Sağlıkta Kalite Standartları

Sağlıkta Kalite Standartları

 

Sema SALİHOĞLU

Kalite Yönetim Direktörü

 

KOMİTELER

Bölüm Kalite Sorumluları 

Çalışan Şikayet ve Öneri Değerlendirme Komitesi

Eğitim Komitesi

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Hasta Güvenliği Komitesi

Hasta Hakları Komitesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

Kalite Yönetim Komitesi

Tesis Güvenliği Komitesi

Organizasyon Şeması

Öz Değerlendirme Planı

Yıllık Eğitim Planı

Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi

Hasta ve Çalışan Güvenliği Yönetmeliği

SAĞLIK BAKANLIĞI PERFORMANS YÖNETİMİ VE KALİTEYİ GELİŞTİRME BAKANLIĞI