Hastalıklar

Mikrobiyal Keratitler

Mikrobiyal Keratit Nedir?

Gözün ön yüzeyinde bulunan saydam tabakanın ( kornea ) mikrobik enfeksiyonudur.

 

Mikrobiyal Keratit Risk Faktörleri Nelerdir?

Göz yüzeyinin savunma mekanizmalarının (göz kapama refleksi, gözyaşı sıvısı, göz yüzeyi epitel hücrelerinin hızlı iyileşme kapasitesi) bozulmasına yol açabilecek kronik kirpik dibi iltihaplanmaları, gözyaşı kanalı tıkanıklıkları, göz kuruluğu, kontakt lens kullanımı, göz yüzeyinin zedelenmesine yol açan travmalar, bağışıklığı zayıflatan ilaç kullanımı risk faktörlerinden sayılabilir.

 

Şekil 1: Herpetik keratit tanılı bir olgunun fluorescein boyama sonrası kobalt mavisi filtre altında biomikroskopik görünümü. Yeşil ile boyanmış tipik dallı ülser izlenmekte.

 

Mikrobiyal Keratit Belirtileri Nelerdir?

Gözde ağrı, ışığa hassasiyet, kızarıklık, görmede azalma, gözde sulanma ve çapaklanma şikayetleri oluşturur.

 

Mikrobiyal Keratit Seyri ve Tedavisi

Tanı biyomikroskobik muayene ile konulur. Tedavide yanıt alınamayan durumlarda mikrobik etkenin saptanması amacıyla korneal yüzeyden alınan örneklerden boyama yada kültür yapılarak etken ve buna etkili ilaç (antibiogram) saptanabilir.

Uygun spektrumlu antimikrobiyal ajanlarla topikal tedaviler uygulanır.

 

Şekil 2: Solda hafif sağda ağır seyirli bakteriyel keratit tanılı iki olgumuzun biomikroskopik görünümü. Ok ile işaretli alanda beyaz renkli keratit (enfeksiyon) odakları izlenmekte.


Online Randevu