Episklerit

Episklerit

Gözde sklera (beyaz kısım) üzerinde kalan vaskülarize (damarlı) episklera tabakasının çoğunlukla sebebi bilinmeyen mikropsuz enflamasyonudur.
Bir bazen her iki gözde beyaz kısımda lokal (sınırlı alanda) yada yaygın kızarıklık, hafif/orta derecede hassasiyet, göz içinde yabancı cisim hissi, ışığa duyarlılık şikayetleri yapabilirler.
Hastaların çoğunda sebep belli değildir, bir kısım hastada sistemik bir hastalıkta mevcut olabilir ( romatoid artrit, akne rozasea, gut, herpes  vs...).
Tanı biyomikroskobik muayene ile konulur.
Tedavi genellikle topikal antienflamatuar damlalar ( NSAİDler; streroidler) yeterli olabilmektedir, dirençli ya da tekrarlayan olgularda sistemik antienflamatuar tedaviler de uygulanabilir.