Hastalıklar

Pterjium

Pterjium Nedir?

Bulber konjonktivada (gözün beyaz kısmı) genelde nazal (buruna yakın olan kısım) taraftan korneaya doğru ilerleyen beyaz-kırmızı renkte anormal fibrovasküler dokudur.

 

Pterjium Risk Faktörleri Nelerdir?

Erişkinlerde; daha çok uzun süreli güneşe maruz kalanlarda, kuru ve tozlu ortamlarda çalışanlarda görülür.


Şekil 1: Pterjium ön segment görünümü 

 

Pterjium Belirtileri Nelerdir?

Ufak olanları genelde herhangi bir şikayet yaratmazlar, boyutları arttıkça gözde batma, kızarıklık, yanma, düzensiz astigmatizma sonucu görmede azalma şikayetleri yapabilirler.

 

Pterjium Seyri ve Tedavisi

Biyomikroskobik muayene ile konulur.

Ufak boyutlu asemptomatik olgularda herhangi bir tedavi uygulanmaz, korneal yüzeye doğru yürüyen semptomatik olan olgularda cerrahi eksizyon uygulanır.

 

Pterjium Cerrahisi

Gözümüzün en dışındaki dokunun (konjonktiva) gözün saydam kısmının (kornea) üzerine doğru büyüyerek görünen bir et parçası şeklinde gelişmesi pterjium (halk arasında kuşkanadı) olarak adlandırılır. Bu doku parçası gözde kırma kusuru, göz bebeğine doğru yaklaşarak ise kalıcı görme azlığı yapabilir. Görmeyi engellememesi için bu dokunun cerrahi ile buradan uzaklaştırılması gerekir. Günümüzde cerrahi sırasında kullanılan özel ilaçlar uygulayarak ve/veya uzaklaştırıldığı alana başka bir alandan alınan konjonktiva dokusu (greft) dikilerek tekrar oluşması çok az oranlara indirilebilmektedir. Özellikle gençlerde sık tekrarlarla karşılaşılabilmektedir.

Online Randevu