Tedaviler

Retina Hastalıkları ve Tedavisi

Retina gözün iç bölümünü kaplayarak, görüntü uyaranlarını görme siniri aracılığıyla beyne ileten tabakadır (ağ tabaka). Gözümüzün içi vitreus dediğimiz jel kıvamında bir madde ile doludur yaşlanmayla veya bazı göz hastalıkları sonucunda vitreus dokusu özelliğini yitirir ve sıvılaşmaya başlar. Sonuçta retinaya yapışık olduğu yerlerden ayrılır. Çoğunlukla bu işlem sırasında bir problem gelişmez, nadiren bu ayrılma sırasında retina bir veya birden çok alanda yırtılabilir. Bu yırtık alanından sıvı geçerek retina tabakasını yerinden ayırabilir ve retina dekolmanı dediğimiz hastalık gelişir. Görmeyi kalıcı olarak ciddi bir şekilde etkileyen bu rahatsızlığın tedavisi en kısa sürede yapılmalıdır.

En önemli sebep yaşlanmadır. Yanısıra katarakt ameliyatı geçirmiş olmak, YAG lazer kapsülotomi uygulanması (katarakt sonrası kesifleşen lens kapsülünün temizlenmesi için yapılır), miyopi, diğer gözde retina dekolmanı olması, aile öyküsü, travma öyküsü gibi risk faktörleri bilinmektedir.

 

Şekil 1: Solda argon lazer fotokoagülasyon demonstrasyonu ve sağda argon lazer uygulanmış arka segment görünümü izlenmekte.

 

Retina dekolmanı gelişen hastalar başlangıçta ışık çakmaları, görme alanında değişik yoğunlukta lekelenmelerden (oval-yuvarlak şekiller, ipliksi lekeler, örümcek ağı şeklinde görüntüler, siyah veya kırmızı renkte yağan noktalar) şikayet eder. Bu lekelenme genellikle yırtık oluşması sırasında retina damarlarının da yırtılması sonucu gelişen vitreus içi kanamalarıdır. Nihayet dekole yani ayrılmış retina bölgesine uyan bölgede görme alanı kaybı gelişir. Dekolmanın tipine, yerine ve süresine göre belirtilerin şiddeti farklılaşabilir. Retina dekolmanı olan gözde göz içi basıncı sağlam göze göre düşüktür. Biyomikroskopide vitreus içinde hücre sık görülür. Yırtılan ve ayrışmış (dekole) olan retina fundus muayenesinde kabarık ve beyaz renkte görünür ve göz hareketleriyle serbestçe dalgalanır.

Retina yırtıklarında ideal olan hastanın yırtık geliştikten sonra henüz dekolman gelişmeden tedavi edilmesidir. Bu dönemde tedavi daha kolay, daha ucuz ve başarı şansı daha yüksektir. Bu işlem genelde ağrısızdır ve muayenehane şartlarında yapılabilir. 

Yırtıkları yerine yapıştırmak için lazer fotokoagülasyon tedavisi veya kriyoterapi uygulanır. İleride yırtık oluşturabilecek bazı ince ve yapısı bozulmuş sahalar da yine laser fotokoagulasyon tedavisi ile güvence altına alınabilir. Lazer tedavisi uygulandığı bölgede bir yanık oluşturarak retinayı altındaki pigment tabakasına yapıştırır ve böylece yırtığın içinden sıvı sızması önlenir.

 

Şekil 2: Hastanemizde retina dekolmanı eşliğinde maküla deliği tanısıyla ameliyat olmuş bir olgunun solda ameliyat öncesi ve sağda ameliyat sonrası arka segment görünümü izlenmekte.

 

Retina dekolmanı gelişen hastalarda ise tedavi cerrahidir. Değişik ameliyat yöntemleri vardır. Retina dekolmanının durumuna göre pnömotik retinopeksi, (göz içine genişleyebilen gazların verilmesi), skleral çevreleme ve/veya çökertme ameliyatı (yırtık bölgesine veya gözün etrafına çepeçevre silikon bant konarak yırtık bölgesinde çökertme uygulanması) veya pars plana vitrektomi ameliyatı (gözün içine girilerek retinanın tümüyle yapıştırılıp yırtıkların çevresine laser fotokoagulasyonu ve göz içine tampon madde verilmesine olanak sağlayan teknik) uygulanabilir. Retina dekolman cerrahisinde dekolmanın genişliğine, yırtıkların sayısı ve tipine ve daha birçok faktöre balı olarak doğru tekniğin seçilip doğru uygulanması dolayısıyla ilk müdahalede başarılı sonuç alınması cerrahın deneyimi ile doğrudan bağlantılıdır. Bundan dolayı literatürde yayınlanan serilerde ilk müdahaledeki başarı oranları şaşılacak şekilde farklılıklar göstermektedir. Dekolman ameliyatlarından sonra görmenin iyileşmesi uzun sürebilir ve bazen tamamen düzelmeye bilir. Bazı hastalarda ise görmeler ameliyat öncesi ile aynı kalabilir.


Şekil 3: Pars plana vitrektomi ameliyatı demonstrasyonu

 

Online Randevu