Mikrobiyal Konjonktivit

Mikrobiyal Konjonktivit

Göz yüzeyini ve göz kapaklarının iç kısmını saran zarın ( konjonktivanın ) enfeksiyonudur.
Gözde kızarıklık, batma, yanma  ve çapaklanma şikayetleri oluşturur.
Konjonktivitler göz salgılarıyla doğrudan temasla veya hava yoluyla bulaşabilmektedir. Tokalaşma, kucaklaşma gibi yakın temaslarda yada havlu,  telefon, havuz gibi ortak kullanılan eşya ve alanlarda bulaşması kolaylaşmaktadır. Kişisel hijyenin bozulması, sistemik hastalıklar, kontakt lens kullanımı gibi immünitenin (vücudun savunma direncinin) bozulduğu durumlar hastalığa yakalanmayı kolaylaştırıcı faktörlerdir.
Tanı biyomikroskobik muayenede salgının ve konjontival tutulumun niteliğine göre kolayca konulabilir.
Uygun spektrumlu antimikrobiyal ajanlarla (antibiotikler vs) 7-10 günlük topikal (damla) tedaviler uygulanır.