Makula Ödemi

Makula Ödemi

Maküler ödem merkezi görme kaybının en sık sebeplerinden birisidir. Makülada retina içerisinde sıvı toplanır. Ödem retina içi kistler şeklinde olduğundan bu duruma kistoidmaküla ödemi denilir. Ödem geliştiğinde hastanın merkezi görmesi bozulur.
Katarakt cerrahisi, yaşa bağlı maküladejenerasansı, üveit, diyabet, retinal damar tıkanıklığı veya ilaç toksisitesiyle ilişkili olabilir. Katarakt ameliyatını takiben daha çok iki ila dört ay arasında bazen ise daha geç olarak ilk 1 yıl içinde %1-3 olasılıkla kistoidmakula ödemi ortaya çıkar.
Bulanık görme ve merkezi görmede azalma ile kendini gösterir. Ancak bu klinik tablo bir hastalığa çok özgün olmayıp değişik hastalıklarda görülebilmesi sebebiyle göz hekimi tarafından ayırıcı tanı maksadıyla iyi araştırılması gerekir.
Göz muayenesi ile tanı konulabilir. En sık kullanılan tanı yöntemi göz dibinin Retina anjiyografisi ile incelenmesidir. Son yıllarda kullanıma giren Retina tomografisi (OCT) kistoidmaküla ödeminin tanısında en net bilgiler veren yöntemdir.    
Kistoidmakula ödemi tedavisinde enflamasyonu baskılayan ilaçlar kullanılır. Bunlar göz damlaları olduğu gibi, hastanın klinik tablosuna bağlı intravitreal veya sistemik tedavi uygulaması da olabilir. Medikal tedavi yetersiz kaldığında vitrektomi sınırlı da olsa fayda sağlayabilir