Op. Dr. Günay ALYAMAÇ

Oküloplastik Cerrahi ve Pediatrik Oftalmoloji


Doğum Yeri ve Tarihi: 

• Diyarbakır / 1975


Yabancı Dil: 

• İngilizce 


Tıbbi Özel İlgi Alanları: 

• Oküloplasti: Göz kapağı, Gözyaşı yolları hastalıkları

• Göz Estetiği: Blefaroplasti, Göz kapağı morlukları, Gözaltı çukurluklar, Göz çevresi estetik operasyonlar 

• Çocuk Göz Hastalıkları ve Tedavileri 

• Şaşılık Tedavileri ve Cerrahisi

• ROP tanı ve tedavisi

• Katarakt cerrahisi ve göziçi mercek uygulamaları (astigmatlı ve multifokal)

• Kontakt Lens Uygulamaları 

• Retina hastalıklarının medikal tadavileri ve lazer uygulamaları


Üyesi Olduğu Bilimsel Dernekler:

• Türk Oftalmoloji Derneği

• Türk Tabibler Birliği


İletişim Bilgileri: 

• E-mail: gunay@bursaretina.com

• Telefon: 0850 888 24 00

Tıp Fakültesi:

• Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi (1998) , Bursa


Uzmanlık Eğitimi: 

• Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz hastalıkları AnaBilim Dalı (2007) , Bursa


Uzmanlık Tez Çalışması:

• Edinsel Maküla HastalıklarınınTanı ve Takibinde Perimetrik ve Elektrofizyolojik Testlerin Karşılaştırılması

Mesleki Deneyim ve Kariyer:

• Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi: 1998 Mezuniyet

• Uludağ Üniversitesi Genel Cerrahi: 2000-2001

• Uludağ Üniversitesi Göz Kliniği: 2002-2007

• Diyarbakır Ergani Devlet Hastanesi: 2008-2009

• Gaziantep Özel Mirkelam Göz Lazer Merkezi: 2009-2011

• Gaziantep Özel Medicalpark Hastanesi Göz Kliniği: 2011-2015

• Retina Göz Hastanesi: Ocak 2015’den beri


Davetli Konuşmacı ve Moderatör Olarak Katıldığı Bilimsel Toplantılar:

• 38. Kış Sempozyumu Oküler Travmatoloji, Moderatör

Ulusal ve Uluslararası Yayınları:

• Retina Vitreus Dergisi , 2007 özel sayısı . Vitreoretinal Cerrahide Yenilikler Sütürsüz Transkonjonktival 23-gauge Vitrektomi Cerrahisi , Remzi Avcı, Günay Alyamaç


Ulusal ve Uluslararası Sözel Sunumlar:

• Remzi Avcı, Sami Yılmaz, Zeynep Alkın, Gürkan Erdoğan, Günay Alyamaç. TOD 52. Ulusal Kongresi - Büyük makula deliği cerrahisinde temporal inverted flap tekniği standart cerrahi yöntem olabilir mi? (2018)

• Sami Yılmaz, Serpil Kızıl, Erdinç Usta, Günay Alyamaç, Tamer Fazıl Yıldız, İhsan Özuysal. TOD 51. Ulusal Kongresi - Alcon torik hesaplayıcı ve yeni barrett alcon torik hesaplayıcı ile kliniğimiz sonuçlarının değerlendirilmesi (2017)

• Remzi Avcı, Sami Yılmaz, Günay Alyamaç, Fatma Düriye Akalp, Berkant Kaderli, Ümit Übeyt İnan. TOD 50. Ulusal Kongresi - Coats Hastalığına Bağlı Total Eksüdatif Retina Dekolmanı Gelişmiş Son Safha Olgularda Cerrahi Tedavi (2016)

• Sami Yılmaz, Günay Alyamaç, Mehmet Özgür Zengin, Fatma Düriye Akalp, Sadık Görkem Çevik, Berkant Kaderli, Ümit Übeyt İnan, Remzi Avcı. TOD 50. Ulusal Kongresi - Stargardt ve fundus flavimakulatus hastalarında skotopik-fotopik elektroretinografi bulguları (2016)

• Remzi Avcı,Günay Alyamaç, Berkant Kaderli, Ümit Übeyt İnan TOD 40. Ulusal Kongresi 23 –gauge transkonjonktival sütürsüz vitrektomi cerrahisi (2006)

• Günay Alyamaç;Bülent Yazıcı .TOD 40. Ulusal Kongresi Pediatrik Orbita Hematik Kistleri (2006)

• Günay Alyamaç, Berkant Kaderli, Meral Yıldız ,Ali Yücel,Remzi Avcı,Ahmet Özmen. TOD 39. Ulusal Kongresi.Wiskott Aldrich Sendromlu Bir Olguda Akut Retinal Nekroz (2005) 

• Günay Alyamaç, Remzi Avcı ,Berkant Kaderli. TOD 39. Ulusal Kongresi.Diffüz Diyabetik Maküla Ödemlerinde İntravitreal Triamsinolon Tedavisi ile Kombine İç Limitan Membran Soyulması ve Triamsinolon Tedavisinin Karşılaştırılması  (2005)

• Remzi Avcı, Berkant Kaderli, Ümit Übeyt İnan ,Günay Alyamaç. TOD 39. Ulusal Kongresi.İleri Proliferatif Diabetik Vitreoretinopatide Bimanuel Cerrahi Tekniğin Klasik Vitrektomi İle Karşılaştırılması(2005)

• Günay Alyamaç,Mehmet Baykara,Murat Doğru,Berna Akova,Hikmet Özçetin,Haluk Ertürk,Ahmet Tuncer Özmen. TOD 38. Ulusal Kongresi.Ön Kamara Koruyucusunun  Topikal Katarakt Cerrahisinde Olguların Görsel Deneyimine Etkisi (2004)

• Günay Alyamaç,Ahmet Tuncer Özmen,Mehmet Baykara,Sait Günerigök. TOD 38. Ulusal Kongresi.Yumuak Kontakt lens Kullananlarda Bakteryel Keratit (2004)

• Günay Alyamaç,Hatice Karakaya,Ahmet Tuncer Özmen,Ömer Yerci,Şaduman Adım .TOD 37. Ulusal Kongresi.Keratokonuslu Olgularda Kontakt lens Kullanımı Sonrası Oküler Yüzey Değişiklikleri (2003)


Oftalmoloji Alanında Görev Alınan Pozisyonlar:

• Türk Oftalmoloji Derneği Bursa Şubesi 2018-2020 Yönetin Kurulu  Üyeliği

• Türk Oftalmoloji Derneği Delegeliği (2018-2020)


Online Randevu