Makula Deliği

Makula Deliği

Gözde merkezi görmeyi sağlayan makülanın merkezinde oluşan deliktir. Dört evresi vardır. Sıklıkla yaşlanmaya bağlı vitreusunmaküladan ayrılmasıyla oluşur. Yaklaşık olarak 1000’de 3 oranında görülür. Bir göz etkilendiğinde diğer gözde 5 yıl içinde gelişme ihtimali %10’dur
Sıklıkla 50 yaş sonrası göz rahatsızlığı olmayan bireyleri etkiler. Kadınlarda daha sık görülür. Yüksek miyopi, travma, göz içi iltihaplanması, retina dekolmanı ve diğer göz hastalıklarına bağlı da gelişebilir.
Hastalık görme merkezinde çarpık ve bulanık görme şeklinde başlar. Deliğin haftalar ve aylar içerisinde büyümesiyle merkezi görme ciddi şekilde etkilenir.
Göz bebekleri damla yardımıyla büyütüldükten sonra yapılan retina muayenesinde saptanabilir. Muayene sırasında göze tutulan ışığın ortasını hastalar ince veya tamamen silinmiş olarak belirtirler (watzke-allen testi). Retina anjiyografisi ile delik tabanında parlaklık artışı saptanabilir ve retina tomografisi (OCT) yöntemiyle lezyonun boyutu deliğin evresi tam kat olup olmadığı net bir şekilde tespit edilebilir.
Cerrahide vitrektomi ameliyatı uygulanır, makula bölgesindeki iç limitanmembran soyulur ve deliğin kapanması için gaz tamponu uygulanır. Cerrahinin başarısı için hasta ameliyatı takiben 4-7 gün yüzü koyun yatmak durumundadır. Cerrahinin başarısı hastalığın evresine bağlı olmakla birlikte deliğin kapanması ve görmenin artması yüksek oranlarda elde edilir.


 

 

 

 

 

* Evre-III makula deliği                                                                                                                                                               * Evre-III makula deliği OCT