Presbiyopi

Presbiyopi

İlerleyen yaşla beraber gözün içindeki doğal lensin esnekliğini kaybetmesi sonucu yakına odaklanamama olarak tanımlanır.
Hastalar özellikle kırklı yaşlardan sonra okuma mesafesini uzağa götürme ihtiyacı, normal okuma mesafesinden bulanık görme ya da yakın uğraşılar sırasında başağrısı , gözlerde yorgunluk şikayetleri ile göz hekimine başvururlar.
İlerleyen yaşla birlikte esnekliğini yitiren lens nedeniyle presbiyopi görülür. Daha erken yaşlarda hipermetropik hastalarda presbiyopi görülebilir.
Klinikte yapılacak temel göz muayeneleriyle presbiyopi teşhisi konulur.
En sık monofokal, bifokal, trifokal ya da multifokal gözlük camları kullanılarak presbiyopik şikayetler düzeltilir. Bunun yanında multifokal kontakt lensler de mevcuttur. Katarakt ameliyatı sırasında da hastaların tercihine ağlı multifokal yada akomodatif göz içi lensler konulmaktadır.Bunun yanında değişik cerrahi yöntemlerde denenmektedir.