Tetkikler

Optik Koherens Tomografisi

Optik koherens tomografi (OKT / OCT) retina, özellikle maküla ve optik sinir başı anatomisinin görüntülenmesini sağlayan bir görüntüleme yöntemidir. Girişimsel bir yöntem değildir. Kızıl ötesine yakın lazer ışınları yardımıyla dokuların geri yansıtma özelliklerini kullanarak retinanın iç yapısı hakkında yüksek çözünürlükte bilgiler sağlar. Gözün önden arkaya makülaya kadar şeffaf ortamlardan oluşması nedeniyle bu yöntem sayesinde bir nevi maküladan canlı biopsi yaparcasına kesit alarak bilgi sahibi olmak mümkün olmaktadır. Retina yapılarının yansıtıcılık derecelerine göre farklı renklendirilmiş kesitlerde retinanın her bir hücre tabakasını ayrı ayrı görebilmek mümkündür.


Şekil 1: Maküla ödeminin OCT’deki görünümü (üstte), Maküla deliğinin OCT’deki görünümü (altta)Şekil 2: Epiretinal membranın OCT’deki görünümü (üstte), yaş tip yaşa bağlı maküla dejenerasyonuna bağlı koroid neovasküler membranın OCT’deki görünümü (altta)Bu sayede normal ve patolojik dokular hakkında yapısal bilgilerin yanısıra yapıların hacimsel boyutları ve farklı yansıtıcılık özelliklerine bakarak iç yapıları hakkında da bilgi elde edebiliriz. Optik koherens tomografi maüula ödemi (Şekil 1-üstte), maküla deliği (Şekil 1-altta), epiretinal  membran (Şekil 2-üstte), yaşa bağlı maküla dejenerasyonu (Şekil 2-altta), optik disk patolojilerinin yanında özellikle glokomda retina sinir lifi tabakası  kalınlığının değerlendirilmesi (Şekil 3) ve ön segment yapılarının görüntülenmesinde de kullanılmaktadır. Bilinen bir yan etkisi yoktur. Ayrıca son dönemde klinik kullanıma giren optik koherens tomografi anjiografi (OCT-A) ile hiçbir girişimsel işlem yapılmadan (damar yolu açılmadan) retina ve koroidal damarsal yapıları detaylı olarak değerlendirmek mümkün olmaktadır (Şekil 4).


Şekil 3: Optik atrofinin OCT’deki görünümü


Şekil 4: Solda sağlıklı bir bireyin sağda yaş tip yaşa bağlı maküla dejenerasyonuna bağlı koroidal neovasküler membran tanılı bir bireyin OCT-A görünümü izlenmekte.


Online Randevu