Prof. Dr. Hikmet ÖZÇETİN

Glokom, Kontakt Lens, Katarakt ve Refraktif Cerrahi
Doğum Yeri ve Tarihi: 

• Çorum / 1946


Yabancı Dil:

• İngilizce 


Tıbbi Özel İlgi Alanı: 

• Genel Göz Hastalıkları

• Katarakt, refraksiyon ve ön segment

• Glokom

• Ön Segment

• Kontakt Lens

• Renk Körlüğü

• Mobil Protez


Üyesi Olduğu Bilimsel Dernekler:

• 1978 - TOD üyesi

• 1986 den beri European Contact Lens Society Üyeliği

• 1988 den beri European Society of Cataract ve Refractive Surgery Üyeliği

• 1988 - 2002 European Society of Cataract ve Refractive Surgery Executive Board Üyeliği

• 1990 dan beri International Society of Refractive Surgery Üyeliği

• 2002 den beri European Glaucoma Society Üyeliği


İletişim Bilgileri: 

• E-mail: hikmet@bursaretina.com

• Telefon: +90 533 357 05 08

Tıp Fakültesi:

• İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1969


Uzmanlık eğitimi:

• Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, 1969-1973


Uzmanlık Tez Çalışması:

• Oküler sertliğin tonografi sonuçları üzerine etkisi hakkında bir araştırma, 1973


Doçentlik Tezi:

• Sistemik hipertansiyonun kronik basit glokomlu gözlerde görme alanına etkisinin Reoftalmografi (ROG) ile araştırılması 


Profesörlük Tezi:

• Radial Keratotomi


Fellowship (Uzmanlık Sonrası Eğitim):

• 1978 yılında Varna Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda Prof.Dr. N. Konstantinov yanında Göz Reograsi konusunda çalışmalara katılarak sistemik hipertansiyonun basit kronik glokomlu gözlerde görme alanına etkisinin reoftalmografi (ROG) ile araştırılması üzerine bir çalışma ile doçentlik ünvanını almıştır.

• 1983 yılında Moskova’daki Göz Mikrosirürji Enstitüsü’nde Prof.Dr. SN. Fyodorov ile yapmış olduğu Radial Keratotomi ve Intraokuler Lens Implantasyonu konusundaki eğitimi sonrası bu konuda çalışmaları yoğunlaştıran Doç.Dr. Hikmet Özçetin 1988'de Radial Keratotomi (miyop ameliyatı) çalışmasıyla profesörlüğe yükseltmiştir.

• 1994 yılında Krasnador Göz Mikrosirürji Enstitüsü’nde Prof.Dr. Yakovcuk ile Skleroplasti ve yüksek miyoplarda göziçi fakik GİL implantasyonu çalışmalarına katıldı.

Mesleki Deneyim ve Kariyer:

• 1975-1978: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’na katılarak ‘Glokom ve Kontakt Lens Birimi’ni kurmuştur.

• 1978: Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı; Doçent, Kürsü Başkanı

• 1988: Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı; Profesör


Kürsü Başkanlıkları:

• Bursa Uludağ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, 1978-1980

• Bursa Uludağ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, 1986-2000

• Bursa Uludağ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı 2011-2013


Uluslararası Yeterlik belgeleri ve sertifikalar:

• Sputnik Intraokuler Lens İmplantasyonu Sertifikası 1983-Moskova Göz Mikrosirürji Enst.

• Radial Keratotomi Sertifikası 1983- Moskova Göz Mikrosirürji Enst.

• Excimer Laser Course Sertifikası-Summit, Cenevre 1990.

• Göziçi fakik lens implantasyonu Kursu, Krasnador,  1994.

• Skleroplasti Kursu, Krasnador, 1994.

• ICL implantasyonu Kursu, 1996.

Ulusal ve Uluslararası Yayınları:

• 1978 Modifiye Allen Mobil Protezi, Ertürk H, Özçetin H, Aydın M: Kliniğimizde Modifiye Allen Tipi Mobil Protez ile  Elde  Ettiğimiz Sonuçlar. T Oft Gaz 18: 334, 1988.

• 1986 Bursa Tipi Trabekülektomi, Özçetin H, Güneöven Z: Bursa Tipi Trabekülektomu. Turaçlı ME (Ed): XVIII. Ulus Türk Oft Kong (1984), s. 171, Ankara: Öztek Ofset, 1986.

• 2008 Bursa tekniği ile fakik iris kıskaçlı lens implantasyonu, Özçetin H, Baykara M, Özmen AT, Yalçınbayır Ö,  Phakıc ırıs-claw lens implantation with Bursa technique; through a self-sealing scleral tunel and without iridotomi and iridectomy, Eur J Ophthalmol., 2009;19:18-23.

• Özçetin H, Stratus OCT ile Bursa Tipi Blep sınıflaması 2013 ( J.Glaucoma DOİ 10.1097/IJG 0000000000000732. 

• Tüzmen B, Özçetin H: Sklera Sertliğinin Tonografi Üzerine Etkisi. IX. Türk Oft Kong Bült (1972). S 114, Ankara: Kardeş Matbaası, 1973.

• Aytek M, Ekinciler F, Özçetin H: Primer Juvenil Band Keratopati Vakası. IX. Türk Oft Kong Bült (1972). S 429, Ankara: Kardeş Matbaası, 1973.

• Tüzmen B, Özçetin H, Sarıbaş O, Dora F: Anjiyografi ve Venografinin Orbitada Yer İşgal Eden Lezyonlardaki Önemi. IX. Türk Oft Kong Bült (1972).  Ankara: Kardeş Matbaası, 1973,518

• Tüzmen B, Özçetin H, Toprak K: Hacettepe’de Konjenital Kataraktlar. IX. Türk Oft Kong Bült (1972). S 527, Ankara: Kardeş Matbaası, 1973.

• Fırat T, Erbengi A, Özçetin H: İntrakraniyal Proçeslerin Teşhisinde Oftalmolojinin Değeri. T Oft. Gaz 3: 32, 1973.

• Özçetin H, Tüzmen B, Aytek M: Bir Vaka Münasebetiyle Üst Limbik Kerato Konjuntiviti. T Oft Gaz 3: 69, 1973.

• Özçetin H, Aytek M. Monosemptomatik Bir Sturge-Weber Vakasında Altitudinal Hemianopsianın Düşündürdükleri. T Oft Gaz 3: 122, 1973.

• Özçetin H: Radyolojinin Göz Hastalıklarındaki Önemi. T Oft Gaz 3: 140, 1973.

• Özçetin H: Oftalmik Anjiografi. T Oft Gaz 4: 26, 1974.

• Özçetin H: Oküler Sertlik Katsayısı ve Bu Faktöre Yaşın Cinsin Tesiri Sağ ve Sol Gözdeki Durumu Hakkında. T Oft Gaz 4: 70, 1974.

• Özçetin H: Oftalmik Venografi. T Oft Gaz 4: 120, 1974.

• Özçetin H: Dışa Akım Kolaylığının Oküler Sertlik Katsayısına Bağlılığı ve Bunun Önemi Hakkında. T Oft Gaz 4: 129, 1974.

• Özçetin H: Binoküler Görme Mekanizması. T Oft Gaz 4: 154, 1974.

• Özçetin H: Kornea Ön Yüz Kurvatür Yarıçapı ve Bunun Dışa Akım Kolaylığına Tesiri. T Oft Gaz 4: 162, 1974.

• Özçetin H, Balkır N, Pehlivan N, İki kız kardeşde Crouzon tipinde kraniofasiyal dizostoz, Bursa Tıp Fak.Derg., 1975;3-4:91.

• Özçetin H, Koroideanın karotis anjiografisinde görünümü, Bursa Tıp Fak.Derg., 1975;3-4:95

• Özçetin H, Özçetin S, Yöney E: Sikatrisyel Oküler Pemfigus. Erbakan S, Haznedaroğlu G, Andaç K ve ark (Ed.ler) XI. Ulus Türk Oft Kong Bült (1976). s. 194, İzmir: Karınca Matbaacılık, 1978.

• Yenerman  M, Özçetin S, Özçetin H: Orbitanın Lenfoma tipined Psödotümörleri. Erbakan S, Haznedaroğlu G, Andaç K, ve ark (Ed.ler) IX. Ulus Türk Oft Kong Bült (1976). S.333. İzmir: Karınca Matbaacılık, 1978.

• Özçetin H, Özçetin S, Sarıçoğlu A, Kızılaslan M: Kliniğimizde Kinosian Yöntemi ile Dakriyosistorinostomiden Elde Ettiğimiz Sonuçlar ve Bazı Düşünceler. T Oft Gaz 9: 1979.

• Özçetin H, Göz Reografisi (ROG); I.Temel Prensipler, T.Oft.G.,1979;9:113-116.

• Özçetin H: Göz Reografisi (ROG). T Oft Gaz 9: 214, 1979.

• Özçetin H, Özçetin S, Kızılaslan M, Başar E: Kliniğimizde Yapılan Kombine Trabekülektomi ve Lens Ekstraksiyonu Ameliyatları İlk Sonuçları. T Oft Gaz 9: 229, 

• Özçetin H, Özçetin S, Çetinkaya S, Uslu O: Polietilen Tüple Dakriyosistostomi. T Oft Gaz 9: 246, 1979.

• Özçetin H, Sarıçoğlu A, Çetinkaya S: Peters Anomalisi. T Oft Gaz 9: 291, 1979.

• Kızılaslan M, Özçetin H: Katarakt Cerrahisined Kornea Kalınlığının Postoperatif İyileşme Süreci (Ön Çalışma 1). XIII. Türk Oft Kong (1978). S 84, Ankara: Kardeş Matbaası, 1979.

• Özçetin H: Basit Kronik Glokomlu Gözlerde Görme Alanı Bulguları ve Reo-Oftalmografik Veriler Arasındaki İlişki.  XIII. Türk Oft Kong (1978). S 112, Ankara: Kardeş Matbaası, 1979.

• Özçetin H: Silyar Cisim Kan Dolanımının Reo-Oftalmografi (ROG) Yöntemi ile İncelenmesi ve Klinik Değeri. XIII. Türk Oft Kong (1978). S 259, Ankara: Kardeş Matbaası, 1979.

• Özçetin H, Kızılaslan M: Normal Gözlerde Çökertici, Düzleştirici ve Havalı Tonometre Ölçüm Değerlerinin Karşılaştırılması. T Oft Gaz 10: 55, 1980.

• Başar E, Özçetin H, Sarıçoğlu A: Xenon Ark Fotokoagulasyonun Kornea Kalınlığına Etkisi Üzerine Bir Çalışma. XIV. Ulus Oft Kong Bült (1979), s. 107, İstanbul: Matbaa Tekn Basımevi, 1980.

• Özçetin H, Kızılaslan M, Oslu O: Katarakt Cerrahisinde Korenanın Postoperatif İyileşme Süreci.  XIV. Ulus Oft Kong Bült (1979), s. 162, İstanbul: Matbaa Tekn Basımevi, 1980.

• Uslu O, Kızılaslan M, Özçetin H: Postoperatif Ön Kamara Derinliği Ölçümlerinin Klinik Değeri.  XIV. Ulus Oft Kong Bült (1979), s. 260, İstanbul: Matbaa Tekn Basımevi, 1980.

• Özçetin H, Özçetin S, Kızılaslan M, Başar E: Kliniğimizde Trabekülektomiden Elde Ettiğimiz Sonuçlar. XIV. Ulus Oft Kong Bült (1979), s. 265, İstanbul: Matbaa Tekn Basımevi, 1980.

• Özçetin S, Uslu O, Özçetin H, Peynircioğlu S: Sistinosiz Okuler ve Histopatolojik Bulgular. XIV. Ulus Oft Kong Bült (1979), s. 423, İstanbul: Matbaa Tekn Basımevi, 1980.

• Özçetin H, Oğul E: Mobius Sendromu. T Oft Gaz 11: 7, 1981.

• Özçetin H: Örtülü Elliot Ameliyatı Sonuçları. T Oft Gaz 11: 49, 1981.

• Özçetin H:  Göz İçi Basınç Ölçümü Yöntemleri Arasında Havalı Tonometrenin Önemi.  T Oft Gaz 11: 53, 1981.

• Özçetin H, Yılmaz ÖF: Kornea Endotelyumu ve Sepküler Mikroskopisi. Kış Semp 4 (Kornea Transp ve Yenilikler) Bült s 1, Bursa: Uludağ Üni Basımevi, 1982.

• Özçetin H: Senilite ve Adneksler. T Oft Gaz 13: 231, 1983.

• Özçetin H: Trabekülektomi mi, Örtülü Elliot mu? Özçetin H, Sarıçoğlu A (Ed.ler): XV. Ulus Türk Oft Kong (1981) s 203, Bursa: Uludağ Üni Basımevi, 1983.

• Özçetin H: Glokom Cerrahisinde Bugüne Kadar.  Özçetin H, Sarıçoğlu A (Ed.ler): XV. Ulus Türk Oft Kong (1981) s 207, Bursa: Uludağ Üni Basımevi, 1983.

• Hızalan İ, Özçetin H, Tezel İ, Arı V: Boberg-Ans Sensibilometresi ile Normal Deneklerde Korneal Refleks Araştırması. Özçetin H, Sarıçoğlu A (Ed.ler): XV. Ulus Türk Oft Kong (1981) s 230, Bursa: Uludağ Üni Basımevi, 1983.

• Özçetin H: Klasik Modern Lensler ve Türkiye’de İOL. Özçetin H (Ed):VI. Kış Sempozyumu VI (İOL İmplantasyonu) Bült. S. 69. Bursa: Uludağ Üni Basımevi. 1984.

• Özçetin H. Başar E, Özuysal İ, Özer S: Kliniğimizde İlk Ön Kamera Lens İmplantasyonu.  Özçetin H (Ed):VI. Kış Sempozyumu VI (İOL İmplantasyonu) Bült. S.107. Bursa: Uludağ Üni Basımevi. 1984.

• Özuysal İ, Özçetin H: Katarakt Ameliyatı Premedikasyonunda Timolol Maleat. T Oft Gaz 14: 25, 1984.

• Özçetin H: Göz Mikroşirürjisinde Ekstakapsüler Katarakt Ekstraksiyonu. T Oft Gaz 14: 72, 1984.

• Özçetin H: Nonspesifik Üveitlerin Tedavisi. Turaçlı E (Ed): V. Ulus Oft Kursu (Uvea lit ve Behçet Hast) Bült. s. 103, Ankara: Öztek Matbaacılık, 1985.

• Özçetin H, Gelişken Ö, Şirmuhammedi P: Neovasküler Glokomda Cerrahi Tedavi. T Oft Gaz 16: 55, 1986.

• Özçetin H, Alpaslan B: Yabancı Cisimli Travmatik Katarakt Olgusunda Arka Kamera Lens İmplantasyonu. T Oft Gaz 16: 1986.

• Özçetin H: Trabekülektomi Hakkında Tartışma. T Oft Gaz 16: 128, 1986.

• Özçetin H, Özer S: Kliniğimizde Uygulanan Esnek Ön Kamara Lenslerinden Elde Ettiğimiz İlk Sonuçlar. T Oft Gaz 16: 281, 1986.

• Özçetin H, Özer S, Gelişken Ö: Toksik Lens Sendromu. T Oft Gaz 16: 310, 1986.

• Özçetin H: Radial Keratotomi. Gücükoğlu A, Soylu T (Ed. Ler) XIX.  Ulus Türk ÜOft Kong (1985), s. 204, İstanbul: Matbaa Tekn Basımevi, 1986.

• Özçetin H, Özuysal İ, Alpaslan B: Kliniğimizde Godde-Jolly Yöntemi ile Ekstrakapsüler Lens Ekstraksiyonundan Elde Edilen Sonuçlar. Turaçlı ME (Ed): XVIII. Ulus Türk Oft Kong (1984). S. 21, Ankara: Öztek Ofset, 1986.

• Özçetin H, Güneöven Z: Bursa Tipi Trabekülektomu. Turaçlı ME (Ed): XVIII. Ulus Türk Oft Kong (1984), s. 171, Ankara: Öztek Ofset, 1986.

• Günöven Z, Bora N, Özçetin H: Kornea Ön Yüz Kurvatürünün Biometrik Analizi. Turaçlı ME (Ed): XVIII. Ulus Türk Oft Kong (1984). S. 213, Ankara: Öztek Ofset, 1986.

• Alparslan B, Özçetin H, Başar E: Kliniğimizde Uygulanan Ptozis Cerrahisi Sonuçları. Turaçlı ME (Ed): XVIII. Ulus Türk Oft Kong (1984). S. 289, Ankara: Öztek Ofset, 1986.

• Gelişken Ö, Ertürk H, Özçetin H: Neodmium-Yag Laser Uygulama Sonuçlarımız. T Oft Gaz 17: 596, 1987.

• Özçetin H, Sarıçoğlu A, Alpaslan B: Dekolman Ameliyat Sonuçlarımız. Haznedaroğlu G. Andaç K, Erbakan G. Ve ark. (Ed.ler): XVI. Ulus Türk Oft Kong Bült (1982), s 90, İzmir: Karınca Matbaacılık, 1987.

• Özçetin H: Sinusotomi, Goniospasis, Gonisineşializis. Doğan ÖK (Ed): I. Aralık Semp (Glokom Cerrahisi) Bült. O, Konya: Ceylan Ofset, 1988.

• Özçetin H, Aydın M: Planlanmış Ekstrakapsüler Katarakt Ekstraksiyonu (PEKKE) Tekniğimiz ve Sonuçları.  Özçetin H, Gelişken Ö (Ed.ler): IX. Kış Semp (Kataraktlar ve Tedavisi) Bült. s.3, Bursa: Uludağ Üni Basımevi, 1988.

• Özçetin H: Türkiye’de İOL’nin Dünü ve Bugünü.  Özçetin H, Gelişken Ö (Ed.ler): IX. Kış Semp (Kataraktlar ve Tedavisi) Bült. s.43, Bursa: Uludağ Üni Basımevi, 1988.

• Özçetin H: Yarı Esnek Ön Kamera Lens İmplantasyonu. Özçetin H, Gelişken Ö (Ed.ler): IX. Kış Semp (Kataraktlar ve Tedavisi) Bült. s.55, Bursa: Uludağ Üni Basımevi, 1988.

• Özçetin H, Şirmuhammedi P, Gelişken Ö, Ertürk H: Ön Kamara Açı Yerleşimli Yarı esnek Göz İçi Lens İmplantasyon Sonuçlarımız. Özçetin H, Gelişken Ö (Ed.ler): IX. Kış Semp (Kataraktlar ve Tedavisi) Bült. s.59, Bursa: Uludağ Üni Basımevi, 1988.

• Özer S, Özçetin H, Gelişken Ö: Esnek Ön Kamara Lens İmplantasyonunun Kornea Kalınlığına Etkisi. Özçetin H, Gelişken Ö (Ed.ler): IX. Kış Semp (Kataraktlar ve Tedavisi) Bült. s.118, Bursa: Uludağ Üni Basımevi, 1988.

• Özçetin H, Gelişken Ö, Özmen A: Fleksibl Arka Lens İmplantasyonu. Özçetin H, Gelişken Ö (Ed.ler): IX. Kış Semp (Kataraktlar ve Tedavisi) Bült. s.130, Bursa: Uludağ Üni Basımevi, 1988.

• Özçetin H: Kataraktlı Çocuklarda Göziçi Lens Uygulaması. Özçetin H, Gelişken Ö (Ed.ler): IX. Kış Semp (Kataraktlar ve Tedavisi) Bült. s.221, Bursa: Uludağ Üni Basımevi, 1988.

• Özuysal i, Özçetin H, Taga Y: Göz İçi Yıkama Solüsyonlarının Kornea Endoteli Üzerine Etkileri. T Oft Gaz 18: 225, 1988.

• Özçetin H: Radial Keratotomi. T Oft Gaz 18: 240, 1988.

• Ertürk H, Özçetin H, Aydın M: Kliniğimizde Modifiye Allen Tipi Mobil Protez ile Elde Ettiğimiz Sonuçlar. T Oft Gaz 18: 334, 1988.

• Aydın M, Özçetin H, Ertürk H: Kliniğimizde Uygulanan Esnek ve Yarı Esnek Ön Kamara Lenslerinin Geç Sonuçları. Doğan ÖK, Okutan S, Özkan F (Ed.ler): TOD XXII. Ulus Kong Bült (1988) Cilt 2, s 415, Konya: Ülkü Basımevi, 1988.

• Ertürk H, Özçetin H: Geniş Açılı Glokomun Erken Tanı ve Takibinde Goldmann ve Otomatik Komputerize Bulguların Kıyaslanması. Doğan ÖK, Okutan S, Özkan F (Ed.ler): TOD XXII. Ulus Kong Bült (1988) Cilt 2, s 421, Konya: Ülkü Basımevi, 1988.

• Tümer DN, Ertürk H, Özçetin H, Aytdın M, Aşurmuhammedi  A, ve ark: Kliniğimizde Uygulanan Trabeküler Cerrahi Sonuçlarımız. Doğan ÖK, Okutan S, Özkan F (Ed.ler): TOD XXII. Ulus Kong Bült (1988) Cilt 2, s 450, Konya: Ülkü Basımevi, 1988.

• Özçetin H: İdiyopatik Myopik Astigmatizmada Radial Keratotomi. Doğan ÖK, Okutan S, Özkan F (Ed.ler): TOD XXII. Ulus Kong Bült (1988) Cilt 2, s 543, Konya: Ülkü Basımevi, 1988.

• Özçetin H: Konjenital Glokomda Ayırıcı Tanı. Doğan ÖK, Okutan S, Özkan F (Ed.ler): TOD XXII. Ulus Kong Bült (1988) Cilt 2, s 1021, Konya: Ülkü Basımevi, 1988.

• Gelişken Ö, Pinkers AJ, Özçetin H: Pigmenter Retinopati ve İşitme Kaybı (Usher Sendromu). Haznedaroğlu G, Andaç K, Erbakan G ve ark (Ed.ler): XXI. Ulus Türk Oft Kong (1987) Cilt 1. S 156, İzmir: Karınca Matbaacılık, 1988.

• Gelişken F, Özçetin H, Ertürk H, Gelişken Ö: Psödofakik İntraoküler Hipertansiyon ve/veya Glokom. Haznedaroğlu G, Andaç K, Erbakan G ve ark (Ed.ler): XXI. Ulus Türk Oft Kong (1987) Cilt 1. s 374, İzmir: Karınca Matbaacılık, 1988.

• Özmen AT, Özçetin H: Fotoskiaskopi. Haznedaroğlu G, Andaç K, Erbakan G ve ark (Ed.ler): XXI. Ulus Türk Oft Kong (1987) Cilt 2. S 1139, İzmir: Karınca Matbaacılık, 1988.

• Özçetin H, Gelişken Ö, Özmen AT, Ertürk H, Long term results of IOL implantation in travmatic cataracts, Bull.Belge Soc. Ophthalmol., 1988;228:1-8

• Özçetin H, Avcı R: Yüksek Myopik Hastalarda Katarakt Cerrahisi. Özçetin H, Ertürk H (Ed.ler). III. İntraoküler Lens İmplantasyonu. S. 106. Bursa-Uludağ Üni Basımevi, 1989.

• Ertürk H, Özçetin H, Gelişken Ö, Avcı R: Sekonder Göz İçi Lens İmplantasyon Sonuçlarımız. Özçetin H, Ertürk H (Ed.ler). III. İntraoküler Lens İmplantasyonu. S. 116. Bursa-Uludağ Üni Basımevi, 1989.

• Özçetin H, Gelişken Ö, Ertürk H, Gelişken F: Çocuk Kataraktlarında Göz İçi Lensi (GİL) Uygulaması. Özçetin H, Ertürk H (Ed.ler). III. İntraoküler Lens İmplantasyonu. S. 125. Bursa-Uludağ Üni Basımevi, 1989.

• Özçetin H, Ertürk H, Aydın M, Gelişken Ö: Silier Sulkus Fiksasyonlu Arka Kamera Lens İmplantasyonu Sonuçlarımız. T ÜOft Gaz 19: 97, 1989.

• Avcı R, Ertürk H, Özçetin H: Diclofenac Sodium’un Postoperatif Enflamasyon Üzerine Etkisi. Köker ÖF, Ersöz TR, Mürşitoğlu M ve ark (Ed.ler): TOD XXIII. Ulus Kong Bült (1989), Cilt 1, s 156, Adana: Çukurova Üni Basımevi, 1989.

• Ertürk H, Özçetin H, Avcı R: Diclofenac Sodium’un Pupilla Genişliğine Etkisi. Köker ÖF, Ersöz TR, Mürşitoğlu M ve ark (Ed.ler): TOD XXIII. Ulus Kong Bült (1989), Cilt 1, s 160, Adana: Çukurova Üni Basımevi, 1989.

• Güler K, Gelişken Ö, Özçetin H: Diabetli Hastalarda İntraoküler Lens Cerrahisi. Köker ÖF, Ersöz TR, Mürşitoğlu M ve ark (Ed.ler): TOD XXIII. Ulus Kong Bült (1989), Cilt 2, s 715, Adana: Çukurova Üni Basımevi, 1989.

• Gelişken Ö, Ertürk H, Özçetin H: Lekeli Retinopati.  Özçetin H, Ertürk H (Ed.ler): XX. Ulus Türk Oft Kong (1986) s 73. Bursa-Uludağ Üni Basımevi, 1989.

• Yücel A, Ertürk H, Gelişken Ö, Özçetin H: Göziçi Yabancı Cisimli Olgularımızın Değerlendirilmesi. Özçetin H, Ertürk H (Ed.ler): XX. Ulus Türk Oft Kong (1986) s 163. Bursa-Uludağ Üni Basımevi, 1989.

• Ertürk H, İmamoğlu Ş, Özçetin H: “Euthyroid Graves” Oftalmopati. T Oft Gaz 20: 361, 1990.

• Yücel AA, Özçetin H: Avrupa Yapımı Göziçi Lensleri Üzerine Bir İnceleme. Günalp i, Hasanreisoğlu B, Duman S ve ark (Ed.ler): TOD XXIV. Ulus Küong Bült (1990), Cilt 1, s 229, Ankara: Yıldırım Ofset Basımevi, 1990.

• Özçetin H, Avcı R: Standart Radial Keratotomi ile Elde Ettiğimiz Sonuçlar. Günalp İ, Hasanreisoğlu B, Duman S ve ark. (Ed.ler): TOD XXIV. Ulus Kong Bült (1990), Cilt 1. S 460, Ankara: Yıldırım Ofset Basımevi, 1990.

• Özçetin H: Psödofakos’da Refraksiyon.  Günalp İ, Hasanreisoğlu B, Duman S ve ark. (Ed.ler): X. Ulus Oft Kursu (Refraksiyon)  s 94, Ankara: Yıldırım  Basımevi, 1990.

• Doğru M, Gelişken F, Gelişken Ö, Ertürk H, Özçetin H ve ark.: Lens Subluksasyon ve Luksasyonlu Olgularda Yaklaşımımız. Özçetin H, Ertürk H, Gelişken Ö (Ed.ler): XII. Kış Semp (IOL İmp ve Refr Cerr Semp). S.63 Bursa: F. Özkan Matbaacılık San, 1990.

• Özçetin H: Radial Keratotomide Anatomik Komplikasyonlar. Özçetin H, Ertürk H, Gelişken Ö (ed.ler): XII. Kış Semp (IOL İmp ve Refr Cerr Semp). S.137. Bursa: F. Özkan Matbaacılık San, 1990.

• Özçetin H: Arka Kamera GİL İmplantasyon Tekniğimiz. XXV. Ulus Türk Oft Kong Bült (1991), Cilt I. S 29, İstanbul: 1991.

• Özmen A, Ertürk H, Doğru M, Özçetin H, Karadeniz C: Heparinli Arka Kamara Lensleri ile İlk Sonuçlarımız. XXV. Ulus Türk ÜOft Kong Bült (1991), Cilt II, s.65, İstanbul: 1991.

• Özçetin H, Doğru M: Rezidüel Miyopide Sekonder RK.  XXV. Ulus Türk ÜOft Kong Bült (1991), Cilt II, s 183, İstanbul: 1991.

• Ertürk H, Özçetin H, Avcı R, Diclofenac sodium for prevention of surgically-induced miosis, Eur J Implant Ref Surg.,1991;3:55-57. 

• Avcı R, Özçetin H, Oğurtanı C: Miyopik Hastalarda Miyopi Derecesi Aksiel Uzunluk ve Periferik Dejeneresanslar Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi.  Özçetin H, Ertürk H, Avcı R ve ark. (Ed.ler): TOD XVI  Ulus Kong (1992), Cilt II, s 674, Bursa: Ön-Mat A.Ş. 1993.

• Özmen AT, Özçetin H, Doğru M, Karadenizli C: Refraktif Keratotomi Stratejimiz 3. Dönem (1990-1993) RK Sonuçlarımız. Andaç K, Menteş J, Yağcı A ve ark (Ed.ler) TOD XXVII. Ulus Kong Bült (1993), Cilt I. S 411, İzmir: Yeniyol Matbaası, 1994.

• Özçetin H, Özmen AT, Çil A: Radial Keratotomide 43 Diyoptri Kriteri.  Andaç K, Menteş J, Yağcı A ve ark (Ed.ler) TOD XXVII. Ulus Kong Bült (1993), Cilt I. S 422, İzmir: Yeniyol Matbaası, 1994.

• Özçetin H, Özmen AT, Doğru M: Radial Keratotomide 10. Yılımız. Andaç K, Menteş J, Yağcı A ve ark (Ed.ler): TOD XXVII. Ulus Kong Bült. (1993), Cilt I. S 426, İzmir: Yeniyol Matbaası, 1994.

• Ertürk H, Özçetin H, Özmen A: Radial Keratotomi Olgularının Takibinde Komputerize Korneal Topografinin Yeri. Andaç K, Menteş J, Yağcı A ve ark (Ed.ler) TOD XXVII. Ulus Kong Bült (1993), Cilt I. S 452, İzmir: Yeniyol Matbaası, 1994.

• Özçetin H: Refraksiyon Cerrahisi ve Kontakt Lenslerin Geleceği. XIV. Ulus Oft Kursu (Kontakt Lens Uygulamalı) s 221, Ankara: Tekışık A. Ş. Web Ofset, 1994.

• Özpolat HT, Ertürk H, Avcı R, Yücel AA, Özçetin H, Retinitis pigmentozalı hastalarda katarakt cerrahisi, XXVIII Ulusal Türk Oft Kong. Bült.,Yeni İnan Matb.,Tekirdağ,1994,603-605 

• Ertürk H, Özçetin H, Avcı R, Diclofenac sodium for prevention of surgically-induced miosis, Eur J Implant Ref Surg.,1991;3:55-57. 

• Avcı R, Ertürk H, Özçetin H, The efffect of diclofenac sodium on postoperative inflammation, Eur J Implant Refract Surg., 1993;5:68-70.

• Gelişken Ö, Özçetin H, Doğru M, Retinal detacment after radial keratotomi, Bull Soc Belge Ophthalmol., 1993;249:63-65.

• Ertürk H, Özçetin H,A pilot study ‘’Hat IOL’’ in high myopic patiens XI.ESCRS Cong. Insburg 1993.

• Ertürk H,Özçetin H.   Phakic posteerior chamber intraocular lenses fort he correction of high myopia J Refractive Surg. 1995:11:386-391.

• Baykara M, Avcı R, Yücel A, Ozçetin H. Dynamics of Indocyanine Green Dye in The Anterior Chamber. J Cataract Refract Surg. 2005 Jun;31(6):1256-8.

• Özçetin H, Baykara M, et al.  Bursa type of blep classification wıth Stratus OCT Eupean Glaucoma Congress, Poster presantation, 2010, Berlin (J. Glaucoma 2018, Ed.letter)

• Baykara M, Özçetin H, Yılmaz S, Timucin B, Posterior iris fixation of the iris-claw intraocular lens implantation through a scleral tunnel incision, Amer. J Ophthmol. 2007; 144: 44; 586-591.

• Özçetin H, Baykara M, Köse B, First report of phakıc iris-claw lens implantation with Bursa technique Mediterrean Ophth. Cong. Oral report, Antalya  2006 

• Özçetin H, Baykara M, Phakıc ırıs-claw lens implantation with Bursa technique. International ıntraocular lens implantation Cong. Moscow 2008. 

• Özçetin H, Baykara M, Özmen AT, Yalçınbayır Ö, Phakic iris-claw lens implantation with Bursa technique; through a self-sealing scleral tunel and without iridotomi and iridectomy, Eur J Op0hthalmol., 2009;19:18-23.


Kitap Yazarlıkları:

• Özçetin H, Parson’s Göz Hastalıkları (Çeviri Ed.) - Atlas Kitapevi - 1988

• Özçetin H, Pratik Göz Hastalıkları - F.Özhan - 1999  (1.Baskı)

• Özçetin H, Pratik Göz Hastalıkları - F.Özhan - 2000  (2.Baskı)

• Özçetin H, Pratik Göz hastalıkları - Nobel kipevleri - 2004 (3.Baskı)

• Özçetin H, Göz Tansiyonu ve Glokomlar - F.Özhan - 2001 (1.Baskı)

• Özçetin H, Göz Tansiyonu ve Glokomlar - Nobel Tıp Kitapevleri - 2009  (2.Baskı)

• Özçetin H, Klinik  Göz Hastalıkları - Nobel Tıp Kitapevleri - 2003 (Revizyon2007) 

• Özçetin H, Şener AB, Miyopi ve Tedavisi - Nobel Tıp Kitapevleri - 2003

• Özçetin H, Katarakt ve Tedavisi - Scala - 2005

• Özçetin H, Optikal Koherens Tomografi - Artek - 2007

• Özçetin H, Göz Atlası - Artek - 2013Baskıya hazırlanan kitaplar;

• Özçetin H. Pratik Göz hastalıkları, 2019  (4.Baskı)   

• Özçetin H, Göz Tansiyonu ve Glokomlar 2019  (3.Baskı)

• Özçetin H, Klinik Göz Hastalıkları 2019  (2.Baskı)

                                

Telif hakları;

• Özçetin H, Şener AB, Miyopi ve Tedavisi, Nobel Tıp Kitapevleri 2002 356 sahife ISBN 975-97187-3-1 

• Özçetin H, Klinik Göz Hastalıkları , Nobel Tıp Kitapevleri, 2003 460 sahife, ISBN 975-420-260-5 (2.Baskı)

• Özçetin H, Pratik Göz Hastalıkları ,Nobel Tıp Kitapevleri, 2004, 200sahife (3.Baskı), ISBN 975-97187-4-X (4. Baskıda)

• Özçetin H, Katarakt ve Tedavisi, Scala,  2005,  565 Sahife, ISBN 975-92148-5-8 

• Özçetin H. Optikal Koherens Tomografi, Artek, 2007  268 sahife, ISBN 978- 975-97187-6-3

• Özçetin H  Göz Tansiyonu ve Glokomlar, Nobel Tıp Kitapevleri 2009 763 sahife , (2.Baskıda) ISBN 978-975-97187-1   

• Özçetin H, Göz Atlası, Artek 2013 ISBN 978-975-97187-7-1

• Özçetin H, Baykara M. Göz hastalıklarında Görüntüleme, Artek, 2013 ISBN 978-975-97187-7-0


Editörlükler:

• Özçetin H. (Kitap Çeviri Editörü), Parsons’ Göz Hastalıkları , Atlas Tıp Kitap Yayıncılığı, Ankara 1989, 436 

• Özçetin H,(Böl.Çev.) , Göz Muayenesi: Terapotikler Üçüncü Bölüm,Parsons’ Göz Hastalıkları , Özçetin H. (Çev.Ed.), Atlas Tıp Kitap Yayıncılığı, Ankara 1989

• ÖzçetinH, (Böl.Çev.)Step Down Tekniği Bölüm 26.1, Fakoemülsifikasyon Prensipleri ve Teknikleri (Çev.Ed., Özdamar A, Devranoğlu K.) Aksu Kitapevi,İstanbul,2005.

• Özçetin H,(Böl.Çev.) Minik kesi, minik uç ve ayrık insizyon ile fakoemülsifikasyon, Bölüm 27, Fakoemülsifikasyon Prensipleri ve Teknikleri (Çev.Ed., Özdamar A,Devranoğlu K.) Aksu Kitapevi,İstanbul,2005

• Özçetin H,(Böl.Çev.) Aynı seansda iki taraflı katarakt Bölüm 27.1, Fakoemülsifikasyon Prensipleri ve Teknikleri (Çev.Ed.,  Özdamar,A., Devranoğlu K.)Aksu Kitapevi, İstanbul, 2005

• Özçetin H,,Sarıçoğlu A, (Ed.) XV. Ulusal Oftalmoloji Kong Bült.Bursa Üni Matb.1981 

• Özçetin H, Ertürk H,(Ed.) XX. Ulusal Oftalmoloji Kong. Bült.,Bursa, Bursa Üni.Matb.,1986 

• Özçetin H.,Gelişken Ö, Ertürk H,(Ed.)  XXV. Ulusal Oftalmoloji Kong.Bült., F.Özhan Matb.,1992 

• Özçetin H,(Ed.) , II.  Kış Sempozyumu : Makula Hastalıkları, Bursa, Bursa Üni. Matb.,1979.

• Özçetin H,(Ed.) , III.  Kış Sempozyumu : Papilla Ödemi, Bursa, Bursa Üni. Matb., 1981. 

• Özçetin H,(Ed.) , IV.  Kış Sempozyumu: Yumuşak Kontakt Lens Bursa, Bursa Üni. Matb., 1982. 

• Özçetin H,(Ed.) , V. Kış Sempozyumu: Kornea Transplantasyonu  Bursa, Bursa Üni. Matb., 1983

• Özçetin H. (Ed.), Göziçi Lens İmplantasyonunda Temel Bilgiler, Bursa , F.Özhan Matb.,1991 

• Tamçelik N, Özçetin H, (Ed.),Fakoemülsifikasyon, Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Yay.No.2 , F.Özhan Matb., Bursa ,2004,227 

• Tamçelik N, Özçetin H, (Editör),Kontakt Lensler ve Uygulanması, Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Yay.No.4 , Scala Matb.İstanbul ,2005.

• Özçetin H(Böl.Yaz.), Makula, Özçetin H (Editör): Bursa Oftalmoloji Derneği Kış Simp. 2 :Makula Hastalıkları, Bursa Ofset, Bursa,1979,1-16

• Özçetin H,(Böl.Yaz.):Optik Sinir başı, Özçetin H (Ed.) Papila Ödemi, Bursa Oftalmoloji Derneği Kış Simp. 3 : Bursa Üni Matb,1982,1-9

• Özçetin H, Yılmaz ÖF, (Böl. Yaz.) Kornea endotelyumu ve Speküler Mikroskopisi, Özçetin H:Ed., Kornea  Transplantasyonu ve Yenilikler Simpozyumu,  Kış Simp.4, 11.3.1982

• Özçetin H (Böl.Yaz.),Klasik Modern Lensler ve Türiye’de IOL, Özçetin H (Ed),Intraokuler Lens İmplantasyon Simp., Oftalmoloji Derneği Bursa Şb. Kış   Simp.6, Uludağ Üni Basımevi, Bursa,1984,69

• Özçetin H,(Böl.Yaz.),Cerrahi Lens: Bölüm 1.1, Fakoemülsifikasyon, Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Yay.No.2 , F.Özhan Matb., Bursa,2004,227 sahife

• Özçetin H,(Böl.Yaz.) Kornea Cerrahisi Sonrası Kontakt Lens Uygulanması, Bölüm XV, Tamçelik N, Özçetin H, (Editör),Kontakt Lensler ve Uygulanması, Türk OftalmolojiDerneği Eğitim Yay.No.4 , Scala Matb.İstanbul ,2005.


Oftalmoloji Alanında aldığı Görevleri:

• 1978-1980 Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) Bursa Şb. Kurucu üyesi 

• 1984-1992 TOD Bursa Şb.Başkanı

• 1992-1996 TOD Bursa Şb.Başkanı

• 1986-1990 TOD Merkez Yürütme Kurulu Üyesi

• 1984-1986 TOD Medikal kontakt Lens Birimi Kurucu Sekreteri

• 1988-1992 TOD Katarakt ve Refraktif Cerrahi Birim Kurucu Sekreteri

• 1992-1996 TOD Katarakt ve Refraktif Cerrahi Birim Başkanı

• 2000-2002 TOD Refraktif Cerrahi Birim Başkanlığı

• 2000-2012 Bursa Şube  Yönetim  (Bşk Mehmet Baykara. Sek. Hikmet Özçetin)

    

TOD Kongre Başkanlıkları 

• 1981 XV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 2.Başkanlığı 

• 1986 XX. Ulusal Oftalmoloji Kongre Başkanı 

• 1992 XXV. Ulusal Oftalmoloji Kongre Başkanlığı 

  

TOD Kış Sempozyum Organizasyon Başkanlığı:

• 1979 II.  Kış Sempozyumu : Makula Hastalıkları 

• 1981 III. Kış Sempozyumu : Papilla Ödemi 

• 1982 IV.  Kış Sempozyumu : Uzun Süreli Kontakt Lens 

• 1983 V.   Kış Sempozyumu : Kornea Transplantasyonu

• 1984 VI.  Kış Sempozyumu : I. İntraokuler Lens İmplantasyonu 

• 1991 XII. Kış Sempozyumu : II.Intraokuler Lens Implantasyon Kursu


Buluşları:

• 1978 Modifiye Allen Mobil Protezi; Ertürk H, Özçetin H, Aydın M: Kliniğimizde Modifiye Allen Tipi Mobil Protez ile  Elde  Ettiğimiz Sonuçlar. T Oft Gaz 18: 334, 1988.

• 1986 Bursa Tipi Trabekülektomi; Özçetin H, Güneöven Z: Bursa Tipi Trabekülektomu. Turaçlı ME (Ed): XVIII. Ulus Türk Oft Kong (1984), s. 171, Ankara: Öztek Ofset, 1986.

• 2008 Bursa tekniği ile fakik iris kıskaçlı lens implantasyonu; Özçetin H, Baykara M, Özmen AT, Yalçınbayır Ö,  Phakic iris-claw lens implantation with Bursa technique; through a self-sealing scleral tunel and without iridotomi and iridectomy, Eur J Op0hthalmol., 2009;19:18-23.

• Özçetin H, Stratus OCT ile Bursa Tipi Blep sınıflaması 2013 ( J.Glaucoma DOİ 10.1097/IJG 0000000000000732. 

Oftalmoloji alanında aldığı ödüller:

• Şapka lens – Tubitak teşvik ödülü 1994 (H.Ertürk ile)

Dr. Hikmet Özçetin, 1969- 1973 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalınında uzmanlık eğitimini görerek ; Okuler sertliğin tonografi sonuçları üzerine etkisi hakkında bir araştırma (1973) tez çalışmasıyla göz hastalıkları dalında uzman oldu. Göz hastalıkları eğitimi sırasında bir sene süreyle Oftalmik veno-ve anjiografi konusunda da özel eğitim gören Dr. Hikmet Özçetin Göz hastalıkları uzmanı olarak 1973-1975 yılları yapmış olduğu askerlik hizmeti sonrası 1975 yılı Nisan ayında İstanbul Üniversitesi Bursa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Kürsüsüne katılarak Glokom Birimini kurmuştur. 1977 yılında Doçentlik tez çalışması için Varna Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Kürsüsünde Prof.Dr. N. Konstantinov yanında Göz Reograsi konusunda çalışmalara katılarak Sistemik hipertansiyonun basit kronik glokomlu gözlerde görme alanına etkisinin reoftalmografi (ROG) ile araştırılması üzerine bir çalışma(1978), ile 1978'de üniversite doçenti ünvanının aldı ve kürsü başkanı oldu. 1978 yılında Modifiye Allen protezini geliştiren Dr. Özçetin alınmış gözlerin estetik sorununu giderilmesine katkıda bulunmuştur. 1978'de Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) Bursa Şubesi kuruluşuna katılarak çeşitli dönemlerde şube sekreterliği, başkanlığı ve merkez yürütme kurulu üyeliği yaptı. TOD Kış Sempozyumlarının ilk organizasyonlarını yaptı ve popüler olmasını sağladı. 1983 yılında Moskova’daki Göz Mikrosirürji Enstitüsü’nde Prof.Dr. SN. Fyodorov ile yapmış olduğu Radial Keratotomi ve Intraokuler Lens Implantasyonu konusundaki eğitimi sonrası bu konuda çalışmaları yoğunlaştıran Doç.Dr. Hikmet Özçetin 1988'de Radial Keratotomi (miyop ameliyatı) çalışmasıyla Profesörlüğe yükseltmiştir. Başkanlığı dönemlerinde  Ali Osman Göz Servisini ve sonraları Tıp Fakültesi Binası dışında bircok hayırsever Bursalı İş Adamlarının yardımıyla yaptırılan UÜTF Göz Hastanesi kuruluşunu sağlamiştır. 2013 yılında  yaş haddi nedeniyle Uludağ Ün. Tıp Fak. Öğretim üyeliğinden emekli olmuştur. Bu tarihten itibaren Özel Retina Hastanesinde aktif meslek hayatına devam etmektedir. 


 1969 Hacettepe Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD'de almış olduğu eğitimi sonucu Dr. Hikmet Özçetin’in 1969 yılından bu yana kariyer yaşamı iki ana alt bilim dalında oluşmuştur. 


I.Göz Tansiyonu ve Glokom

Çalışma alanlarından birincisi; gerek uzmanlık tezi ve gerekse doçentlik tez çalışmaları bağlamında derinleştiği Göz Tansiyonu ve Glokom alanındadır. Bunun sonucu  glokom oluşumunda vasküler (damar hastalıkları) teorinin savunucusu  olan Dr. Hikmet Özçetin’in bu alandaki önemli çalışmaları kısaca şunlardır:

-Tonografi (1973) : Bu çalışmada ölçüm ucu ile kornea arasındaki ilişki irdelenmiştir.

-Havalı tonometre (1978): Göziçi basıncı ölçümünü sorunsuzca sağlayan non-contact (havalı) tonometre kullanımı ilk defa yurdumuzda Dr. H. Özçetin tarafından kullanıma sokulmuş ve yayılmasına neden olunmuştur.

-Bursa tipi trabekülektomi(1986): Klasik göz tansiyonu ameliyatı olan trabekülektomi değiştirilerek daha sorunsuz ve daha uzun etkili olması sağlanmıştır.

-Dinamik kontur tonometre (2006): Hem göz içi basıncını (GİB) hemde gözün nabız atımını (ONA) birlikte ölçme yeteneğinde olan bu bilgisayar donanımlı tonometre konusunda 2006-2008 yılları arasında arkadaşlarıyla yapmış olduğu çalışmalarda aygıtın hassas ve hatasız ölçüm yapması sonucu klinik kullanımda önemli bir yeri olduğu saptanmış ve tonometrelerin ucu ne kadar az alanla temas ederse o kadar hassas ölçüm yapar düşüncesi doğrulanmıştır.

-Glokomda Optik Kohorens Tomografi (2006); Glokomda görme sinir başını ve görme sinir liflerini değerlendiren bu aygıt konusunda yoğun çalışmalar yapan Dr. Özçetin, bu konu ile ilgili yayınların yanı sıra çalışmalardan elde ettiği birikimleri 2007 yılında derlediği Optikal Koherens Tomografi isimli kitapda toplamıştır. 

1969 yılından bu yana  göz hastalıkları konusunda geçen 40 senelik bilgi birikimi ve tecrübelerini topladığı ve 2003'de yayınlanan Klinik Göz Hastalıkları kitabında glokomun oluşumu Buzdağı Teorisi ile açıklayan Dr. Özçetin bunun yanı sıra, glokom alanındaki 40 yıllık birikimini Göz Tansiyonu ve Glokom isimli 769 sahifelik bir kitapda toplayarak 2009 yılında yayınlamıştır. Bu kitap Dr. Hikmet Özçetin tarafından 2001 yılında yurdumuzda glokom konusunda ilk defa yayınlanmış olan Göz Tansiyonu ve Glokom kitapcığının genişletilmiş ikinci baskısıdır.


II.Katarakt ve Refraktif Cerrahi, Kontakt Lens

İst Üni. Bursa Tıp Fak. Göz Hastalıkları Kürsüsünde 1978 yılında Kontakt lens Birimini kuran Dr. Hikmet Özçetin’in en çok yoğunlaşarak çalıştığı ikinci alt bilim dalıdır. Bu çalışmalar sonrası 1977'de Varna (Bulgaristan)’da doçentlik tez çalışması sırasında Rusya’da gözlük kullanan miyop gözlerin kornea tabakasında yapılan ışınsal kesilerle (radaial keratotomi) ve katarakt ameliyatı sonrası kişinin gözlüksüz görmesini sağlayan yapay göz içi lens uygulamaları konusunda yoğun çalışmalar yapıldığını öğrenen ve kendisi de miyop olması nedeniyle gözlük kullanan Dr. Hikmet Özçetin, 1980 sonrası bu konulardaki çalışmalara yönelmiştir. 1980 darbesi ve YÖK düzenlemesi bağlamında 1983 yılına kadar geciken bu çalışmalar hayvan deneyleri düzeyinde kalmıştır. 1983 yılında Moskova Göz Mikrosirürji Enstitüsünde çalışma olanağı bulan Dr. Hikmet Özçetin, Prof. Dr. SN. Fyodorov ve arkadaşlarından düşük dioptrili miyopiyi cerrahi yolla düzelten Radial Keratotomi ve yüksek dioptrili miyoplarda saydam lens cerrahisi ile kataraktın ameliyatı sırasında yapay Sputnik model göz içi mercek (GİL)  uygulanması eğitimi aldı. Yurda döndükten sonra ilk radial keratotomi’yi uygulamasını Aralık 1983 yapan Dr. Hikmet Özçetin, 1989 yılına kadar 3500 üzerinde miyop göze uygulama yapmıştır. Dr. Hikmet Özçetin’in bu çalışmaları,  Türkiye’de Refraktif Cerrahinin başlamasına yol açmış ve kendisi Refraktif Cerrahisinin Türkiye’deki öncüsü kabul edilmiştir. Yurdumuzda 1991 yılında ilk ekzimer lazer uygulama eğitimi alan Dr. Özçetin, 1994 yılında Krasnador (Rusya) Göz Kliniği ziyareti sonrası Dr. H. Ertürk ile yüksek miyoplarda arka kamara fakik GİL uygulaması (Şapka Lens Veya Intraokuler Kontakt Lens (ICL))çalışmasıyla yeni bir uygulamaya öncülük etmiştir. Bu çalışma o yıl dünyada yayınlanan 50 değerli yayın arasına girmiş olup,  öncü yayın kabul edilmiş ve Tubitak Teşvik Ödülü almıştır. Diğer taraftan 2004-2008 yılları arasında  Dr. Özçetin  arkadaşlarıyla birlikte yapmış olduğu çalışmalar sonucunda uygulama güçlüğü olan iris kıskaçlı fakik göz içi mercek uygulamasında dikişsiz Bursa Tekniğini geliştirerek sorunsuz ve dikkati çekici bir gelişim sağlamıştır. 1984'de katarakt ameliyatında Planlanmış Ekstrakapsüler Katarakt Ekstraksiyonu (PEKKE) ameliyatına başlayan Dr. Özçetin yine bu yıllarda yapay ön kamara göziçi lensleri (GİL) ve sonraları arka kamara göziçi lens uygulamalarıyla Türkiye’de bu konuda katkıda bulunan ilklerden olup TOD Katarakt ve Refraktif Cerrahi Birimi Kurucu sekreteri (1988-1992) ve sonra uzun süre başkanlığını (1992-1996 ve 2000-2002) yapmıştır. 

Bu alt daldaki çalışmalarından refraktif cerrahindeki  birikimlerini 2003'de Miyopi ve Tedavisi (B.Şener ile) isimli kitapda, katarakt cerrahisiyle ilgili birikimleriniyse  2005'de yayınlanan Kataraktlar ve Tedavisi kitabında toplamıştır. Dr. Hikmet Özçetin bu alanlardaki çalışmalarını halen sürdürmektedir.


Online Randevu