Tedaviler

Lazer Trabeküloplasti

Göz içi sıvısı (aköz humör) normal şartlarda belirli düzende trabeküler ağ denilen iris ile kornea arasındaki süngerimsi dokudan emilerek gözü terk eder. Ancak glokom hastalığında sıvı drenajında bir yavaşlama ortaya çıkmakta ve sonuçta göz tansiyonu yükselmektedir. Bu durum zamanla retina sinir lifleri hasarına yol açmaktadır. Sonuçta hastanın görme alanı giderek daralmakta ve kalıcı görme hasarları ortaya çıkmaktadır. Bu durumu engellemek için günümüzde göz damlası formunda çeşitli glokom ilaçları kullanılmaktadır. Bu ilaçların amaçlanan göz içi basıncı değerlerine ulaşmakta yetersiz kaldığı durumlarda laser tedavileri devreye girmektedir. Bu tedavi ayaktan 15-20 dakika süre içinde kolaylıkla uygulanır ve genellikle ağrısızdır.

 

Şekil 1: Solda lazer trabeküloplasti demonstrasyonu, sağda lazer spotlarının lokalizasyonu (yerleşimi) izlenmekte.


Laser trabeküloplasti yöntemi göz içi basıncını düşürmek için trabeküler ağ bölgesinde küçük yanıklar oluşturarak göz içi sıvısının emilimini artırmak prensibine dayanır. Bunun için argon tipi laser kullanılır ve bu sebeple bu tedaviye klinikte Argon Laser Trabeküloplasti (ALT) adı verilir.


Tedavi olan hastaların %75'inde göz içi basıncında düşüşler elde edilir. Ancak 5 yıl içinde göz içi basıncının tekrar yükselebildiği bilinmektedir. Bu durumda yeniden ALT tedavisi yapılması gerekir. Uygulama açısından Argon Laser Trabeküloplastiye benzeyen ancak trabeküler bölgede hedef aldığı hücre grupları bakımından farklılık gösteren  Selektif Laser Trabeküloplasti (SLT) denilen başka bir yöntem de uygulanabilmektedir. Burada pigmentli hücreler üzerinde etki oluşturularak daha minimal hasarla drenaj oluşturulmaya çalışılır.


Online Randevu