Tetkikler

Göz Tansiyonu Ölçümü

Göz içi basıncının ölçülmesi işlemidir. Glokom olgularının tanısı ve takibi için çok önemlidir. Dört temel yöntem ile ölçüm yapılabilir.


1.Dijital Tonometri: Doktor kendi her iki elinin işaret parmaklarını hastanın göz küresi üzerine hafif basınç uygulayarak gözün sertliğini muayene etmesi yöntemidir. Deneyim gerektiren ve hekime kabaca göz içi basıncı hakkında bir fikir veren yöntemdir

 

2. Schiötz Tonometresi : Göze damlatılan anestetik bir damla sonrası hasta yatar pozisyonda ve tam karşısındaki bir noktaya bakarken cihazın kendi ağırlığı ile korneaya teması ile göz içi basıncı ölçülür. Hata payı yüksek olduğu için günümüzde pek kullanılmamaktadır.

 

Şekil 1: Aplanasyon tonometrisi görünümü

 

3. Aplanasyon Tonometresi: Goldmann aplanasyon tonometresi bu yöntem ile ölçüm yapar. Oldukça sık kullanılan ve gerçeğe en yakın değer elde edilen en güvenilir tonometre çeşididir. Biyomikroskoplara takılan bu aletin göze damlatılan anestetik madde sonrası kornea yüzeyini düzleştirmesi ile ölçüm yapılır. Kornea kalınlığına bağlı olarak gerçekten farklı sonuçlar vermektedir. Bu nedenle hekimin elde ettiği sonucu kornea kalınlığına göre düzeltmesi gerekebilir (Şekil 1).

 

4. Pnömotonometri (Non-kontakt Tonometrİ): Hava üflemeli tonometreler bu gruba girer. Cihazın göze teması yoktur. Kornea yüzeyi aletten püskürtülen hava ile düzleştirilir ve yansıyan hava tekrar alet tarafından algılanarak ölçüm yapılır. Hastanın ölçüm sırasında uyumu önemlidir. Hastanın ölçüm sırasında gözlerini kırpması sonucu ölçümlerde yanlış yüksek değerler elde edilebilir. Bu sebeple daha çok tarama amacıyla kullanılmaktadır.

Online Randevu