deneme bonusu

Hastalıklar

Maküla Deliği

Maküla Deliği Nedir?

Gözde merkezi görmeyi sağlayan makülanın merkezinde oluşan deliktir. Dört evresi vardır.

 

Şekil 1: Hastanemizde tam kat maküla deliği tanısıyla ameliyat edilen hastamızın ameliyat öncesi (solda) ve ameliyat sonrası (sağda) OCT Multicolor mod görünümü izlenmekte.

 

Maküla Deliği için Risk Faktörleri Nelerdir?

Sıklıkla yaşlanmaya bağlı vitreusun maküladan ayrılmasıyla oluşur. Yaklaşık olarak 1000’de 3 oranında görülür. Bir göz etkilendiğinde diğer gözde 5 yıl içinde gelişme ihtimali %10’dur. Genellikle 50 yaş sonrası göz rahatsızlığı olmayan bireyleri etkiler. Kadınlarda daha sık görülür. Yüksek miyopi, travma, göz içi iltihaplanması, retina dekolmanı ve diğer göz hastalıklarına bağlı da gelişebilir.

 

Maküla Deliği Belirtileri Nelerdir?

Hastalık, merkezi görmede çarpıklık ve bulanıklık şeklinde başlar. Deliğin haftalar ve aylar içerisinde büyümesiyle merkezi görme ciddi şekilde etkilenir. Göz bebekleri damla yardımıyla büyütüldükten sonra yapılan retina muayenesinde saptanabilir. Muayene sırasında göze tutulan ışığın ortasını hastalar ince veya tamamen silinmiş olarak belirtirler (Watzke-Allen testi). Retina anjiyografisi ile delik tabanında parlaklık artışı saptanabilir ve retina tomografisi (OCT) yöntemiyle lezyonun boyutu deliğin evresi tam kat olup olmadığı net bir şekilde tespit edilebilir.

 

Şekil 2: Hastanemizde tam kat maküla deliği tanısıyla ameliyat edilen hastamızın ameliyat öncesi (solda) ve ameliyat sonrası (sağda) B scan OCT görünümü izlenmekte.

Maküla Deliği Seyri ve Tedavisi

Ciddi görme kaybı yapan tam kat deliklerin tedavisi cerrahisir. Cerrahi olarak vitrektomi ameliyatı uygulanır, makula bölgesindeki iç limitan membran (ILM) tamamen soyulabileceği gibi yeni tanımlanan ‘inverted ILM flap’ yöntemi ile makülanın bir yarısından soyulan ILM, delik üzerine bir örtü gibi serilebilir. Genellikle cerrahi sonunda göz içine hava ya da gaz tamponad verilir ve gazın delik alanını tamponlaması için ameliyatı takiben 4-7 gün yüz üstü yatış önerilir. Cerrahinin başarısı hastalığın evresine bağlı olmakla birlikte deliğin kapanması ve görmenin artması yüksek oranlarda elde edilir.

Online Randevu