Hastalıklar

Mikrobiyal Konjonktivit

Mikrobiyal Konjonktivit Nedir?

Göz yüzeyini ve göz kapaklarının iç kısmını saran zarın (konjonktivanın) enfeksiyonudur.

 

Mikrobiyal Konjonktivitin Risk Faktörleri Nelerdir?

Konjonktivitler göz salgılarıyla doğrudan temasla veya hava yoluyla bulaşabilmektedir. Tokalaşma, kucaklaşma gibi yakın temaslarda yada havlu, telefon, havuz gibi ortak kullanılan eşya ve alanlarda bulaşması kolaylaşmaktadır. Kişisel hijyenin bozulması, sistemik hastalıklar, kontakt lens kullanımı gibi immünitenin (vücudun savunma direncinin) bozulduğu durumlar hastalığa yakalanmayı kolaylaştırıcı faktörlerdir.

 

Şekil 1: Solda bakteriyel sağda ise viral konjonktivit tanılı birer olgunun ön segment görünümleri. Bakteriyel kaynaklı olguda sarı renkli (pürülan) çapaklanma ön planda iken viral kaynaklı olguda saydam, su gibi (seröz) akıntının ön planda olduğu izlenmekte.

Mikrobiyal Konjonktivitin Belirtileri Nelerdir?

Gözde kızarıklık, batma, yanma ve çapaklanma şikayetleri oluşturur.

 

Mikrobiyal Konjonktivitin Seyri ve Tedavisi

Tanı biyomikroskobik muayenede salgının ve konjontival tutulumun niteliğine göre kolayca konulabilir.

Uygun spektrumlu antimikrobiyal ajanlarla (antibiyotikler vs) 7-10 günlük topikal (damla) tedaviler uygulanır.

Online Randevu