Hastalıklar

Optik Nörit ve Multipl Skleroz

Optik Nörit Nedir?

Optik sinir, gözden beyindeki görme merkezine kadar görsel bilgiyi ileten sinir lifi demetidir. Optik nörit ise optik sinirin iltihabıdır. Birçok hastalık optik nörite sebep olabilir.

 

Şekil 1: Solda sağlıklı bir olgunun sağda ise optik nörit tanılı bir olgunun optik sinir başı görünümü izlenmekte.

Optik nörit için Risk Faktörleri  Nelerdir?

Bilinen en sık neden multipl skleroz (MS) hastalığıdır. Multipl skleroz, beyin ve omurilikteki sinir liflerini tutan otoimmün bir hastalıktır; özellikle 20-30’ lu yaşlarda kadınlarda gelişme eğilimindedir. Kızamık, kabakulak, grip gibi viral enfeksiyonlar;  lyme, kedi tırmığı hastalığı, frengi gibi bakteriyel enfeksiyonlar; sarkoidoz, sistemik lupus eritamotozus gibi otoimmun hastalıklar da optik nörit sebebi olabilmektedir. Ayrıca baş-boyun bölgesine radyoterapi (ışın tedavisi)  almak da önemli bir risk faktörüdür.

 

Şekil 2: Multipl skleroz tanılı bir olgunun sağda optik nörit atağı geçiren sağ gözünün, solda ise nispeten sağlıklı sol gözünün görme alanı muayenesi görülmekte.


Optik Nörit Bulguları Nelerdir?

Optik nörit görmede azalma, bulanık görme, renkleri soluk görme, görme alanında daralma, bir göz bebeğinin diğerinden daha geniş olması, göz hareketleri ile ağrı gibi yakınmalarla ortaya çıkabilir. Optik nörit tanısı ve takibinde; görme keskinliği ve görme alanı değerlendirilmesi, göz bebeği ışık refleksinin değerlendirilmesi, renk görme ve bimikroskopik arka segment değerlendirilmesi yanı sıra VEP (vizüel uyarılmış potansiyeller), MRG (magnetik rezonans görüntüleme) gibi ileri tetkikler de gerekebilmektedir.

 

Optik Nörit Seyri ve Tedavisi

Tedavi altta yatan hastalıkla ilişkilidir. Sebep  viral ya da bakteriyel bir enfeksiyon ise öncelikle antimikrobiyal tedavi önerilirken sebep MS, sarkoidoz gibi otoimmun bir hastalık ise damar yolu ve/veya ağızdan steroid (kortizon) tedavisi gerekebilir. Ayrıca optik nöritle birliktelik gösteren santral sinir sistemi hastalıkları açısından nöroloji konsültasyonu da önerilebilir.

Online Randevu