Yüz Felcine Bağlı Keratopati

Yüz Felcine Bağlı Keratopati

Göz kapağının yetersiz kapanması sonucu  korneal yüzeyin kuruması ve korneada meydana gelen değişikliklerle karakterizedir.
Hastada kuru göz şikayetleri vardır. Bunlar gözlerde batma , yanma , ışığa duyarlılık, kuruluk hissi, paradoksik sulanma ,bulanık görme olarak sıralanabilir.Bulgular yüzeyel punktat tarzda epitel defekti, stromal incelme ( hatta bu incelme delinmeye kadar gidebilir ) ve korneanın vaskülarizasyonu olabilir.
Fasiyal sinir felci sonrasında görülebilir. Bunun yanında parkinson gibi kas tonusunun azaldığı yada deri yada konjontiva esnekliğinin azaldığı sikatrisyel pemfigoid, yanık , travma, egzema, solar keratoz gibi hastalıklarda görülebilir. Tiroid oftalmopati gibi şiddetli proptoz olgularında da ekposure keratopati görülebilir.
Tanı klinik hikaye ve biyomikroskobik muayene  ile konulur.
Tedavide suni gözyaşı damlalar ve jeller kullanılır , gece yatarken göz kapağının bantlanması, skleral kontakt lensler,geçici tarsorafiler (göz kapağının dikilerek kapatılması) yapılabilir. İleri olgularda kalıcı tarsorafiler, konjonktival flep örtmeleri,göz kapağına altın ağırlık implantasyonu, dekompresyon cerrahileri yapılabilir.