Gözde Uçuşan Cisimler

Gözde Uçuşan Cisimler

Bunlar gözün içini dolduran vitreus dediğimiz yapı içindeki küçük jel kümeleridir. Sıklıkla beyaz bir yüzeye yada gökyüzü gibi düz bir zemine bakarken görülür.

Yaşamla birlikte uçuşan cisimler daha yaygınlaşır. En önemli risk faktörü yaşlanmadır. Yaşlandıkça vitreus tabakası yapı değiştirmeye başlar. Vitreus yapışık olduğu retinadan ayrılarak vitreus dekolmanına sebep olur. Bu tablo uçuşan cisimlerin en yaygın sebebidir. Bununla birlikte özellikle miyoplarda, katarakt ameliyatı olmuşlarda, göz içi lazer tedavisi görmüş kişilerde, göz içi iltihaplanması olanlarda bu şikayetlere daha erken yaşta ve daha sık rastlanır.

Biomikroskopik muayenede arka vitreus dekolmanı görülebilir. Nadiren vitreus dekolmanı sırasında retinada yırtıklar oluşabilir ve muayene sırasında saptanabilir.

Vitreustaki bozulmalar görüntü alanında değişik tiplerde lekelenmelere neden olur.

Tanıda biomikroskopik muayene temeldir.

(Biomikroskop göz muayenesinin temel muayene araçlarından biridir. Hasta çenesini çene kısmına ve alnını bir çerçeveye yaslar. Doktor mikroskobun oküler kısmından bakarak gözün dış yüzünde bulunan yapılardan kirpik dipleri, göz kapak içi, gözyaşı tabakası, kornea yüzeyini inceleyebilir. Ek olarak kornea katları, ön kamara derinliği ve içeriği, iris, göz bebeği, lens ile ön vitreusa kadar olan yapıların muayene edilmesi mümkündür. Göz yüzeyindeki ülserasyonları ve epitel defektlerini tespit etmek için floresein adlı özel boya damlatılabilir. Cihaza eklenen ek aparatlar farklı muayeneleri yapma imkanı da sağlar. Örneğin anestetik bir maddenin göze damlatılması sonrası aplanasyon tonometresi ile göz içi basıncı ölçülmesi, göze değişik mercekler yerleştirilmesi ile ön kamara  açı yapılarının değerlendirilmesi gibi işlemler glokom tanısında ve takibinde kullanılır. Yine cihaz yardımı ile göz yüzeyine yapışmış olan yabancı cisimlerin temizlenmesi sağlanır. Özel mercekler yardımı ile retina, vitreus ve göz siniri değerlendirilir. Üzerine monte edilen kameralar ile gözün fotoğrafı çekilebilir.)

Zamanla azalabilen uçuşan cisimlerin çok büyük bir çoğunluğu tedavi gerektirmez. Bazen hastanın yaşam kalitesini bozacak kadar yoğun olabilirler. Bu durumlarda vitrektomi yöntemi ile vitreustaki bu lekelenmeler temizlenerek hastanın şikayetleri giderilebilir. Işık çakmaları sonrası ortaya çıkan uçuşan cisimlerde en kısa sürede göz hekimine muayene olmak gerekir. Böyle durumlarda uçuşan cisimler retinada yırtığın habercisi olabilir.