Doç. Dr. Sami YILMAZ

Vitreus Makula ve Retina Cerrahisi, Katarakt Cerrahisi, Medikal RetinaDoğum Yeri ve Tarihi: 

• Balıkesir-1978


Yabancı Dil: 

• İngilizce


Tıbbi Özel İlgi Alanları:

• Vitreus Makula ve Retina Cerrahisi

• Katarakt Cerrahisi

• Medikal Retina

• Klinik Elektrofizyoloji

• Üvea Hastalıkları 


Üyesi Olduğu Bilimsel Dernekler:

• Türk Tabipler Birliği

• Türk Oftalmoloji Derneği

• Türk Oftalmoloji Derneği Vitreoretinal Cerrahi Birimi Aktif Üye

• Türk Cumhuriyetleri Oftalmoloji Derneği


İletişim Bilgileri: 

• E-mail: sami@bursaretina.com

• Telefon: 0850 888 24 00

Tıp Fakültesi:

• Tıp Eğitimi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce), 1995-2002, Ankara


Uzmanlık Eğitimi:

• Göz İhtisası, Uludağ Üniversitesi Göz Ana Bilim Dalı, 2003-2008, Bursa


Uzmanlık Tez Çalışması:

• Makulanın Tutulduğu Yırtıklı Retina Dekolmanı Hastalarında, Klasik Dekolman Cerrahisinden Sonra Anatomik ve Fonksiyonel Açıdan Makulanın İyileşmesinin Değerlendirilmesi, 2008, Bursa


Fellowship (Uzmanlık Sonrası Eğitim):

• Prof Dr Remzi Avcı'dan Vitreus Makula ve Retina Cerrahisi, Medikal Retina Eğitimi

Mesleki Deneyim ve Kariyer:

• Uludağ Üniversitesi Göz Ana Bilim Dalı, 2003-2008, Bursa

• Silopi Devlet Hastanesi, 2009, Şırnak

• Malatya Doğanşehir Devlet Hastanesi, 2009-2010, Malatya

• Malatya Beydağı Devlet Hastanesi, 2009-2010, Malatya

• Bursa Zübeyde Hanım Doğumevi, 2010, Bursa

• Uludağ Üniversitesi Göz Ana Bilim Dalı, 2010- 2011, Bursa

• Bursa Göz Nurunu Koruma Vakfı Hastanesi, 2011-2012, Bursa

• Bursa Retina Göz Hastanesi, 2011’den beri, Bursa


Uluslararası Yeterlilik Belgeleri ve Sertifikaları:

• Certificate of ARTISAN Aphakic IOL (2007)

• Deksamethason İmplant Sertifikası (2012)

• Clinical Visual Electrophysiology, Uveitis-New Insight & Interesting Cases (2015)

• Retinal Kamera ve Imagenet I-Base Görüntüleme ve Arşivleme Sistemi (2012)

• Floresein anjiografi klübü (2015)

• Retina Subspeciality Day (2015)


Davetli Konuşmacı ve Moderatör Olarak Katıldığı Bilimsel Toplantılar:

• 38. Kış Sempozyumu Oküler Travmatoloji, Moderatör

• Diabetik Retinopatide Cerrahi Tedavi, Özel Retina Göz Hastanesi 2017-2018 Eğitim Programı

• Klinik Pratikte Elektrofizyoloji, Özel Retina Göz Hastanesi 2017-2018 Eğitim Programı

• Kombine Fakovitrektomi Cerrahisinde Premium IOL Kullanımı, Özel Retina Göz Hastanesi 2019-2020 Eğitim Programı

• Periferik Retina Dejenerasyonları ve Yırtıklı Retina Dekolmanlarında Primer Tedavi Yaklaşımı, Özel Retina Göz Hastanesi 2018-2019 Eğitim Programı

Ulusal ve Uluslararası Yayınlar:

• Avci R, Mavi Yildiz A, Yilmaz S. Evaluation of inner retinal dimples and internal limiting membrane flap configuration after temporal inverted ILM flap technique. Eur J Ophthalmol. 2020 Jul 6:1120672120940980. doi: 10.1177/1120672120940980. Epub ahead of print. PMID: 32628517.

•  Yilmaz S, Mavi Yildiz A, Avci R. A comparative study of knotless versus knotted transscleral suture-fixated intraocular lens implantation. Indian Journal of Ophthalmology.

doi :10.4103/ijo.IJO_551_21. http://dx.doi.org/10.4103/ijo.ijo_551_21

• Yilmaz S, Mavi Yildiz A, Avci R. Foveal Displacement following Temporal Inverted Internal Limiting Membrane Technique for Full Thickness Macular Holes: 12 Months Results. Current Eye Research.Doi:10.1080/02713683.2021.1945110. http://dx.doi.org/10.1080/02713683.2021.1945110

• Mavi Yıldız A, Erdal Şahingöz G, Tarakçıoğlu HN, Yıldız AA, Yılmaz S. Evaluation of macular perfusion in patients with treatment-naive overt hypothyroidism using optical coherence tomography angiography. Journal of Surgery and Medicine. doi:10.28982/josam.963002. http://dx.doi.org/10.28982/josam.963002

• Aslancı ME, Baykara M, Güler E, Timuçin ÖB, Yılmaz S. Relationship between automated perimetry and Heidelberg retina tomograph, optic coherence tomography and laser polarimetry in moderate to severe glaucomatous eyes. The European Research Journal. doi:10.18621/eurj.721956. http://dx.doi.org/10.18621/eurj.721956

• Avci R, Mavi Yildiz A, Yilmaz S. Conventional internal limiting membrane peeling versus temporal inverted internal limiting membrane flap for large macular holes. Eur J Ophthalmol. 2019 Dec 4:1120672119892427. doi: 10.1177/1120672119892427. Online ahead of print.
• Yılmaz S, Avcı R, Mavi Yıldız A. Combined Femtosecond Laser-Assisted Cataract Surgery and 27-Gauge Transconjunctival Sutureless Vitrectomy. J Ophthalmol. 2020 Mar 23;2020:7651941. doi: 10.1155/2020/7651941. eCollection 2020.

• Avcı R, Yılmaz S, Yıldız AM. Miyopik makülopatilerde vitreoretinal cerrahi. Akar S, editör. Maküla Hastalıklarında Vitreoretinal Cerrahi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.44-9.

• Öner Gelişken, Sami Yılmaz, Berkant Kaderli. Kronik Santral Seröz Koryoretinopati. Ret-Vit 2007;15:1-6

• Canan Yılmaz, Sami Yılmaz, Derya Topuz, Mustafa Şahin Yüksek. Oküloplastik Cerrahide Anestezi Uygulamaları. Turkiye Klinikleri J Cosm Dermatol- Special Topics 2011;4(4):23-8

• Remzi Avcı, Sami Yılmaz. Diabetik Retinopatide Cerrahi Tedavi. Ret-Vit 2012;20: Özel Sayı:56-60

• Sami Yılmaz, Özgür Yalçınbayır, Remzi Avcı, Berkant Kaderli, Özgür Bülent Timuçin. Contribution of Multifocal Electroretinography and Optical Coherence Tomography in Predicting the Visual Prognosis of Rhegmatogenous Retinal Detachment. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2013;33(2):374-83

• Remzi Avcı, Sami Yılmaz. Lens Yaralanmalarının Tedavisinde Pars Plana Vitrektomi. Turk J Ophthalmol 2013;43:51-4

• Remzi Avcı, Sami Yılmaz. Makula Ödeminin Cerrahi Tedavisi. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol-Special Topics 2013;6(1):140-44

• Sami Yılmaz, Remzi Avcı, Übeyt Ümit İnan, Berkant Kaderli, Mehmet Özgür Zengin, Ali Sarpkaya. İdiyopatik Epiretinal Membranı Olan Hastalarda Cerrahi Öncesi Optik Koherens Tomografi Bulguları ile Görsel Rehabilitasyon İlişkisinin Değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2014;34(1):17-22

• Remzi Avcı, Sami Yılmaz. Diyabetik Makulopati Tedavisinde Lazer ve Kombine Tedavi. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol-Special Topics 2014;7(2):63-6

• Remzi Avcı, Sami Yılmaz. Yaşa bağlı makula dejenerasyonu tedavisinde ranibizumab dışı anti-VEGF ajanlar. Türkiye Klinikleri J Ophthalmol-Special Topics 2015;8(1):84-90.

• Mehmet Baykara, Hikmet Özçetin, Sami Yılmaz, Özgür Bülent Timuçin. Posterior Iris Fixation of the Iris-Claw Intraoculer Lens Implantation through Scleral Tunnel Incision Am J Ophthalmol 2007;144:586-91

• Remzi Avcı, Sami Yılmaz, Ümit Übeyt İnan, Berkant Kaderli, Melih Kurt, Özgür Yalçınbayır, Meral Yıldız, Ali Yücel. Long-term Outcomes of Pars Plana Vitrectomy without Internal Limiting Membrane Peeling for Optic Disc Pit Maculopathy. Eye 2013;27(12):1359-67

• Mehmet Özgür Zengin, Eyüp Karahan, Sami Yılmaz, Esat Çınar, İbrahim Tuncer, Cem Küçükerdönmez. Association of Choroidal Thickness with Eye Growth: A Cross-sectional Study of İndividuals Between 4 and 23 Years. Eye 2014;28(12);1482-7

• Mehmet Özgür Zengin, Esat Çınar, Eyüp Karahan, İbrahim Tuncer, Sami Yılmaz, Tolga Kocatürk, Cem Küçükerdönmez. Choroidal Thickness Changes in Patients with Pseudoexfoliation Syndrome. Int Ophthalmol. 2015;35(4):513-7

• Fatma Düriye Akalp, Sami Yılmaz, Muhammed Kazım Erol, Emre Avcı, Remzi Avcı. Ocular Syphilis Unmasked Following Bilateral Intravitreal Dexamethasone Implant (Ozurdex) Injection. Ophthalmic Surg Lasers Imaging Retina. 2019 Mar 1;50(3):e77-e80. doi: 10.3928/23258160-20190301-16.

• Sadık Görkem Çevik, Sami Yılmaz, Mediha Tok Çevik, Fatma Düriye Akalp, Remzi Avcı. Comparison of the Effect of Intravitreal Dexamethasone Implant in Vitrectomized and Nonvitrectomized Eyes for the Treatment of Diabetic Macular Edema. J Ophthalmol. 2018 Apr 22;2018:1757494. doi: 10.1155/2018/1757494. eCollection 2018.

• Remzi Avcı, Ziya Kapran, Şengül Özdek, Mehmet Yasin Teke, O Oz, Dilek Guven, Sami Yılmaz, Berkant Kaderli, Ali Hakan Durukan, Güngör Sobacı, Yaprak Banu Unver, Levent Akduman, Süleyman Kaynak, I Dogan, Ümit Ubeyt İnan. Multicenter study of pars plana vitrectomy for optic disc pit maculopathy: MACPIT study. Eye (Lond). 2017 Sep;31(9):1266-1273. doi: 10.1038/eye.2017.142. Epub 2017 Jul 21.

• Remzi Avcı, Sami Yılmaz, Ümit Übeyt İnan Berkant Kaderli, Sadık Görkem Çevik. Vitreoretinal surgery for patients with severe exudative and proliferative manifestations of retinal capillary hemangioblastome because of von hippel-lindau disease. Retina. 2017 Apr;37(4):782-788. doi: 10.1097/IAE.0000000000001240.

• Remzi Avcı, Sami Yılmaz. Traksiyonel Retina Dekolmanları. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol-Special Topics. 2016;9(2):56-60


Ulusal ve Uluslararası Sözlü Sunumlar:

• Sami Yılmaz, Ahmet Tuncer Özmen, Meral Yıldız, Gamze Uçan. TOD 41. Ulusal Kongresi ‟Çocukluk Çağı Kataraktlarında Cerrahi Sonrası Korneal Astigmatizma Sonuçları” (2007)

• Remzi Avcı, Sami Yılmaz, Melih Kurt. TOD 45. Ulusal Kongresi ‟Fakik ve Psödofakik Yırtıklı Retina Dekolmanlarında 23 G Primer Pars Plana Vitrektomi ve Gaz Tamponadı Sonuçları ” (2011)

• Sami Yılmaz, Remzi Avcı, Ümit Übeyt İnan, Berkant Kaderli. TOD 46. Ulusal Kongresi ‟Diabetik Retinopatide Panretinal Pattern Scan Laser (PASCAL) Fotokoagülasyonun Santral Makula Kalınlığına Etkisi”(2012)

• Remzi Avcı, Sami Yılmaz, Ümit Übeyt İnan, Berkant Kaderli. TOD 46. Ulusal Kongresi ‟Makula Deliğine Bağlı Retina Dekolmanı Gelişmiş Dejeneratif Miyopik Olgularda Pars Plana Vitrektomi Cerrahisinde Başarıyı Arttıran Faktörler” (2012)

• Uğur Yayla, Kevser Başkaya, Ceren Poroy, Sami Yılmaz, Bülent Yazıcı. TOD 48. Ulusal Kongresi ‟Tek Lakrimal Kanalikül Yaralanmaları: Epidemiyolojik Özellikler ve Kısa Monokanaliküler Silikon Entübasyonla Onarım Sonuçları” (2014)

• Elif Ertan, Sibel İnan, Bünyamin Kutluksaman, Sami Yılmaz, Ümit Übeyt İnan, Remzi Avcı. TOD 48. Ulusal Kongresi ‟Diabetik Retinopatili Hastalarda Diabet Süresi, Retinopati Evresi, Makula Ödemi ve Lazer Fotokoagülasyon ile Koroid Kalınlık Değişimleri” (2014)    

• Sami Yılmaz, Remzi Avcı, Berkant Kaderli, Mehmet Özgür Zengin, Ümit Übeyt İnan, Erdinç Usta. TOD 48. Ulusal Kongresi ‟Diabetik Traksiyonel Retina Dekolmanı Nedeniyle Vitrektomi Cerrahisi Uygulanan ve İyatrojenik Yırtık Gelişmemiş Olgularda Gaz Tamponad Kullanılmasının Görsel ve Anatomik Sonuçlara Etkisi” (2014)

• Ümit Übeyt İnan, Handan Yıldız, Nilüfer Koçak, Banu Turgut Öztürk, Hürkan Kerimoğlu, Müjgan Özdemir, Sami Yılmaz, Özgür Yalçınbayır, Berkant Kaderli, Mustafa Doğan, Suna Arıkan, Ayşen Yıldırım, Mustafa Solak, Remzi Avcı, Süleyman Kaynak. TOD 48. Ulusal Kongresi ‟Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu ile İlişkili Başlıca Gen Polimorfizmlerinin Türk Toplumunda İncelenmesi Projesi- İlk Ara Sonuçlar” (2014)

• Feyza Önder, Remzi Avcı, Sami Yılmaz, Canan Yılmaz, Özlem Çokar, Semih Ayta. TOD 49. Ulusal Kongresi ‟Subakut Sklerozan Panensefalit'in Arka Segment Bulguları” (2015)

• Remzi Avcı, Sadık Görkem Çevik, Sami Yılmaz, Berkant Kaderli. TOD 48. Ulusal Kongresi ‟Çift Uç Açıklığı Olan Yeni Nesil Vitrektomi Probları ile 27 Gauge Transkonjonktival Sütürsüz Pars Plana Vitrektomi” (2015)

• Remzi Avcı, Sami Yılmaz, Berkant Kaderli, Ümit Übeyt İnan, Fehmi Cem Küçükerdönmez. 15. Euroretina Congress ‟Management of submacular hemorrhage with pars plana vitrectomy and subretinal injection of recombinant tissue plasminogen activator” (2015)

• Remzi Avcı, Sami Yılmaz, Günay Alyamaç, Fatma Düriye Akalp, Berkant Kaderli, Ümit Übeyt İnan. TOD 50. Ulusal Kongresi ''Coats Hastalığına Bağlı Total Eksüdatif Retina Dekolmanı Gelişmiş Son Safha Olgularda Cerrahi Tedavi'' (2016)

• Remzi Avcı, Sami Yılmaz, Emre Avcı. TOD 51. Ulusal Kongresi ''Yaş tip yaşa bağlı makula dejenerasyonu olgularında anti-VEGF tedavisi sonrası optik koherens tomografi anjiografi sonuçları'' (2017)

• Sami Yılmaz, Serpil Kızıl, Erdinç Usta, Günay Alyamaç, Tamer Fazıl Yıldız, İhsan Özuysal. TOD 51. Ulusal Kongresi ''Alcon torik hesaplayıcı ve yeni barrett alcon torik hesaplayıcı ile kliniğimiz sonuçlarının değerlendirilmesi'' (2017)

• Sami Yılmaz, Serpil Kızıl, Remzi Avcı, Hikmet Özçetin. TOD 52. Ulusal Kongresi ''Barrett torik hesaplayıcı ile kliniğimiz sonuçlarının değerlendirilmesi'' (2018)

• Remzi Avcı, Sami Yılmaz, Zeynep Alkın, Gürkan Erdoğan, Günay Alyamaç. TOD 52. Ulusal Kongresi ''Büyük makula deliği cerrahisinde temporal inverted flap tekniği standart cerrahi yöntem olabilir mi?'' (2018)


Ulusal ve Uluslararası Poster Bildirileri:

• Meral Yıldız, Sami Yılmaz, Ahmet Tuncer Özmen. TOD 38. Ulusal Kongre ‟Atipik Orbital Miyozitli Bir Olgu” (2004)

• Ümit Übeyt İnan, Onur Polat, Sibel İnan, Zeki Baysal, Sami Yılmaz, Remzi Avcı. TOD 48. Ulusal Kongre ‟Diabetik Retinopatide Makula İskemisi Sıklığı ve Özellikleri ile Görme Keskinliğine Etkisi” (2014)

• Sami Yılmaz, Remzi Avcı. 15. Euroretina Congress ‟Evaluation of Electroretinographic Findings and Visual Acuity in the Patients with Stargardt Disease” (2015)


Kitap Yazarlıkları:

• Berkant Kaderli, Remzi Avcı, Sami Yılmaz. Göz Hastalıklarında Görüntüleme ‟Ultrasonografi” (2013)

• Remzi Avcı, Sami Yılmaz, Berkant Kaderli. Göz Hastalıklarında Görüntüleme ‟Senil Makular Dejenerasyon” (2013)

• Remzi Avcı, Sami Yılmaz, Berkant Kaderli. Göz Hastalıklarında Görüntüleme ‟Epiretinal Membranlar” (2013)

• Remzi Avcı, Sami Yılmaz, Berkant Kaderli. Göz Hastalıklarında Görüntüleme ‟Vitreoretinal Traksiyonlar ve SOKT” (2013)

• Remzi Avcı, Sami Yılmaz, Berkant Kaderli. Göz Hastalıklarında Görüntüleme ‟İdiyopatik Makula Deliği” (2013)

• Remzi Avcı, Sami Yılmaz. 34. TOD Nisan Kursu Makula Hastalıkları Kitabı ‟Diyabetik Makula Ödeminde Cerrahi Tedavi” (2014)


Oftalmoloji Alanında Görev Alınan Pozisyonlar:

• Türk Oftalmoloji Derneği Bursa Şubesi Denetleme Kurulu Üyeliği (2015-2016)

• Türk Oftalmoloji Derneği Delegeliği (2015-2018)

• Türk Oftalmoloji Derneği Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2017-2018)Online Randevu