Sklerit

Sklerit

Gözün beyaz kısmı olan  skleranın enflamasyonudur.
Ağrı kesicilere cevap alınamayan özellikle sabahları daha belirgin gözde şiddetli ağrı ile karakterizedir. Gözün beyaz kısmında genellikle lokal (sınırlı alanda) kızarıklık, ışığa hassasiyet, bazen görmede azalma şikayetlerine yol açabilir.
Çoğunlukla ciddi romatizmal, sistemik hastalıklarla birliktelik vardır. Bunlardan   romatoid artrit, wegener granülomatozis, relapsing polikondrit, poliarteritis nodoza, sistemik lupus eritematozus, spondiloartropatiler, behçet hastalığı, sarkoidoz ve gut en sık görülenlerdir. Nadiren  enfeksiyöz  göz hastalıkları da (herpes zoster, sifiliz, lyme,lepra, tüberküloz vs...) sklerite yol açabilir.
Tanı biyomikroskobik muayene  ile konulur. Sistemik hastalıklar yönünden hastanın değerlendirilmesi önemlidir.
Topikal steroidler lokal semptomları hafifletse de hastalığın klinik gidişatına fazla etkili değillerdir. Sistemik steroidler, NSAİDler kullanılır.Kliniğin şiddetine göre perioküler steroid enjeksiyonları, sitotoksik ajanlar yada immünmodülatörler tedaviye eklenebilir.