Y.Doç. Dr. Tamer F. YILDIZ

Katarakt ve Refraktif Cerrahi Ön Segment Cerrahisi


Doğum Yeri ve Tarihi: 

• 1967 / Sivas


Yabancı Dil: 

• İngilizce

• Rusça


Tıbbi Özel İlgi Alanları: 

• Refraktif Cerrahi (Lazer,Presbiopi ve Göziçi Mercekler)

• Keratokonus

• Katarakt Glokom

• Estetik Göz Kapağı Ameliyatları


Üyesi Olduğu Bilimsel Dernekler:

• Türk Oftalmoloji Derneği

• European Society of Cataract and Refractive Surgery


İletişim Bilgileri: 

• Tel: 0224 240 24 00

Tıp Fakültesi:

• GATA Tıp Fakültesi - ANKARA


Uzmanlık Eğitimi: 

• GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi - İSTANBUL


Uzmanlık Tez Çalışması:

• Primer ve nüks pterjium tedavisinde yüzeyel lameller eksizyon+bare sklera, soyma + bare sklera ve soyma + bare sklera ile kombine eximer laser PTK'nın nüks ve komplikasyonlar açısından karşılaştırılması 


Fellowship (Uzmanlık Sonrası Eğitim): 

• Şaşılık ve Oküloplasti, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi

Mesleki Deneyim ve Kariyer:

• GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Göz Kliniği Şef Yardımcısı Yrd Doç Dr - İSTANBUL

• Dünyagöz Hastaneleri - İSTANBUL, ANTALYA, BURSA

• Retina Göz Hastanesi - BURSA


Uluslararası Yeterlilik Belgeleri ve Sertifikaları:

• Ex-Press Implantation Course

• Visian Icl Staar  Certificate

• Lensar LLS-FS 3D Femtosecond Laser Certificate of Completion

• Amo Visx Certificate

• Physician Certification Program On Intralase Laser Technology

• Alcon Wavelight User Certificate

• Bausch-Lomb Technolas 217 Eximer Laser User Certificate


Davetli Konuşmacı ve Moderatör Olarak Katıldığı Bilimsel Toplantılar:

• Eyemax Mono Amd Lens Rountable Symposium

Ulusal ve Uluslararası Yayınları:

• Akin, T., U. Aykan, K. Karadayi, A. Aydin, T. F. Yildiz ve A. H. Bilge, “Capsulorhexis in White Cataract Using a Green-Light Endoillumination Probe”, Ophthalmic Surgery & Lasers Imaging, 38, 520-522 (2007). 

• Akin, T., U. Aykan, T. F. Yildiz, K. Karadayi ve A. H. Bilge, “Intraocular Lens Tilt and Decentration after Phacoemulsification Surgery in Patients With and Without Primary Open Angle Glaucoma”, Journal of Refractive Surgery, 24, 865 (2008). 

• Çiftçi, F., K. Karadayı, T. F. Yıldız, T. Akın ve Y. Yıldırım, “Süpüratif Kanalikülit Tedavisinde Küretaj, Punktoplasti ve Monokanaliküler Silikon Stent”, Türk Oftalmoloji Gazetesi, 34, 324-332 (2004). 

• Yıldız, T.F., T. Akın, K. Karadayı, D. Erşanlı, M. Ünal ve O. Gülecek, “Argon Laser Fotokoagülasyonun Santral Seröz Koriyoretinopatinin Prognozuna Etkisi”, MN Oftalmoloji, 11, 356-357 (2004).       

• Karadayı, K., T. Akın, F. Çiftçi, T. F. Yıldız, H. Baloğlu ve A. H. Bilge, “Fako Cerrahisinde Ön Segment Görüşünü Azaltan Yoğun Gözyaşı Çökeltilerinin Yapay Gözyaşı Preparatlarıyla Giderilmesi”, Türk Oftalmoloji Gazetesi, 35, 29-34 (2005).

• Çiftçi, F., K. Karadayı, T. F. Yıldız, T. Akın, Y. Yıldırım ve O. Gülecek, “Hemifasyal Spazm ve Blefarospazm Tedavisinde Botulinum Toksin-A ile Kimyasal Denervasyonun Etkinliği”, Türk Oftalmoloji Gazetesi, 35, 84-92 (2005).

• Karadayı, K., F. Çiftçi, T. Akın, T. F. Yıldız ve A. H. Bilge, “Yapay Gözyaşı ile Refraksiyon Değişikliği”, Türk Oftalmoloji Gazetesi, 35, 191-196 (2005).

• Ünsal, U., T. F. Yıldız, T. Akın, K. Karadayı ve O. Gülecek, “Tek Taraflı Altıncı Sinir Paralizisinde Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız”, Türk Oftalmoloji Gazetesi, 36, 503-507 (2006).

• Çiftçi, F., V. Öztürk, T. Akın ve T. F. Yıldız, “Doğumsal Nazolakrimal Kanal Tıkanıklıklarında Silikon Entübasyonun Sorunları ve Çözümleri: 10 Yıllık Sonuçlar”, Yeditepe Tıp Dergisi, 1, 15-19 (2007).

• Akın, T., Ü. Aykan, T. F. Yıldız, İ. Certel, K. Karadayı ve A. H. Bilge, “Mavi Işık Filtreli ve Standart Hidrofobik Akrilik Göz İçi Lens İmplantasyonu Sonrası Kontrast Duyarlılık Değişimleri”, Türk Oftalmoloji Gazetesi, 37, 112-117 (2007).

• Akın, T., Ü. Aykan, T. F. Yıldız, İ. Certel, K. Karadayı ve A. H. Bilge, “Normal Tansiyonlu Glokom Olgularında Konfokal Tarayıcı Laser Oftalmoskopi Ölçümleri ve Görme Alanı İndisleri Arasındaki İlişki”, Türk Oftalmoloji Gazetesi, 37, 17-22 (2007).

• Akın, T., D. Erşanlı, T. F. Yıldız, Ş. Çavuş ve A. H. Bilge, “Vogt-Koyanagi-Harada Hastalığı: Komplet Tip Özelliklerini Gösteren Bir Olgu”, Türk Oftalmoloji Gazetesi, 37, 234-237 (2007).

• Akın, T., Ü. Aykan, T. F. Yıldız, İ. Certel, K. Karadayı ve A. H. Bilge, “Primer Açık Açılı Glokom Olgularında Konfokal Tarayıcı Lazer Oftalmoskopi Ölçümleri ve Görme Alanı İndisleri Arasındaki İlişki”,  Türk Oftalmoloji Gazetesi, 37, 142-148 (2007).

• Akın, T., D. Erşanlı, T. F. Yıldız ve A. H. Bilge, “Oküler Toksokariazis Olgusu”. Türk Oftalmoloji Gazetesi, 37, 312-315 (2007).


Ulusal ve Uluslararası Sözel Sunumlar:

• Akin, T., K. Karadayi ve T. F. Yildiz, “Topical Anesthetic Drops Don’t Make a Difference in Pneumatic Tonometry Results Except Side Effects”, 14th Congress of the European Society of Ophthalmology (SOE), 177, Madrid, 2003. 

• Akin, T., K. Karadayi, T. F. Yildiz ve U. Ünsal, “Patients on Artificial Tears Might Be Prescribed Wrong Glasses or Contacts or Worse, Miscorrected With a Keratorefractive Procedure”, 14th Congress of the European Society of Ophthalmology (SOE), 83, Madrid, 2003. 

• Karadayi, K., M. Sönmez, T. F. Yildiz ve T. Akin, “Intraoperative Artificial Tear İrrigation of The Corneal Surface Proves Very Effective Against Persistent Tear Film Precipitates Hindering Anterior Segment Visualization”, 14th Congress of the European Society of Ophthalmology (SOE), 217, Madrid, 2003. 

• Yildiz, T. F., K. Karadayi, T. Akin ve F. Ciftci, “What We Need for Capsulorhexis: High Anterior Chamber Pressure? or Only Maintain It for Manipulation?”, 14th Congress of the European Society of Ophthalmology (SOE), 62, Madrid, 2003.

• Sönmez, M., D. Erşanlı, M. H. Ünal, K. Karadayı, T. F. Yıldız, T. Akın, F. Ö. Çiftçi, A. H. Bilge ve O. Gülecek, “Behçet üveiti tedavisinde siklosporin ile kombine kortikosteroid kullanımının değerlendirilmesi”, Türk Oftalmoloji Derneği 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 184, İstanbul, 2003.

• Karadayı, K., F. Çiftçi, T. Akın, M. Sönmez, T. F. Yıldız ve A. H. Bilge, “Katarakt cerrahisinde net görüşü engelleyen yoğun gözyaşı presipitasyonlarının steril yapay gözyaşı preparatlarıyla giderilmesi”, Türk Oftalmoloji Derneği 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 278, İstanbul, 2003.

• Erşanlı, D., T. Akın, V. Turhan ve T. F. Yıldız, “Oküler toksokariazis olgusu”, Türk Oftalmoloji Derneği 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 254, Antalya, 2004.

• Yıldız, T. F., T. Akın, K. Karadayı, U. Ünsal, M. Ünal, F. Çiftçi, D. Erşanlı ve O. Gülecek. “Tek taraflı altıncı sinir paralizisinde cerrahi tedavi sonuçlarımız”, Türk Oftalmoloji Derneği 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 193, Antalya, 2004. 

• Çiftçi, F., K. Karadayı, T. Yıldız ve T. Akın, “Punktumu kapalı olgularda ampullektomi ve silikon tüp uygulaması”, Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 125, Antalya, 2005.

• Akın, T., T. F. Yıldız, Ü. Aykan, Ö. Karabudak, E. Çekin ve A. H. Bilge, “Waardenburg Sendromu Tip-1”, Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 334, Antalya, 2007.

• Yıldız, T. F., Ü. Aykan, T. Akın, A. Aydın,  A. H. Bilge, “Akut dakriosistitli iki infantta tedavi yaklaşımı”, Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 321, Antalya, 2007.


Online Randevu