Epiretinal Membran

Epiretinal Membran

 

Merkezi görmeyi sağlayan makula bölgesinin önünde zamanla parlak, saydam zar şeklinde bir doku gelişir. Buna epiretinal membran veya epimakuler membran adı verilir.
Çoğu epiretinal membran olgularında eşlik eden her hangi bir göz hastalığı bulunmaz ilerleyen yaşla birlikte ortaya çıkabilir (İdiopatik epiretinal membran). Bazı olgularda ise retina dekolmanı, retina damar hastalıkları, göz travması, göz içi enflamasyonlar, retinaya uygulanan lazer tedavisi ve vitreoretinal cerrahi sonrası gelişebilir (Sekonder epiretinal membran).
En sık bulgusu görme keskinliğinde azalmadır. Diğer önemli bulgu ise hastaların cisimleri olduklarından daha farklı; kırıklı (metamorfopsi), gerçeğinden daha büyük (makropsi) veya küçük (mikropsi) görmeleridir.
 * Normal göz anatomisi                                                                                                         * Epiretinal membran
Hastaların çoğunda hafif-orta derecede görme kaybı olurken, az sayıda hastada ağır görme kayıpları izlenir. Epiretinal membran göz bebekleri damla yardımıyla büyütüldükten sonra yapılan retina muayenesinde saptanabilir. Metamorfopsinin tanımlanabilmesi ve takip edilmesi amacıyla Amsler grid kartları (kareli kağıt testi) kullanılır. Bu kareli kağıt testinde, hasta tek gözünü kapatarak okuma mesafesinden kartın merkezindeki noktaya bakmaktadır. Bu esnada düz çizgilerde herhangi bir eğrilik, siliklik görüp görmediği sorgulanır. Retina anjiyografisi diğer hastalıklardan ayırmada ve mevcut zarın yayılımını tespit etmek için kullanılabilir.

Retina tomografisi (OCT) epiretinal membranın tanısında retina muayenesi ve retina anjiyografisine göre çok daha hassas bir yöntemdir.


                                 * Kareli kağıt testinde düz çizgiler epiretinal membranda düzensiz hale gelir.

 

 

 

 


* OCT de retina önü mebrana ait görünüm
Bu hastalığın tek tedavisi ameliyatla bu zarın bulunduğu yerden temizlenmesidir. Bunun için vitrektomi ameliyatı yapılır. Özellikle semptomları hafif hastalarda ameliyat gerekmez. Bu hastalar izlenmeli, ameliyat için doğru zamanlama yapılmalıdır. Bu ameliyatın sonuçları oldukça başarılıdır, görme kayıpları çoğu zaman geri kazanılır. Bazı vakalarda ise zarın tekrar oluşması şeklinde nüksler gelişebilir.
* Epiretinal membranın vitrektomi yöntemi ile temizlenmesi