı R, Yücel AA. Göz içi yabancı cisim ile oluşan göz yaralanmalarında prognostik faktörler. Uludağ Medical Journal.2017;43(2):44-48

• Yalçınbayır Ö, Toka F. Purtscher retinopatisi ve Terson sendromu. Retina-Vitreus. 2012:20;71-75.

• Yalçınbayır Ö. Eales Hastalığı. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol-Special Topics 2011;4(3):92-8

• Baykara M, Yalçınbayır Ö, Bilek Ulutaş G, Yıldırım MY, Özçetin H.  Neovasküler glokomda intravitreal bevacizumab sonrası mitomisin-C’li trabekülektomide erken dönem sonuçlarımız. Glokom-Katarakt. 2010:3; 165-168. 

• Gelişken Ö, Yalçınbayır Ö. Patolojik miyopide retinal bulgular ve komplikasyonlar. Retina-Vitreus. 2010:18,  4 (Özel Sayı); 108-113

• Gelişken Ö, Yalçınbayır Ö, Kaderli B. Santral seröz koryoretinopati. Retina-Vitreus. 2010:18,  4 (Özel Sayı); 114-118

• Gelişken Ö, Yalçınbayır Ö. Santral seröz koryoretinopatide optik koherens tomografi bulguları. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol-Special Topics 2010;3(1):45-51

• Yıldız M, Özmen AT, Tör Ayvaz A, Yalçınbayır Ö, Kaderli B, Avcı R, Gelişken Ö. Laser tedavisi yapılan prematürite retinopatili olguların anatomik ve fonksiyonel sonuçları. Güncel Pediatri. 2009;7: 62-67. 

• Gelişken Ö, Yalçınbayır Ö, Güler K. Proliferatif diabetik retinopatide cerrahi. Retina-Vitreus. 2007;15:85-91. 

• Yalçınbayır Ö, Ertürk H, Uzaslan EK, Akduman L. Antiglokomatöz kullanan olgularda solunum fonksiyon test sonuçları. MN Oftalmoloji 2006;13:253-255.

• Yalçınbayır Ö, Firozvi AS, Akduman L. Makula dejeneransında yeni bir çağ başlıyor.     Retina-Vitreus 2005;13:1-7.

• Yazıcı B, Yalçınbayır Ö, Akova B, Salkaya M. Sino-orbital fistüllerin cerrahi onarımı: iki aşamalı mukokutanöz transpozisyon flebi. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2005;35,171-176. 

• Yazıcı B, Yalçınbayır Ö, Filiz G, Şanlı Ö.  Eksternal dakriyosistorinostomide lakrimal kese biyopsisinin sonuçları. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2002;32,649-653. 


Ulusal ve Uluslararası Sözel Sunumlar:

• Yalçınbayır  Ö., Uçan gündüz  G., Onaran  Z.,Gelişken Ö Yücel A.A., Vitreusa lens luksasyonunda pars plana vitrektomi ve Yamane intraskleral lens fiksasyonu sonuçlarımız Antalya    2018

• Yalçınbayır  Ö., Pediatrik Akut Lenfoblastik Lösemi Hastalarında Spektral Domain Optik Koherens Tomografi Bulguları İstanbul, Türkiye    2015

• Yalçınbayır  Ö.,Gelişken Ö. Çevik S.G., Yücel A.A., Correlation of spectral domain optical coherence tomography findings and visual acuity in central serous chorioretinopathy Antalya, Türkiye    2012

• Yalçınbayır  Ö.,Çevik G.Gelişken Ö. Kaderli   B., Yücel A.A., Tedaviye dirençli santral seröz koryoretinopatili olgularda spektral optik koherens tomografi bulguları Antalya, Türkiye    2011

• Yalçınbayır  Ö., Büyükuysal R.L.,Gelişken Ö. Yücel A.A., Kaderli   B., Yırtıklı retina dekolmanı olgularından elde edilen subretinal sıvı örneklerinde aminoasit ve vazoendotelyal büyüme faktörü seviyelerinin incelenmesi Antalya, Türkiye    2012

• Yalçınbayır  Ö.,Gelisken O., Kaderli   B., Bilateral yüksek riskli proliferatif diabetik retinopatisi olan olgularda intravitreal avastinle kombine panretinal laser tedavisi ile panretinal laser tedavisinin etkinliklerinin karşılatırılması Antalya, Türkiye    2010

• Yalçınbayır  Ö.,Özçetin H Baykara   M.,Avcı R Özmen A.T.,Salkaya MKarataş AErtürk H Mini nukleus tekniği ile katarakt cerrahisinde 1000 olgu İzmir, Türkiye    2001

• Yalçınbayır  Ö., Yazıcı  B., Yazıcı  Z., Sino-orbital fistüller ve yeni bir tedavi yöntemi: iki aşamalı mukokutanöz rotasyon flebi.  Ankara, Türkiye 2002

• Can B. Yalçınbayır  Ö., Erseven ÇIBIK C., Eren  E.,Sobu E. Yücel A.A., Choroidal thickness evaluation of children with type 1 diabetes mellitus Barselona, İspanya    2017

• Kaderli   B.,Avcı R., Yücel A.A., Yalçınbayır  Ö.,Gelisken O.,İnan UÜ., Comparison of effectiveness of 4 mg and 20 mg intravitreal triamcinolone injections in bilateral diffuse diabetic macular oedema Hamburg, Almanya  35  2013

• Kıvanç S.A., Kaderli   B., Çalışkan  E., Erseven ÇIBIK C., Yalçınbayır  Ö., Yücel A.A., Dexamethasone implant versus triamcinolone acetonide intravitreal injection in bilateral diffuse diabetic macular edema Danimarka, Kopenhag    2016

• Kaderli   B., Aydın kaderli AYDIN A., Güllülü N.S., Yıldız ERTARGIN M., Yalçınbayır  Ö., Impaired myocardial performance in patients with branch retinal vein occlusion İstanbul, Türkiye  2010

• Sanlı O Yazıcı  B., Akova budak AKOVA B., Yalçınbayır  Ö., Placement of motility peg into porous polyethylene spherical implants during enucleation Muenster, Almanya  2002

• Yücel A.A., Kaderli   B., Yıldız ERTARGIN M., Yalçınbayır  Ö., Abnormal retinal venous dilatation to cold stimulus in patients with Behcet`s disease: Explanation for copmlications difficult to treat? Viyana, Avusturya 2011

• Avcı R. Kaderli   B., Yalçınbayır  Ö., Ercan   İ., Intravitreal triamcinolone injection for chronic diffuse diabetic macular edema. Athens, Greece 2004

• Gelişken Ö. Kaderli   B., Yalçınbayır  Ö.,Avcı R. Intravitreal versus sub-tenon posterior triamcinolone injection in bilateral diffuse diabetic macular oedema St. Moritz, Switzerland 2008

• Avcı R., Yalçınbayır  Ö., Kaderli   B.,İnan UÜ., The long-term results of vitreoretinal surgery for severe Von-Hippel Lindau retinal angiomatosis. Kyoto, Japan 2010


Ulusal ve Uluslararası Poster Bildirileri:

• Yalçınbayır  Ö., Baytan  B.,Başak Can. Sezgin Evim M. Meral Yıldız. Güneş MA. Pediatrik Akut Lenfoblastik Lösemi Hastalarında Spektral Domain Optik Koherens Tomografi Bulguları İstanbul 2015

• Yalçınbayır  Ö.,Köse B, Özçetin H Allegretto Wavelight ile farklı referans noktaları kullanılarak yapılan hipermetropik LASIK sonuçlarının değerlendirilmesi  Antalya, Türkiye    2005

• Uçan gündüz  G., Yalçınbayır  Ö., Turgay  T., Kırıştıoğlu M.Ö., Yücel A.A., Sistemik kortikosteroid tedavisi ile alevlenen oküler sifiliz olgusu. Antalya 2018

• Toka F. Gelişken Ö. Yalçınbayır  Ö., Primer göz bulgusu ile başvuran subklinik akciğer adenokarsinomlu olgu  Antalya, Türkiye    2009

• Yılmaz H. Yalçınbayır Ö. Yücel A.A.Avcı RGelişken Ö. Mikst bağ dokusu hastalığının eşlik ettiği periferik retinal iskemi ve neovaskülarizasyon Girne, KKTC 2011

• Kaderli   B.,Avcı RGelişken Ö. Yalçınbayır  Ö.,İnan ÜÜ Parafoveal telenjiektaziye bağlı makula ödeminde intravitreal bevacizumab: 2 olgunun sunumu  Antalya, Türkiye    2006

• Yıldırım M, Kaderli   B.,Gelişken Ö.Avcı R Yalçınbayır  Ö., Yücel A.A., Kronik hepatit C olgusunda combine interferon alfa 2b ve ribavirin tedavisi sonucu gelişen iyi prognozlu iki taraflı santral retinal arter tıkanıklığı Antalya, Türkiye    2008


Kitap Yazarlıkları:

• Feman SS, Akduman L, Yalcinbayir O: The Thalassemias, In: Roy FH, Fraunfelder FT, Fraunfelder FT, Tindall R, Jensvold B Editors: Current Ocular Therapy, Philadelphia, Saunders-Elsevier 2008;6:150-151. 

• Yalçınbayır Ö,  Özçetin H. Glokom Cerrahisi ve Kistoid Makula Ödemi. In: Özçetin H ed. Göz Tansiyonu ve Glokomlar. Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti. 2009: 688-690. 

• Özçetin H, Yalçınbayır Ö. Üveitik Glokom (Hipertansif Üveit). In: Özçetin H ed. Göz Tansiyonu ve Glokomlar. Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti. 2009: 427-437.

• Özçetin H, Yalçınbayır Ö. Retinal OKT Programları. In: Özçetin H ed. Optikal Koherens Tomografi. Artek, Optronik. 2007: 55-66. 

• Akduman L, Yalçınbayır Ö. Makuler Pucker ve OKT. In: Özçetin H ed. Optikal Koherens Tomografi. Artek, Optronik. 2007: 169-172. 

• Gelişken Ö, Yalçınbayır Ö. Retinal Distrofiler ve OKT. In: Özçetin H ed. Optikal Koherens Tomografi. Artek, Optronik. 2007: 175-178. 

• Göz Atlası. Özmen A.T.,Yücel A.A.,Yazıcı B.,Baykara M.,Kaderli B., Yalçınbayır Ö.,Yıldız M., Akova B.

• Yalçınbayır Ö. Gelişken Ö. Fundus Fluoresein Anjiografi.  In: Özçetin H ed. Göz Hastalıklarında Görüntüleme. Pozitif Matbaacılık, 2013. 573-597.

• Özçetin H, Yalçınbayır Ö. Foveal Retinoskizis. In: Özçetin H ed. Göz Hastalıklarında Görüntüleme. Pozitif Matbaacılık, 2013. 437. 

• Özçetin H, Yalçınbayır Ö. Retinal OKT programları. In: Özçetin H ed. Göz Hastalıklarında Görüntüleme. Pozitif Matbaacılık, 2013319-324


Oftalmoloji Alanında Görev Alınan Pozisyonlar:

• Türk Oftalmoloji Derneği Bursa Şubesi Sekreteri

• Türk Oftalmoloji Derneği Bursa Şubesi Mali Saymanı 

• Türk Oftalmoloji Derneği 52. Ulusal Kongresi organizasyon Komitesi Sekreteri


Online Randevu