Hastalıklar

Sklerit

Sklerit Hastalığı Nedir?

Gözün beyaz kısmı olan skleranın enflamasyonudur.

 

Sklerit Hastalığı Risk Faktörleri Nelerdir?

Çoğunlukla ciddi romatizmal, sistemik hastalıklarla birliktelik vardır. Bunlardan romatoid artrit, wegener granülomatozis, relapsing polikondrit, poliarteritis nodoza, sistemik lupus eritematozus, spondiloartropatiler, behçet hastalığı, sarkoidoz ve gut en sık görülenlerdir. Nadiren  enfeksiyöz  göz hastalıkları da (herpes zoster, sifiliz, lyme,lepra, tüberküloz vs...) sklerite yol açabilir.


Şekil 1: Solda difüz (yaygın) sklerit tanılı bir olgunun ön segment görünümü, sağda ise nodüler sklerit tanılı bir olgunun ön segment görünümü izlenmekte.

Sklerit Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Ağrı kesicilere cevap alınamayan gözde şiddetli ağrı ile karakterizedir. Gözün beyaz kısmında genellikle lokal (sınırlı alanda) kızarıklık, ışığa hassasiyet, bazen görmede azalma şikayetlerine yol açabilir.


Sklerit Hastalığı Seyri ve Tedavisi

Tanı biyomikroskobik muayene ile konulur. Sistemik hastalıklar yönünden hastanın değerlendirilmesi önemlidir.

Topikal steroidler lokal semptomları hafifletse de hastalığın klinik gidişatına fazla etkili değillerdir. Sistemik steroidler, NSAİDler kullanılır. Kliniğin şiddetine göre perioküler steroid enjeksiyonları, sitotoksik ajanlar ya da immünmodülatörler tedaviye eklenebilir.

Online Randevu