Hastalıklar

Maküla Ödemi

Maküla Ödemi Nedir?

Maküler ödem merkezi görme kaybının en sık sebeplerinden birisidir. Makülada retina içerisinde sıvı toplanır. Ödem retina içi kistler şeklinde olduğundan bu duruma kistoid maküla ödemi denilir. Ödem geliştiğinde hastanın merkezi görmesi bozulur.

 

Şekil 1: Sağlıklı bir bireyin maküla OCT görünümü

 

Maküla Ödemi Risk Faktörleri Nelerdir?

Katarakt cerrahisi, yaşa bağlı maküla dejenerasansı, üveit, diyabet, retinal damar tıkanıklığı veya ilaç toksisitesiyle ilişkili olabilir. Katarakt ameliyatını takiben daha çok iki ila dört ay arasında bazen ise daha geç olarak ilk 1 yıl içinde %1-3 olasılıkla kistoid makula ödemi ortaya çıkar.

 

Maküla Ödemi Belirtileri Nelerdir?

Bulanık görme ve merkezi görmede azalma ile kendini gösterir. Ancak bu klinik tablo bir hastalığa çok özgün olmayıp değişik hastalıklarda görülebilmesi sebebiyle göz hekimi tarafından ayırıcı tanı maksadıyla iyi araştırılması gerekir.


Şekil 2: Solda hastanemizde takipli, diabetik maküla ödemi tanılı bir olgunun enjeksiyon öncesi maküla OCT görünümü, ortada ise aynı olgunun intravitreal (göz içi) anti VEGF enjeksiyonu sonrası maküla OCT görünümü izlenmekte.

 Maküla Ödemi Seyri ve Tedavisi

Göz muayenesi ile tanı konulabilir. En sık kullanılan tanı yöntemi göz dibinin Retina anjiyografisi ile incelenmesidir. Son yıllarda kullanıma giren retina tomografisi (OCT) kistoid maküla ödeminin tanısında en net bilgi veren yöntemdir.   

Kistoid maküla ödemi tedavisinde enflamasyonu baskılayan ilaçlar kullanılır. Hastanın klinik tablosuna bağlı intravitreal (göz içi enjeksiyon), subkonjonktival, subtenon  veya sistemik tedavi tercih edilebilir. Medikal tedavi yetersiz kaldığında vitrektomi sınırlı da olsa fayda sağlayabilmektedir.

Online Randevu