Şalazyon

Şalazyon

Şalazyon: kirpik dibindeki bezlerin tıkanmasıyla oluşan ağrısız ve kronik (uzun süreli) bir iltihaptır. Enfeksiyon olması şatr değildir. Enfeksiyon varsa iç arpacık da denir.
Yağ bezlerinin tıkanması ve salgıların tıkanan yerde birikmesiyle oluşur. Kişinin salgılarının koyu oluşu hijyenin az olması da risk faktörüdür.
Kızarık olmayan ağrızız sert bir granulom şeklinde karşımıza çıkar.
Biyomikroskobik muayene ile konur. Çok büyük olduğunda tanıyı doğrulamak için patolojik inceleme gerekebilir.
Erken dönemde antibiotiklerle geçebilmesine rağmen genellikle tedavi cerrahidir.