Doç. Dr. Gamze DERELİ CAN

Göz HastalıklarıDoğum Yeri ve Tarihi:

• Elazığ, 1986

 

Yabancı Dil:

• İngilizce

 

Tıbbi Özel İlgi Alanları:

 

• Katarakt Cerrahisi   

• Refraktif Kornea (LASIK, PRK) ve Lens (Fakik Göz içi Lensi, Akıllı Lens, Astigmatik Lens) Cerrahisi

• Kornea Hastalıkları Tanı ve Medikal & Cerrahi (Kornea Nakli) Tedavisi

• Göz Yüzeyi Kimyasal Yaralanmaları ve Kök Hücre Uygulamaları

• Keratokonus Tanı ve Tedavisi (Kornea Çapraz Bağlama Tedavisi)

• Kontakt Lens Uygulamaları

• Çocukluk Çağında Miyopi Takibi ve İlerlemenin Yavaşlatılması

• Glokom Tanı ve Medikal & Cerrahi (Trabekülektomi, Seton Cerrahisi, GATT) Tedavisi

 

Üyesi Olduğu Bilimsel Dernekler:

 

• Türk Oftalmoloji Derneği

            Kornea ve Oküler Yüzey Birim Aktif Üyeliği

            Genç Oftalmologlar Birim Aktif Üyeliği

            Türk Oftalmoloji Yeterlilik Kurulu Birim Aktif Üyeliği

• Türk Cumhuriyetleri Oftalmoloji Derneği

• Amerikan Oftalmoloji Akademisi

• Türk Tabipler Birliği

 

İletişim Bilgileri:

 

• E-mail: gderelican@bursaretina.com

• Telefon: 0224 240 24 00

Tıp Fakültesi:

• Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi - 2010

 

Uzmanlık Eğitimi:

• Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği - 2017

 

Uzmanlık Tez Çalışması:

• Oküler Yüzey Rekonstrüksiyonunda Kullanılmak Üzere İnsan Kaynaklı Fibrin Kaplama Varlığında Limbal Eksplant Kültür

 

Doktora:

• Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Anabilim Dalı – 2018

 

Doktora Tez Çalışması:

• Sklera Hasarlarının Rekonstruksiyonunda Otojenik, Allojenik ve Zenojenik Greftlerin Karşılaştırılması: Yeni Bir Otolog Yaklaşım “Trombositten Zengin Fibrin Membran’’

Mesleki Deneyim ve Kariyer: 

 

• 2014         : Ocular Surface Research and Education Center, Miami, Florida, ABD

• 2017-2019: Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

• 2019-2023: Bursa Şehir Hastanesi

• 2024-        : Retina Göz Hastanesi

 

Yeterlilik Belgeleri ve Sertifikaları:

 

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, KOBAY Deney A.Ş., 2013.

 

Basic Science Assessment in Ophtalmology including Optics and Refraction Certification, International Council Of Ophthalmology, 2015.

Clinical Sciences Assessment in Ophtalmology Certification, International Council of Ophthalmology, 2017.

The Advanced (FICO) ICO examination certificate, Fellow of International Council of Ophthalmology, International Council of Ophthalmology, 2018.

European Board of Ophthalmology Diploma (EBOD), Fellow of the European Board of Ophthalmology (FEBO), 2018.

 

Temel iyi klinik uygulamalar kursu, Klinik araştırmalar derneği, 2019.

 

İleri düzey klinik araştırmalar kursu, Klinik araştırmalar derneği, 2019.

 

Türk Oftalmoloji Yeterlik Kurulu Sertifikası (TOYET), Türk Oftalmoloji Derneği, 2019.

 

Ulusal ve Uluslararası Yayınları:

Can GD, Saraç Ö, Can ME, Gürdal C, Keklikoğlu H, Deniz O, Çağıl N. Evaluation of Retinal Nerve Fiber Layer and Ganglion Cell Complex with Optical Coherence Tomography in Migraine Patients   Medikal Network Oftalmoloji. 2013; 20(2):127-131.

Dereli G, Takmaz T. Toxic Anterior Segment Syndrome After Phacoemulsification. Türkiye Oftalmoloji Dergisi. 2013; 43(5):377-380.

 

Akcay EK, Acikgoz ZC, Can ME, Celikbilek N, Can GD, Cagil N. Fungal keratitis caused by Scedosporum apiospermum: First report from Turkey. Bulletine of Microbiology 2013 Oct;47(4):727-33.

 

Akçay EK, Can GD, Saraç O, Çagil N. Treatment Approach in a Case with Severe Ocular Surface Alkali Burn  . Medikal Network Oftalmoloji. 2014;21(3):207-210.

Duru N, Can GD, Akçay EK, Ulusoy DM, Gürdal C, Hayran M, Çağıl N. Intraocular Lens Opacification . Glokom-Katarakt Dergisi, 2014;9(2):147-149.

Akçay EK, Akçay M, Dereli Can G, Aslan N, Uysal BS, Ceran BB, Koseahya P, Cagil N. The Effect of Antihypertensive Therapy on Dry Eye Disease. Cutaneous and Ocular Toxicology. 2014(Jun)18:1-7.

 

Akçay EK, Can GD, Çagil N. Preseptal And Orbital Cellulitis. Journal of Microbiology and Infectious Diseases, 2014; 4 (3): 123-127.

 

Akçay EK, Duru N, Can GD, Sarıcı Ünal Ö, Arıkıan Yorgun M, Çağıl N. Nonspecific Orbital Inflammation: Analysis of 5 Cases and Review of the Literature . Medikal Network Oftalmoloji. 2015; 22 (2): 121-126.

Kalkan Akcay E, Duru N, Dereli Can G, Kilicaslan A, Akinci MB, Cagil N. Successful Treatment of Corneal And Conjunctival Intraepithelial Neoplasia With Topical Interferon Alfa-2b: A Case Report. Türkiye Klinikleri Dergisi. 2015; 24(1): 46-49.

Cagil N, Sarac O, Cakmak HB, Can G, Can E. Mechanical epithelial removal followed by corneal collagen crosslinking in progressive keratoconus: short-term complications. J Cataract Refract Surg. 2015 Aug;41(8):1730-7.

 

Can ME, Erten S, Can GD, Cakmak HB, Sarac O, Cagil N. Corneal Biomechanical Properties in Rheumatoid Arthritis. Eye Contact Lens. 2015 Nov;41(6):382-5.

 

Cagil N, Sarac O, Can GD, Akcay E, Can ME. Outcomes of corneal collagen crosslinking using a customized epithelial debridement technique in keratoconic eyes with thin corneas. Int Ophthalmol. 2016 Apr 21.

 

Can ME, Çakmak HB, Can GDÜnverdi H, Toklu Y, Hücemenoğlu S.

A Novel Technique for Conjunctivoplasty in a Rabbit Model: Platelet-Rich Fibrin Membrane Grafting. J Ophthalmol. 2016;2016:1965720.

 

Can GD, Yulek F. The Current Management Strategies for Myopia Control in Children: Mini Review. Adv Ophthalmol Vis Syst, 2016 4(6):00133. DOI: 10.15406/aovs.2016.04.00133

 

Can ME, Dereli Can G, Cagil N, Cakmak HB, Sungu N. Urgent Therapeutic Grafting of Platelet-Rich Fibrin Membrane in Descemetocele. Cornea. 2016 Sep;35(9):1245-9.

Dereli Can G, Gürdal C, Can ME, Saraç Ö. The Evaluation of Mood Status in Dry Eye Patients. EC Ophthalmology 4.2 (2016): 505-513.

 

Bulus AD, Can ME, Baytaroglu A, Dereli Can G, Cakmak HB, Andiran N. Choroidal Thickness in Childhood Obesity. Ophthalmic Surg Lasers Imaging Retina. 2017 Jan 1;48(1):10-17.

Çakmak HB, Dereli Can G, Can ME, Çağıl N. A Novel Graft Option after Pterygium Excision: Platelet Rich Fibrin (PRF) Membrane. Eye (London). doi:10.1038/eye.2017.109.

 

Dereli Can G. A Growing Research Area of In vitro Cell Culture Technologies for Corneal Surface Regeneration: A Short Communication of Basic Steps to Cultivate Limbal Epithelial Stem Cells. Int J Ophthalmol Vision Res. 2018;2(1): 001-004.

 

Dereli Can G. Ocular surface regeneration with autologous biomaterials. Adv Ophthalmol Vis Syst. 2018;8(3): 00272.

 

Dereli Can G, Akdere ÖE, Can ME, Aydın B, Çağıl N, Gümüşderelioğlu M. A completely human-derived biomaterial mimicking limbal niche: Platelet-rich fibrin gel. Exp Eye Research. 2018;173:1-12.

 

Can ME, Unal Ö, Kars ME, Erten S, Dereli Can G, Duru N, Cagil N. An assessment of ocular elasticity using real time ultrasound and ocular response analyzer in active or remission rheumatoid arthritis. Int Ophthalmol. 2018 Dec 3. [Epub ahead of print]

 

Dereli Can G, Akdere ÖE, Can ME, Gümüşderelioğlu M. A simple and efficient method for cultivation of limbal explant stem cells with clinically safe potential. Cytotherapy. 2019 Jan;21(1):83-95. Epub 2018 Nov 30.

 

Dereli Can G, Kara Ö. Noninvasive evaluation of anterior segment and tear film parameters and morphology of meibomian glands in a pediatric population with hypogonadism. Ocul Surf. 2019 Sep 6. pii: S1542-0124(19)30084-9. doi: 10.1016/j.jtos.2019.09.001.

 

Dereli Can G, Can ME, Ekici A. Evaluation of retinal microvasculature and foveal avascular zone by the optical coherence tomography angiography in pediatric migraine patients. Acta Neurol Belg. 2020 Mar 10. doi: 10.1007/s13760-020-01325-2.

 

Dereli Can G. Quantitative analysis of macular and peripapillary microvasculature in adults with anisometropic amblyopia. Int Ophthalmol. 2020 Mar 21. doi: 10.1007/s10792-020-01345-0.


Dereli Can G, Tevlek A, Can ME, Öncü E, Aydın HM, Çağıl N. Micro- and nanoscale characterization of different biomaterials for ocular surface regeneration. Eur Res J 2020;6(6):587-599. DOI: 10.18621/eurj.550522

 

Can GD, Akcan G, Can ME, Akdere ÖE, Çaylı S, Şimşek G, Gümüşderelioğlu M. Surgical and Immunohistochemical Outcomes of Scleral Reconstruction With Autogenic, Allogenic and Xenogenic Grafts: An Experimental Rabbit Model. Curr Eye Res. 2020 May 4. doi: 10.1080/02713683.2020.1764976.

 

Can GD, Korkmaz MF, Can ME. Subclinical retinal microvascular alterations assessed by optical coherence tomography angiography in children with systemic hypertension. J AAPOS. 2020 May 29:S1091-8531(20)30098-7. doi: 10.1016/j.jaapos.2020.02.006.

 

Dereli Can G, Kara Ö, Can ME. High body weight-related retinal vasculopathy in children with obesity. Eur J Ophthalmol. 2021 Mar 31:11206721211006570. doi: 10.1177/11206721211006570.

 

Kara Ö, Dereli Can G. Topographic and specular microscopic evaluation of cornea and meibomian gland morphology in children with isolated growth hormone deficiency. Int Ophthalmol. 2021 Aug;41(8):2827-2835. doi: 10.1007/s10792-021-01839-5.

 

Gönültaş EN, Dereli Can G. Adie Pupil After BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccine. J Neuroophthalmol. 2022 Jul 8. doi: 10.1097/WNO.0000000000001670.

 

Can GD, Gelisken O. Evaluation of Retinal Vessel Density and Foveal Avascular Zone in Unilateral Exudative Choroidal Neovascularization by Optical Coherence Tomography Angiography. Beyoglu Eye J. 2022 May 27;7(2):83-88. doi: 10.14744/bej.2022.61587.

 

Tuncer Z, Dereli Can G, Dönmez Keklikoğlu H, Eren FA, Yülek F, Deniz O. The Relationship between Visual-Evoked Potential and Optic Coherence Tomography and Clinical Findings in Parkinson Patients. Parkinsons Dis. 2023 Feb 23;2023:7739944. doi: 10.1155/2023/7739944.

 

Dereli Can G, Taner G, İnci Aydemir Ç. Evaluation of the cytotoxic and genotoxic/antigenotoxic effects of resveratrol in human limbal explant cultures. Int Ophthalmol. 2023 Jun;43(6):1977-1985. doi: 10.1007/s10792-022-02597-8. 

 

Dereli Can, G, Yorulmaz, B. Fixing the Foldable Three-Piece Intraocular Lens From a Small Incision to the Sclera with Prolene Suture Four-Flange Method in the Treatment of Surgical Aphakia. MN Opthalmology/MN Oftalmoloji, 2023, 30.1.

 

Ulusal ve Uluslararası Sözel Sunumlar & Poster Bildirileri:

Gurdal C, Sarac O, Dereli G, Murvet H. The Comparison of Daily Wear Silicone Hydrogel Contact Lenses With or Without Internal Wetting Agents. 41th ECLSO, European Contact Lens and Ocular Surface Congress, İstanbul, Turkiye, 2011; 76.

Gurdal C, Dereli G, Can ME. Evaluation of eye drops dynamics on the ocular surface with optical coherence tomography. 42nd ECLSO, European Contact Lens and Ocular Surface Congress. September 14-16, 2012, Nice, France.

Cagil N, Akcay E, Dereli G, Can ME, Saraç Ö. Is corneal collagen cross linking effective in the treatment of advanced keratoconus? 8th International Congress of Corneal Cross-Linking. December 7-8, 2012.

Can GD, Saraç Ö, Can ME, Gürdal C, Keklikoğlu H, Deniz O, Çağıl N. Evaluation of Retinal Nerve Fiber Layer and Ganglion Cell Complex with Optical Coherence Tomography in Migraine Patients. The 46th National Congress of Turkish Ophthalmology Association. 16-21 October 2012, Antalya, Turkiye.

Dereli G, Takmaz T. Toxic Anterior Segment Syndrome After Phacoemulsification. The 46th National Congress of Turkish Ophthalmology Association. 16-21 October 2012, 295, Antalya, Turkiye.

 

Can ME, Dereli G, Gürdal C, Saraç Ö. Evaluation of Corneal Biomechanical Parameters with Ocular Response Analyzer in Patients with and without Pterygium. The 46th National Congress of Turkish Ophthalmology Association. 16-21 October 2012, 268, Antalya, Turkiye.

 

Gürdal C, Dereli G, Can ME. Evaluation of Dynamics of Tear Drops on the Ocular Surface by Optical Coherence Tomography. The 46th National Congress of Turkish Ophthalmology Association. 16-21  October 2012, 295, Antalya, Turkiye.

 

Gürdal C, Dereli, Ayan M, Saraç Ö. The Evaluation of Mood Status in Dry Eye Patients. The 46th National Congress of Turkish Ophthalmology Association. 16-21  October 2012, 296, Antalya, Turkiye.

 

Can ME, Saraç Ö, Dereli G, Gürdal C, Keklikoğlu HD, Deniz O, Çağıl N. Evaluation of Central Corneal Thickness in migraine patients with Optical Coherence Tomography. The 46th National Congress of Turkish Ophthalmology Association. 16-21 October 2012, 375, Antalya, Turkiye.

Can GD, Çağıl N, Saraç Ö, Can ME, Akçay EK. Effects of Corneal Collagen Cross-Linking Treatment in Different Stage Keratoconus Patients. The 47th National Congress of Turkish Ophthalmology Association. 6-11 November 2013. SS-KO-111. Antalya, Turkiye.

 

Çağıl N, Saraç Ö, Can ME, Akçay EK, Can GD. Ultrathin descemet's stripping automated endothelial keratoplasty in difficult cases. The 47th National Congress of Turkish Ophthalmology Association. 6-11 November 2013. SS-KO-93. Antalya, Turkiye.

 

Can GD, Seysenbayeva M, Cagil N, Sarac O, Akcay EK. Repeatability of Scheimpflug Sirius Topography in Keratoconus Patients. The 47th National Congress of Turkish Ophthalmology Association. 6-11 November 2013. PS-0383. Antalya, Turkiye.

 

Saraç Ö, Taşlıpınar AG, Can GD, Akçay EK, Çağıl N.  Reliability and Efficacy of Corneal Collagen Cross-Linking Treatment in Pediatric Keratoconus Patients. The 47th National Congress of Turkish Ophthalmology Association. 6-11 November 2013. PS-0373. Antalya, Turkiye.

 

Saraç Ö, Çağıl N, Can GD, Can ME, Akçay EK. Short term Complications of Corneal Collagen Cross-Linking Treatment. The 47th National Congress of Turkish Ophthalmology Association. 6-11 November 2013. SS-KO-110. Antalya, Turkiye.

 

Can ME, Çakmak HB, Saraç Ö, Erten Ş, Can GD, Çağıl N. Comparison of Corneal Biomechanical Properties in Patients With Active and Remission Rheumatoid Arthritis. The 47th National Congress of Turkish Ophthalmology Association. 6-11 November 2013. SS-KO-133. Antalya, Turkiye.

 

Çağıl N, Hondur G, Saraç Ö, Can GD, Akçay EK. Short-Term Results of Corneal Collagen Cross-Linking Treatment Combined with Phototherapy Keratectomy in Keratoconus Patients. The 47th National Congress of Turkish Ophthalmology Association. 6-11 November 2013. PS-0386. Antalya, Turkiye.

 

Can ME, Ulusoy DM, Can GD, Mutlu M, Cakmak HB, Çağıl N. Comparison of Central Corneal Thickness and Axial Length Measurement Results with Contact-Non Contact Methods in Myopic Patients. The 47th National Congress of Turkish Ophthalmology Association. 6-11 November 2013. PS-0221. Antalya, Turkiye.

 

Duru N, Can GD, Akçay EK, Ulusoy DM, Gürdal C, Hayran M, Çağıl N. Intraocular Lens Opacification. The 47th National Congress of Turkish Ophthalmology Association. 6-11 November 2013. PS-0149. Antalya, Turkiye.

 

Taslipinar AG, Onursever NM, Uzel MM, Can ME, Can GD, Cagil N. Perforation Waiting at Bus Stop. The 47th National Congress of Turkish Ophthalmology Association. 6-11 November 2013. PS-0552. Antalya, Turkiye.

 

Kösekahya P, Akçay EK, Saraç O, Dereli G, Duru N, Cağıl N. Sterile Keratitis After Corneal Collagen Cross-Linking Treatment: Case Report. The 47th National Congress of Turkish Ophthalmology Association. 6-11 November 2013. PS-0312. Antalya, Turkiye.

 

Yülek F, Dereli G, Akçay EK, Uğurlu N, Cağıl N. Short Term Recurrent Hyphema After Blunt Trauma. The 47th National Congress of Turkish Ophthalmology Association. 6-11 November 2013. PS-0539. Antalya, Turkiye.

 

Altıparmak G, Toklu Y. Dereli G, Çakmak HB, Cağıl N. A Case of Macular Hole after Airbag Eye Injury. The 47th National Congress of Turkish Ophthalmology Association. 6-11 November 2013. PS-0937. Antalya, Turkiye.

 

Dereli Can G, İlhan Saraç Ö, Can ME, Kalkan Akçay E, Çağıl N. Kerasoft IC Applications in Patients Undergoing Corneal Collagen Crosslinking Treatment Due to Progressive Keratoconus. The 48th National Congress of Turkish Ophthalmology Association . 5-9 November 2014. PS-0148 (Ref.1317). Antalya, Turkiye.

 

Can ME, Çakmak HB, Uğurlu FG, Dereli Can G, Sezer N, Akkuş S. The Relationship Between Dry Eye Frequency and Vitamin D and Mineral Levels in Osteoporosis Patients. The 48th National Congress of Turkish Ophthalmology Association. 5-9 November 2014. PS-0378 (Ref.1322). Antalya, Turkiye.

 

Taşlıpınar AG, İlhan Saraç Ö, Dereli Can G, Çağıl N. Treatment of Corneal Collagen Crosslinking in Patients with Pediatric Keratoconus. The 48th National Congress of Turkish Ophthalmology Association. 5-9 November 2014. SS-KO-060 (Ref.1302). Antalya, Turkiye.

 

Dereli Can G, İlhan Saraç Ö, Taşlıpınar AG, Çağıl N. Efficacy of Corneal Collagen Crosslinking Therapy with Phototherapy Keratectomy. The 48th National Congress of Turkish Ophthalmology Association. 5-9 November 2014. SS-KO-066 (Ref.1309) Antalya, Turkiye.

 

Dereli Can G, Çağıl N, Saraç Ö, Kalkan Akçay E. Topographic, Aberrometric, and Refractive Outcomes 12 Months after Combined Transepithelial Phototherapotic Keratectomy and Corneal Collagen Crosslinking. ARVO 2014, Session 417, 4224-A0252, Orlando, Florida, USA.

Can ME, Cakmak HB, Toklu Y, Dereli Can G, Unverdi H, Hucemenoglu S, Güler G, Irkkan SC. The use of Platelet Rich Fibrin Membrane in Rabbit Conjunctival Tissue Damage. ARVO 2014, Session 314, 2765-A0147, Orlando, Florida, USA.

Dereli Can G, Can ME, Cakmak HB, Süngü N, Cağıl N. Platelet Rich Fibrin Membrane Applied in Cases with Corneal Tissue Injuries in Our Clinic. The 49th National Congress of Turkish Ophthalmology Association. 4-8 November 2015. PS-KO-0240 (Ref.0512) İstanbul, Turkiye.

 

Dereli Can G, Can ME, Cağıl N. Dry Eye Assessment in Radiology Staff. The 49th National Congress of Turkish Ophthalmology Association. 4-8 November 2015. PS0241 (Ref.0518) İstanbul, Turkiye.

 

Can ME, Cakmak HB, Ünverdi H, Dereli Can G, Toklu Y, Hücemenoğlu S.Effect of Platelet Rich Fibrin Membrane on Conjunctival Wound Healing. The 49th National Congress of Turkish Ophthalmology Association. 4-8 November 2015. SS-KO-30 (Ref.0307) İstanbul, Turkiye.

 

Can ME, Buluş AD, Baytaroğlu A, Dereli Can G, Cakmak HB, Andıran N. Evaluation of Retinal Nerve Fiber Layer and Subfoveal Choroidal Thickness in Childhood obesity. The 49th National Congress of Turkish Ophthalmology Association. 4-8 November 2015.. PS0807 (Ref.0519) İstanbul, Turkiye.

 

Cakmak HB, Dereli Can G, Can ME, Cağıl N. Comparison of 1-Year Results of Autografted Conjunctivoplasty and Platelet Rich Fibrin Membrane Technique in Pterygium Surgery. The 49th National Congress of Turkish Ophthalmology Association. 4-8 November 2015. SS-KO-31 (Ref.0507) İstanbul, Turkiye.

 

Dereli Can G, Tevlek A, Can ME, Öncü E, Aydın HM, Cağıl N. Comparison of Mechanical and Morphological Properties of Different Biomaterials Used in Ocular Surface Reconstruction. The 50th National Congress of Turkish Ophthalmology Association. 9-13 November 2016. PS-0315, Antalya, Turkiye.

 

Can ME, Saraç Ö, Dereli Can G, Cağıl N. Comparison of Repeatability of Scheimpflug Sirius Topography System for Different Anterior Segment Parameters in Keratoconus Patients and Myopic Patients. The 50th National Congress of Turkish Ophthalmology Association. 9-13 November 2016. PS-0318, Antalya, Turkiye.

 

Cağıl N, Saraç Ö, Dereli Can G, Tanrıverdi B, Can ME. Three-Year Results of Corneal Collagen Cross-Linking Treatment with Progressive Keratoconus Phototherapy Keratectomy. The 50th National Congress of Turkish Ophthalmology Association. 9-13 November 2016. PS-0332, Antalya, Turkiye.

 

Can ME, Ünal Ö, Kars ME, Dereli Can G, Erten Ş, Duru N, Cağıl N. Disease Activity and Ocular Elasticity Relationship in Patients with Active and Remission Rheumatoid Arthritis. The 50th National Congress of Turkish Ophthalmology Association. 9-13 November 2016. PS-0359, Antalya, Turkiye.

 

Dirican E, Can ME, Dereli Can G. Undifferentiated Spondyloarthropathy with Recurrent Scleritis and Dry Eye: Case Report. The 50th National Congress of Turkish Ophthalmology Association. 9-13 November 2016. PS-0682, Antalya, Turkiye.

 

Dereli Can G, Can ME, Çakmak HB, Güler G, Gürbüz E, Şimşek G, Çankaya AB. Efficacy of Platelet Rich Fibrin Graft in Anterior Corneal Lamellar Defects. The 50th National Congress of Turkish Ophthalmology Association. 9-13 November 2016. SS-KO-08, Antalya, Turkiye.

 

Dereli Can G, Tunçay ÖE, Can ME, Aydın B, Çağıl N, Gümüşderelioğlu M. The Effect of Culture Medium and Substrate on Human Limbal Explant Culture: A Biosafe Humanized Cell Culture System. Biomed 2017, Session 5, May 12-14, 2017, Ankara, Turkiye.

Dereli Can G, Akcan G, Can ME, Akdere ÖE, Çaylı S, Gümüşderelioğlu M. Morphological and Immunohistochemical Examination of the Ciliary Region in the Rabbit Sclera Damage Model. The 31th Summer Meeting of Turkish Ophthalmology Association 7-9 September 2018. SS-17, Van, Turkiye. 

Dereli Can G, Akdere ÖE, Can ME, Gümüşderelioğlu M. Evaluation of Senescence and Cell Root in In Vitro Limbal Explant Culture. The 52th National Congress of Turkish Ophthalmology Association 13-18 November 2018. SS-KOY-42, Antalya, Turkiye.

Dereli Can G. A Combination Therapy of Subconjunctival and Intracameral Injection of Bevacizumab, Cauterization, and Mitomycin C for Intractable Glaucoma Secondary to Fibrous Downgrowth. The 52th National Congress of Turkish Ophthalmology Association 13-18 November 2018. Young Ophthalmoogists 4 Panel, Antalya, Turkiye.

Dereli Can G, Kara Ö. Noninvasive evaluation of anterior segment and tear film parameters and morphology of meibomian glands in a pediatric population with hypogonadism. The 16th March symposium. 15-17 March 2019. SS-13, Erzurum, Turkiye.

Kara Ö, Dereli Can G. Investigation of Anterior Segment Changes in Children with Hypopituitarism. Healthy Growing Child Congress. 13-15 December 2018. S-37, İzmir, Turkiye.

Dereli Can G, Gelişken Ö. Advanced Optical Coherence Tomography Angiography Analysis of Complex Age-Related Macular Degeneration with the Beginning of Unilateral Choroidal Neovascularization. The 53th National Congress of Turkish Ophthalmology Association. 6-10 November 2019. PS-TR-731, Antalya, Turkiye.

Dereli Can G, Karaarslan D, İde S, Gümüşderelioğlu M. Investigation of Changes In Collagen Microarchitecture In Scleral Damage Model by Small and Wide Angle X-Ray Scattering Method. The 53th National Congress of Turkish Ophthalmology Association. 6-10 November 2019. SS-OPC-13, Antalya, Turkiye.

Dereli Can G. Comparison of Different Surface Modifications for Limbal Stem Cell Culture with Real-Time Cell History Recorder. 6-10 November 2019. Young Ophthalmoogists Panel, Antalya, Turkiye.

Ulutaş HG, Dereli Can G.  Side Effects in Patients Intravitreal Bevacizumab injection. The 41th Winter Meetings of Turkish Ophthalmology Association. 24-26 January 2020. SS-07, Antalya, Turkiye.

Dereli Can G. Perforated Desmatocele: Preparation for Elective Keratoplasty with Autologous Platelet-Rich Fibrin and Amniotic Membrane. 3-5 September 2021. Turkish Ophthalmology Association 5th Live Surgery Symposium-Virtual.

Dereli Can G. Turkish Ophthalmology Association Young Ophthalmologist Anterior Segment Webinar with Cases, Failed Big Air Bubble Technique and DALK with Manual Dissection. 13 November 2021, Virtual.

Dereli Can G. Scleral Fixation of Three-Piece Foldable IOL by Double-Flanged Technique. TROS Young Ophthalmologist Webinar, 21 November 2021, Virtual.

Dereli Can G, Taner G, İnci Aydemir Ç. Evaluation of the Chemoprotective Effect of Resveratrol in Human Limbal Explant Culture, 25th ESCRS Winter Meeting VIRTUAL 2021, 19-21 February, Online.

Dereli Can G. Learning From the Learners: One of My First Operations Video cases submitted by young ophthalmologists (Video Presentation), 25th ESCRS Winter Meeting VIRTUAL 2021, 19-21 February, Room 2.

Dereli Can G, Tunca Atay M, Egil AC, Güney E, Shemshad S, Taner G, Cinar Asa S, Ari F, Ozaydin Ince G. Temperature Responsive Coatings on Contact Lenses via Initiated Chemical Vapor Deposition for Cell Sheet Transplantation. 49th ECLSO, European Contact Lens and Ocular Surface Congress, 2-3 September 2022. Paris, France.

Dereli Can G. Pediatric Corneal Opacity. Turkish Ophthalmology Association 41th April Course, Optic, Refraction, and Refractive Surgery, Corneal and Ocular Surface Case Reports, 1-3 April 2022, Congresium Ankara, Turkiye.

Yorulmaz B, Can ME, Dereli Can G. Use of Mineralocorticoid Receptor Antagonists in Central Serous Chorioretinopathy. Kyrgyzstan&TROS International Ophthalmology Symposium. 23-24 June 2023. Bishkek, Kyrgyzstan.

Dereli Can G, Yorulmaz B, Gönültaş Özkan EN, Can ME. Comparison of two sutureless techniques of scleral fixation of intraocular lens in surgical aphakia. 20th EVRS Meeting, Combined Retinal Surgeries,Advances in Medical Retina & Imaging. Aug 31 – Sep 3, 2023, Cappadocia, Turkiye.

Dereli Can G, Yorulmaz B. Scleral Fixation with Four Flanged Double Needle Technique (Video presentation). 20th EVRS Meeting, Combined Retinal Surgeries,Advances in Medical Retina & Imaging. Aug 31 – Sep 3, 2023, Cappadocia, Turkiye.

 

Gönültaş Özkan EN, Dereli Can G. Our Mini-Scleral Contact Lens Applications in Patients with Keratoconus and Irregular Corneal Astigmatism Following Corneal Transplantation. The 44th Winter Meetings of Turkish Ophthalmology Association. 27-29 January 2023. SS-02, Bursa, Turkiye.

Gönültaş Özkan EN, Dereli Can G. Keratitis Associated with Soft Contact Lens Use in the Early Period After Corneal Crosslinking Treatment. The 44th Winter Meetings of Turkish Ophthalmology Association. 27-29 January 2023. PS-19, Bursa, Turkiye.

Yorulmaz B, Dereli Can G. Intraocular Foreign Body and Traumatic Cataract as a Result of Penetrating Eye Injury. The 44th Winter Meetings of Turkish Ophthalmology Association. 27-29 January 2023. PS-22, Bursa, Turkiye.

Dereli Can G. Turkish Ophthalmology Association Young Ophthalmologist Anterior Segment Webinar with Cases, Penetrating Keratoplasty (Covered Arslan Technique) Combined with Four-Flange Scleral Fixation of the Intraocular Lens in a Patient with Traumatic Aphakia and Aniridia. 15 June 2023, Virtual.

“Konjonktiva doku hasarlarının onarımında trombositten zengin fibrin (TZF) preparatının kullanılması” isimli, 112S550 numaralı TÜBİTAK projesi, 2013, araştırmacı.

•  “Kornea Hasarlarının Onarımında Trombositten Zengin Fibrin Membran (TZFM) Kullanımı” isimli, THD-2015-5560 numaralı Hacettepe Üniversitesi BAP projesi, 2015, araştırmacı.

“Sklera Hasarlarının Rekonstruksiyonunda Doğal Otojenik, Allojenik Ve Zenojenik Greftlerin Karşılaştırılması: Yeni Bir Otolog Yaklaşım “Trombositten Zengin Fibrin Membran”” isimli, 216S384 numaralı TÜBİTAK projesi, 2017, yürütücü.

Kornea Yüzey Hastalıklarının Tedavisinde Nanoteknolojik Olarak Yüzey Modifikasyonu Uygulanmış Silikon Hidrojel Kontakt Lensler İle Kök Hücre Salımı Yapabilen Sistemlerin Oluşturulması” isimli, Loreal-UNESCO Bilim Kadınlarını Destekleme Ödülü, 2019, yürütücü.


Online Randevu