Glokom ve Komplikasyonları

Glokom ve Komplikasyonları

Glokom göz içi basıncının gözün tahammül edebileceği düzeyin üzerine çıkması sonucu geri dönüşü olmayan görme kaybı ile sonlanan ciddi bir hastalıktır.

Glokom hastalarının çoğunda medikal tedavi ile (damla tedavisi) başarı sağlanmaktadır. Medikal tedavilerin yetersiz kaldığı olgularda lazer trabekuloplasti bunlara yanıt alınamayan durumlarda da cerrahi tedavi (trabekülektomi) yapılabilir.

Yanısıra retinadaki damar hastalıklarına bağlı gelişen tedavisi son derece güç bir başka glokom şekli daha vardır. Neovaskuler glokom olarak adlandırdığımız bu glokom tipinde genellikle cerrahi tedavi gerekmektedir.

Hastanemizde glokomun tanı ve tedavisinde deneyimli uzman doktorlarımız çalışmaktadır.