Tarihçe


Göz Hastalıkları dalında yaptığı uzmanlık eğitiminin hemen arkasından 1991-92 yıllarında yurt dışında “Retina - makula - vitreus Hastalıkları ve Cerrahisi” dalında eğitim gördükten sonra ülkesine dönüp yaklaşık 20 yıl süre ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalında “Öğretim Üyesi” olarak çalışan ve bu klinikte “Vitreoretinal Cerrahi” dalının kurulması, yapılanması ve gelişmesine öncülük eden Prof. Dr. Remzi AVCI 2003 yılında Doç. Dr. Berrin AVCI ile birlikte “Dr. Remzi AVCI Özel Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi”ni kurmuştur.


Daha sonra Sağlık Bakanlığına yapılan başvuru sonucunda bu şirketin bünyesinde bakanlığa bağlı “Bursa Retina Göz Merkezi” kurulmuştur. Önce “Dal Merkezi” olarak kurulan daha sonra da 2009 yılında “Cerrahi Dal Merkezi” unvanını alan kurumun bünyesinde poliklinik hizmetlerinin yanı sıra klinik hizmetleri de (Hastaların yatırılarak tedavi edilmesi ve ameliyatlarının yapılması) verilmeye başlanmıştır. Sağlık Bakanlığının Cerrahi Merkezlerde yapılabilecek tedaviler ve ameliyatlar açısından bazı kısıtlamalar getirmesi, hastanelerde yapılabilen cerrahi müdahalelerin bir kısmının merkezlerde yapılmasına izin verilmemesi nedeni ile, kurumumuz  yeni bir yapılanma içine girerek 2012 yılında Retina Göz Hastanesi ünvanını almıştır. Bu kuruluşun genel amacı başta Retina-Makula-Viterus hastalıkları ve cerrahisi dalında olmak üzere göz hastalıklarının tüm dallarında tedavi hizmeti vermenin yanı sıra “Göz Hastalıkları konusunda klinik çalışmalar yapmak ve özellikle “Retina-Makula-Viterus Hastalıkları ve Cerrahisi” konusunda uzmanlık sonrası eğitimleri planlayarak hekimlerin mesleki eğitimlerine katkıda bulunmaktır. Hastanemiz Göz Hastalıkları ve özellikle Retina Hastalıkları konusunda dünyada göz biliminin ulaştığı en üst noktadaki teknolojiye ve bilgi birikimine sahip hekimleri bünyesinde barındıran bir sağlık kurumu haline gelmiştir.


Online Randevu