Göz Kuruluğu

Göz Kuruluğu

Göz yaşının eksik salgılanmasına ya da yeterli salgılanan göz yaşının stabilitesinin bozuk olmasına bağlı görülen klinik durumdur.

Gözlerde batma , yanma , ışığa duyarlılık, kuruluk hissi, paradoksik sulanma ,bulanık görme şikayetleri yapar. Göz kapağı aralığında kızarıklık, ileri olgularda yapışkan lifler oluşabilir.
İlerleyen yaşlarda ve bayanlarda görülme sıklığı daha fazladır. Uzun süreli kullanılan birçok sistemik ilaç( antihipertansifler,antidepresanlar vs...) göz kuruluğuna yol açabilmektedir.

Ağız kuruluğu ve eklem iltihaplarının eşlik edebildiği otoimmmün hastalıklarda da göz kuruluğu görülebilmektedir. Göz kapaklarının yapısal veya fonksiyonel bozuklukları, kronik kirpik dibi iltihapları, kontakt lens kullanımıda göz kuruluğu sebeplerindendir.

Hasta hikayesi ve biyomikroskobik olarak tanı konulabilir.

(Biomikroskop göz muayenesinin temel muayene araçlarından biridir.
Hasta çenesini çene kısmına ve alnını bir çerçeveye yaslar. Doktor mikroskobun oküler kısmından bakarak gözün dış yüzünde bulunan yapılardan kirpik dipleri, göz kapak içi, gözyaşı tabakası, kornea yüzeyini inceleyebilir. Ek olarak kornea katları, ön kamara derinliği ve içeriği, iris, göz bebeği, lens ile ön vitreusa kadar olan yapıların muayene edilmesi mümkündür. Göz yüzeyindeki ülserasyonları ve epitel defektlerini tespit etmek için floresein adlı özel boya damlatılabilir. Cihaza eklenen ek aparatlar farklı muayeneleri yapma imkanı da sağlar. Örneğin anestetik bir maddenin göze damlatılması sonrası aplanasyon tonometresi ile göz içi basıncı ölçülmesi, göze değişik mercekler yerleştirilmesi ile ön kamara  açı yapılarının değerlendirilmesi gibi işlemler glokom tanısında ve takibinde kullanılır. Yine cihaz yardımı ile göz yüzeyine yapışmış olan yabancı cisimlerin temizlenmesi sağlanır. Özel mercekler yardımı ile retina, vitreus ve göz siniri değerlendirilir. Üzerine monte edilen kameralar ile gözün fotoğrafı çekilebilir.)

Bunun yanında göz yaşı miktarı hakkında bilgi veren schirmer , göz yaşı kırılma zamanı , göz yaşı menisküsü testleri yapılabilir veya  floresan / rose bengal boyamalarla göz yüzeyinin kuruluktan ne kadar etkilendiği tespit edilebilir. Sebep tespit edilirse sebebe yönelik tedaviler uygulanır.

Göz kuruluğu şikayetleri artırabilecek çevresel faktörlere karşı önlemler alınabilir. (Göz kırpma sayısının arttırılması, ortam neminin arttırılması,ortam ısısının ayarlanması, ortamdaki hava sirkülasyonunun  değiştirilmesi, ortam ışığının ve ışık yansımalarının azaltılması, çalışma ortamında ekran ile olan ilişkinin düzenlenmesi, ortamdaki sigara dumanı ve tozun azaltılması vs...) Bunun haricinde eksik olan göz yaşının yerine konulması tedavinin ana unsurunu oluşturmaktadır. Burada suni göz yaşı damlalar, jeller ve yahut göz yaşı bezinin fonksiyonunu düzenleyici topikal immünsupresif ilaçlar kullanılabilir. İlaç tedavilerinin yetersiz kaldığı durumlarda göz yaşı kanallarının geçici yada kalıcı olarak ağızları kapatılarak mevcut göz yaşından azami fayda sağlanabilir.

 

Klimalar Göz Sağlığını Etkiliyor ?  Blog yazımızı okudunuz mu?

Göz Kuruluğu

Göz Kuruluğunda İnflamasyonun Rolü