Lazer Trabeküloplasti

Lazer Trabeküloplasti

Kronik açık açılı glokomda göz içi sıvısının yeterli oranda drene olmamasına bağlı hastada göz içi basıncı artmakta, bu da zamanla gözde sinir lifleri hasarına yol açarak görme alanını daraltmakta ve görme kayıplarına sebep olmaktadır.
Göziçi sıvısı normal şartlarda belirli düzende trabeküler ağ denilen iris ile kornea arasındaki süngerimsi dokudan emilerek gözü terk eder. Ancak nedeni tam açıklanamayan sebeplerden dolayı sıvı drenajında bir yavaşlama ortaya çıkmaktadır.Bu durumu iyileştirmek için günümüzde göz damlası formunda çok değişik glokom ilaçları kullanılmaktadır. Bu ilaçların amaçlanan göz içi basıncı değerlerine ulaşmakta yetersiz kaldığı durumlarda laser tedavileri devreye girmektedir. Bu tedavi ayaktan 15-20 dakika süre içinde kolaylıkla uygulanır. Hastada ağrı oluşturmaz.
Laser trabeküloplasti yöntemi göz içi basıncını düşürmek için trabeküler ağ bölgesinde küçük yanıklar oluşturarak göz içi sıvısının emilimini artırmak prensibine dayanır. Bunun için argon tipi laser kullanılır ve bu sebeple bu tedaviye klinikte Argon Laser Trabeküloplasti (ALT) adı verilir.
Tedavi olan hastaların %75'inde göz içi basıncında düşüşler elde edilir. Ancak 5 yıl içinde göz içi basıncının tekrar yükseldiği görülür. Bu durumda yeniden ALT tedavisi yapılması gerekir. Bu tedavinin sineşi denilen göz içi doku yapışıklığına ve üveit tablosuna sebep olma riski vardır. Uygulama açısından Argon Laser Trabeküloplastiye benzeyen ancak trabeküler bölgede hedef aldığı hücre grupları bakımından farklılık gösteren adına Selektif Laser Trabeküloplasti (SLT) denilen başka bir yöntem de uygulanır. Burada pigmentli hücreler üzerinde etki oluşturularak daha minimal hasarla drenaj oluşturulmaya çalışılır.