Optik Nöritler ve Multipl Skleroz

Optik Nöritler ve Multipl Skleroz

Optik sinir, gözden beyindeki görme merkezine kadar görsel bilgiyi ileten sinir lifi demetidir. Optik nörit optik sinirin iltihabıdır.
Bir çok hastalık optik nörite sebep olur. Çoğu zaman sebep aydınlatılamaz. Sebebi bulunanlar arasında en sık neden multipl skleroz hastalığıdır. Multipl sklerozlu (MS) hastaların %50’si hayatlarının bir döneminde optik nörit atağı geçirir. MS beyin ve omurilikte sinir liflerini tutan otoimmün bir hastalıktır. MS 20-30’ lu yaşlarda özellikle kadınlarda ve genetik yatkınlığı olanlarda gelişme eğilimindedir. Kızamık, kabakulak, grip gibi viral enfeksiyonlar, lyme, kedi tırmığı hastalığı, frengi gibi bakteriyel enfeksiyonlarda nadirde olsa optik nörit tablosu yapabilir. İlaçlarda bazen sebep olarak karşımıza çıkabilir. Sarkoidoz, sistemik lupus eritematozis gibi otoimmün hastalıklarda optik nörite sebep olabilir. Baş-boyun bölgesine radioterapi almakta yine önemli bir risk faktörüdür.
Hastalar görmede azalma, renkleri soluk görme, bir göz bebeğinin diğerinden daha geniş olması, göz hareketleri ile ağrı olması gibi yakınmalarla hekime başvururlar.
Göz muayenesi ile görme kaybı, göz bebeklerinin farklı genişlikte olması, renkli objelerin her iki gözde aynı renkte algılanmaması gibi bulgular sergiler.  Bazen muayene de optik sinir başında (optik sinirin göz içinde görünen kısmı) sınırlarda siliklik ve kabarıklık saptanabilir. Eğer iltihap optik sinirin daha arka kısımlarını turmuşsa optik sinir başı  tamamen normal değerlendirilir. Görme alanı testi, görsel yanıt testi (VEP), beyin ve sinir magnetik rezonans (MR) görüntülemesi (özellikle multipl skleroz açısından), kan tahlilleri gerekebilir.
Altta yatan bir enfeksiyöz neden saptanırsa onun tedavisi gerekir. Çoğu zaman tedavisiz 8-10 hafta içinde hastalık iyileşebilir ve görme düzelir. Bazı olgularda ise kaybedilen görme tamamen geri kazanılamayabilir. İyileşmeyi hızlandırmak için ağızdan  steroid (kortizon) tedavisi uygulanır. Tanı Multipl Skleroz ise atak anında yüksek düzeyde damarlardan 3 gün steroid tedavisi verilir ve sonrasında ağızdan tedaviye düşük düzeylerde devam edilir. Aynı zamanda nöroloji konsültasyonu ile immünsüpresan ilaçlar başlanması ve devam edilmesi gerekir.