Çocuk Göz Hastalıkları

Çocuk Göz Hastalıkları

Yetişkin dönemde iyi bir görmeye sahip olmak için çocukluk çağında sağlıklı görme gelişiminin kazanılmış olması gerekir. Çocukluk döneminde görme gelişimini (göz tembelliği) engelleyen en önemli sebepler düzeltilmemiş gözlük kusurları ve görme aksını kapatan, dolayısıyla ışığın ve görüntülerin retinaya ulaşmasını engelleyerek tembellik oluşturan katarakt vb. patolojilerdir.

Hastanemiz çocukluk çağı (pediatrik) göz hastalıklarının erken tanınması ve gereken tedavinin zamanında yapılması için bebek ve çocuklara hizmet vermektedir. Uzman doktorlarımız bu amaçla görme gelişimlerini yakından takip ederek gerektiğinde uygun tedavileri planlanıp uygulanmasını sağlamaktadır. Yanısıra çocukluk döneminde oluşan konjenital katarakt ve konjenital glokom gibi doğumsal ve gelişimsel patolojilerin tanı ve tedavilerini yapmaktadırlar.