Göz Yaşı Kanal Tıkanıklığı

Göz Yaşı Kanal Tıkanıklığı

Gözümüzde göz yaşının fazlasını buruna akıtan ince kanallar bulunmaktadır. Göz yaşı kanalı tıkanıklığı en sık bebeklerde ve menapoz sonrası kadınlarda görülür. Göz yaşı burna geçemediğinden, göz kapağından yanağa doğru akar. Gözyaşı kanalı tıkanıklığı, gözde ve kanal bölgesinde enfeksiyona (mikrop kapması) neden olur. Sıklıkla hastalar gözde çapaklanma, burun köküne basmakla iltihap gelmesi, burun kökünün yan tarafında şişme yakınması belirtirler. 
Bebeklerde göz yaşı kanal tıkanıklığı (Konjenital dakriosistit): Genelde doğumdan sonraki ilk 2 ay içinde bir gözde veya her iki gözde sulanma çapaklanma şeklinde fark edilir. İlk bir yıl masaj uygulaması yapılır. Masaj burun kökünden, aşağı doğru sıvazlama şeklinde uygulanır. Günde 3-4 kez, 10-15’er defa bu masaj hareketini yapmak gerekir. Masajla kendiliğinden kanalın açılma ihtimali %95 civarındadır. Gözde yoğun çapaklanma, kızarıklık olduğunda antibiyotikli göz damlaları kullanılır. Çapakların gözde kurumaması için temizlenmesi gerekir. Bir yılın sonunda, şikayetler geçmezse kanal açılmadı demektir. O zaman “sondalama” denen işlem yapılır. Sondalama bebek küçük olduğu için anestezi altında uygulanır. İlk sondalamadan sonra yaşarma şikayeti geçmezse, 2 ay sonra ikinci bir sondalama daha yapılır. İkinci sondalama sırasında hastaya silikon tüp takılabilir.  Bununla da yaşarma geçmezse, bu kez dakriyosistorinostomi denen ameliyat yapılır.
Erişkinlerde göz yaşı kanal tıkanıklığı: Aktif enfeksiyon varsa antibiyotik tedavisi uygulamak gerekir. Enfeksiyon düzelince dakriyosistorinostomi ameliyatı ile cerrahi olarak tedavi edilir. Tercihe göre anestezi altında burun kökündeki cilde yaklaşık 1 cm’lik bir kesi uygulanır. Burun kemiğinden yaklaşık 1x1 cm’lik bir parça çıkartılır. Göz yaşı kesesinden burun boşluğuna direk geçiş oluşturulur. Bazı durumlarda geçici bir süre silikon tüp göz kapağındaki punktum denilen deliklerden geçirilebilir. Ciltteki kesi dikişlerle kapatılarak işlem sonlandırılır. Cerrahi sonrası yara yerinin mikrop kapmaması için antibiyotik tedavisi uygulanır. Hastanın yara yeri iyileşme özelliklerine göre cilt kesi alanında iz kalabilir. Bir süre sonra tekrar tıkanıklık %10-15 oranında gelişebilir.  

Göz Yaşı Kanal Tıkanıklığı

Doğumsal ya da sonradan oluşan gözyaşı drenaj sisteminin herhangi bir bölgesinde oluşan tıkanıklıktır.
Doğumsal olabileceği gibi travmalar enfeksiyon ve uzun süren iritasyona bağlı fonksiyonel tıkanıklık başlıca sebeplerdir.
Fizik muayenenin yanında gözyaşı kanalı lavajı jones tesleri ve kanal sintigrafisi de gerekli olabilmektedir.
Enfeksiyonun tedavisi ile birlikte temel tedavi cerrahidir. Gözyaşı kanalı cerrahisi lokal ya da genel anesteziyle yapılabilir. Ayrıca lazer dakrıosistorinostomi yeni uygulanan ancak tam olarak tüm vakalarda kabul görmemiş bir cerrahidir.