Hastalıklar

Alerjik Konjonktivit

Göz yüzeyini ve göz kapakların iç kısmını saran zarın (konjonktivanın) alerjik enflamasyonudur.


Gözde kaşıntı, kızarıklık, yanma ve sulanma şikayetleri oluşturur.


Şekil 1: Solda alerjik konjonktivit tanılı bir olgunun ön segment görünümü, sağda ise kapak konjonktivasındaki dev papilla görünümü izlenmekte


Çimen yada ağaç polenlerine karşı mevsimsel, ev tozlarına karşı ise her dönemde oluşabilecek alerjik reaksiyonlara bağlı gelişen bir konjonktivittir, bulaşıcı değildir.


Tanı biyomikroskobik muayenede salgının ve konjontival tutulumun niteliğine göre kolayca konulabilir.


Genellikle topikal (göz damlası şeklinde) antialerjik (antihistaminikler, mast hücre stabilizatörleri, steroidler vb.) tedaviler yeterlidir bazı ağır formlarında sistemik tedaviler de topikal tedavilere ilave edilebilir.

Online Randevu