Hastalıklar

Yüz Felcine Bağlı Keratopati

Yüz Felcine Bağlı Keratopati Nedir?

Göz kapağının yetersiz kapanması sonucu korneal yüzeyin kuruması ve korneada meydana gelen değişikliklerle karakterizedir.

 

Yüz Felcine Bağlı Keratopati Risk Faktörleri Nelerdir?

Fasiyal sinir felci sonrasında görülebilir. Bunun yanında parkinson gibi kas tonusunun azaldığı yada deri yada konjontiva esnekliğinin azaldığı sikatrisyel pemfigoid, yanık, travma, egzema, solar keratoz gibi hastalıklarda görülebilir. Tiroid oftalmopati gibi şiddetli proptoz olgularında da ekposure keratopati görülebilir.


Şekil 1. Sağ fasiyal paraliziye (yüz felcine) bağlı keratopati gelişen bir olgunun görünümü izlenmekte. 


Yüz Felcine Bağlı Keratopati Belirtileri Nelerdir?

Hastada kuru göz şikayetleri vardır. Bunlar gözlerde batma, yanma , ışığa duyarlılık, kuruluk hissi, paradoksik sulanma ,bulanık görme olarak sıralanabilir.Bulgular yüzeyel punktat tarzda epitel defekti, stromal incelme ( hatta bu incelme delinmeye kadar gidebilir ) ve korneanın vaskülarizasyonu olabilir.

 

Yüz Felcine Bağlı Keratopati Seyri ve Tedavisi

Tanı klinik hikaye ve biyomikroskobik muayene ile konulur.

Tedavide suni gözyaşı damlalar ve jeller kullanılır, gece yatarken göz kapağının bantlanması, skleral kontakt lensler, geçici tarsorafiler (göz kapağının dikilerek kapatılması) yapılabilir. İleri olgularda kalıcı tarsorafiler, konjonktival flep örtmeleri, göz kapağına altın ağırlık implantasyonu, dekompresyon cerrahileri yapılabilir.

Online Randevu