Tetkikler

Görme Alanı

Gözün görme fonksiyonları okuyup yazmamızı sağlayan merkezi görme dışında bir de görme alanının değerlendirilmesi ile yapılır.

 

Şekil 1: Sağlıklı bir bireyin görme alanı değerlendirmesi.

 

Görme alanı değerlendirilmesi bu konuda geliştirilmiş özel aletler (otomatik bilgisayarlı perimetre) yardımı ile hastanın bir gözü kapalı diğer gözü ile merkezde bir noktaya bakarken görebildiği alanın ölçülmesi işlemidir.  Bunun yanında aletsiz yapılabilen konfrontasyon testi olarak bilinen basit bir görme alanı testi de mevcuttur. Bu test hasta ile doktor karşılıklı oturarak gerçekleştirilir. Göz hastalıkları pratiğinde sıklıkla otomatik bilgisayarlı perimetre cihazları kullanılır. Uyum sorunu olan hastalarda bu testlerin sonuçları güvenilir değildir.

 

Şekil 2: Glokomatöz optik nöropati tanılı bir olgunun görme alanı değerlendirmesinde tipik nazal step ve bjerrum skotomu izlenmekte.


 

Hasta cihazın önüne oturur ve bir gözü kapatılarak açık olan gözü ile testi uygular ve burada yanan ışıkları gördükçe elindeki düğmeye basması istenir. Hastanın nerede görüp nerede göremediğine bağlı bir tablo ortaya çıkar. Özelikle glokom tanısında ve takibinde göz sinirini ve göz sinirinden beyindeki görme merkezine kadar olan görme yollarındaki patolojileri ortaya çıkarmada göz hekimlerine çok değerli bilgiler vermektedir.

 

Şekil 3: Hipofiz bezi adenomu tanılı bir olgunun görme alanı değerlendirmesinde klasik bitemporal hemianopsi izlenmekte.


Online Randevu