Katarakt ve Komplikasyonları

Katarakt ve Komplikasyonları

Katarakt şeffaf göz merceğinin bulanıklaşmasına sonucu görme kaybı ile sonlana bir hastalıktır. Travma gibi nedenlere bağlı olarak gelişmekle beraber en çok yaşlılığa bağlı olarak 55-60 yaşından sonra görülen, tedavi edilebilen görme kayıplarının en sık nedenidir.

Fakoemülsifikasyon tekniği ile küçük bir kesiden girilerek ultrasonografik titreşimlerle göz içinde şeffaflığını yitirmiş lens parçalanarak temizlenir ve yerine uygun dioptrilerde yapay bir mercek (intraokuler lens) konulur.

Hastanemizde kataraktın her tipini başarı ile tedavi eden deneyimli uzmanlarımız çalışmaktadır. Normal katarakt ameliyatlarının yanısıra lens bağlarının zayıflaması, lensin veya göze konmuş olan yapay merceğin yerinden kayması gibi zor olguların tedavisi de yapılmaktadır.