Katarakt

Katarakt

Göz merceğinin şeffaflığını yitirerek bulanıklaşmasına katarakt denir.
En sık görülen tipi ilerleyen yaşa bağlı görülen katarakttır. Sistemik hastalıklarla görülebilen kataraktlar vardır; bunlar diabet, myotonik distrofi, atopik dermatit, nörofibromatozis-2'dir. Göz hastalıklarına ikincil kataraktlar görülebilir; bunlar kronik üveitler, akut açı kapanması glokomları, yüksek miyopiler, herediter fundus distrofileri’dir. Göz travmalarına, sistemik bazı ilaçlara ikincil kataraktlar görülebilir. Ailevi kataraktlar da vardır. Konjenital (doğuştan) katarakt olguları da mevcuttur. Böyle olgularda altta yatabilecek sistemik hastalıklar araştırılmalıdır.
Tedavi cerrahidir. Fakoemülsifikasyon tekniği ile küçük bir kesiden girilerek ultrasonografik titreşimlerle göz içinde şeffaflığını yitirmiş lens parçalanarak temizlenir ve yerine uygun dioptrilerde yapay bir mercek konulur.