Hastalıklar

Üveit

Üveit Hastalığı Nedir?

Gözümüzün içinde gözü besleyen damardan zengin uvea dokusunun iltihabıdır. Üveitler gözde etkiledikleri yere bağlı olarak değişik isimlerle adlandırılırlar. Eğer uveanın ön kısmını oluşturan iris etkilenmişse buna iritis veya ön üveit denir. Üveitlerin çok büyük bir kısmını bu grup oluşturur. Uveanın orta kısmının tutulmasına siklit denir. Uveanın arka bölümünün etkilenmesine ise koroidit denir. Hastalarda sıklıkla iki göz tutulumu saptanır. Üveit sinsi ve kronik bir hastalıktır.

 

Şekil 1: Solda akut ön üveit tanılı bir olgunun ön segment görünümü ve okla işaretli alanda hipopiyon izlenmekte. Sağda ise uygun tedavi almamış rekürren (tekrarlayan) ön üveit tanılı bir olgunun ön segment görünümü ve posterior sineşiye (göz bebeğinin lense yapışmasına) bağlı pupil (göz bebeği) düzensizliği izlenmekte.  

Üveit Hastalığı Risk Faktörleri Nelerdir?

Üveitler virüsler, mantarlar ve parazitler gibi enfeksiyon ajanlarına bağlı olabileceği gibi otoimmün kökenli bağ dokusu ve romatizmal hastalıkların gözdeki tutulumu olarak ta ortaya çıkabilir. Sarkoidoz, behçet hastalığı, ankilozan spondilit, romatoid artirit gibi hastalıklar bunlara örnek verilebilir. Geçirilmiş göz ameliyatları veya göz travmaları, tümöral oluşumlar da üveite sebep olabilir. Üveite sebep olabilecek birçok hastalık bilinmesine rağmen hastaların çoğunluğunda altta yatan neden bulunamaz veya ilerleyen yıllar içerisinde saptanabilir.

 

Üveit Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Hastalar gözde kızarıklık, ağrı, ışığa karşı aşırı hassasiyet, görmede azalma, siyah uçuşmalar hissedebilirler, bazen ise muayene sırasında tesadüfen saptanabilir.


Üveit Hastalığı Seyri ve Tedavisi

Biyomikroskopik göz muayenesinde üveit ile ilgili bulguların saptanması tanı açısından önemlidir. Bazen göz sinirinin ve retinanın tutulumunu değerlendirmek için fundus floresein anjiografi, retina tomografisi, görme alanı gibi ek tetkikler gerekebilir. Sistemik hastalığı ortaya çıkarmak için iç hastalıkları, cildiye, pediatri, romatoloji konsültasyonlarına, çeşitli kan testlerine ve bazı radyolojik incelemelere ihtiyaç olabilir.

Tedaviler altta yatan hastalıkların tedavisi ve göz bulgularının tedavisi şeklinde ayrı iki başlık altında değerlendirilmelidir. Eğer sistemik hastalık sebep oluyorsa mutlaka ona yönelik tedavide yapılmalıdır. Enfeksiyon varlığında antibiyotik tedavileri ek olarak gerekebilir. Göz ile ilgili bulguların tedavisinde steroidli damlalar, merhemler göz bebeğini büyütücü ilaçlar bazı hastalarda ise sistemik olarak bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar kullanmak gerekebilir. Üveite bağlı gelişebilen glokom, katarakt, maküla ödemi gibi durumlarda cerrahi ve medikal tedaviler yapmak gerekebilir. Hastaların sık ve iyi izlenmesi önemlidir; Bazı önemli bulgular izleme sırasında ortaya çıkabilir. Tedavi edilmediğinde gözde ciddi hasara ve görme kaybına sebep olur.

 

Şekil 2: Hastanemizde posterior (arka) üveit (solda) ve intermediyer (ara bölge tutulumlu) üveit (sağda) tanısı ile takip ve tedavi edilen iki olgunun arka segment görünümü izlenmekte. 

Online Randevu