Pterjium

Pterjium

Bulber konjonktivada (gözün beyaz kısmı) genelde nazal (buruna yakın olan kısım) taraftan korneaya doğru ilerleyen beyaz-kırmızı renkte anormal fibrovasküler dokudur.
Ufak olanları genelde herhangi bir şikayet yaratmazlar, boyutları arttıkça gözde batma, kızarıklık, yanma, düzensiz astigmatizma sonucu görmede azalma şikayetleri yapabilirler.
Erişkinlerde; daha çok uzun süreli güneşe maruz kalanlarda, kuru ve tozlu ortamlarda çalışanlarda görülür.
Biyomikroskobik muayene ile konulur.
Ufak boyutlu asemptomatik olgularda herhangi bir tedavi uygulanmaz, korneal yüzeye doğru yürüyen semptomatik olan olgularda cerrahi eksizyon uygulanır.