Hastalıklar

Kırma (Refraksiyon) Kusurları

Kırma Kusuru Nedir?

Uzaktaki bir nesneden göze paralel olarak gelen ışınların retinada (gözün ağ tabakasında) odaklanamaması durumunda çeşitli kırma kusurlarından bahsedilmektedir; bunlar miyopi, hipermetropi ve astigmatizma olarak sınıflandırılabilir. Gözün ön arka uzunluğu, kornea ya da lensin kırıcılığındaki değişimlere bağlı olarak refraksiyon kusurları ortaya çıkabilmektedir.


Kırma Kusuru için Risk Faktörleri Nelerdir?

En önemli risk faktörü ailevi kalıtımın olmasıdır. Bunun dışında uzun süre yakın mesafeye odaklanmanın miyopiyi indüklediği; devamlı göz kaşımanın düzensiz astigmatizmaya yol açabileceği de bilinmektedir.


Kırma Kusuru Belirtileri Nelerdir?

Miyopide göze paralel olarak gelen ışınlar retinanın önünde toplanır, bu nedenle hastalar uzağı bulanık görürler (Şekil 1).


Hipermetropide göze paralel olarak gelen ışınlar retinanın arka kısmında odaklanırlar bu nedenle hastaların öncelikli şikayeti yakını net görememektir fakat yüksek hipermetropide hastalar uzağı da bulanık görürler (Şekil 2).


Astigmatizmada kornea ya da lensin kırıcılıklarının her açıda aynı olmaması nedeniyle göze gelen ışınların retinada tek bir odak noktası oluşturamamasına bağlı bulanık görme şikayeti olur. Bu hastalar özellikle dikkat gerektiren işlerle uğraştıklarında  (kitap okuma, bilgisayar ekranına bakma, televizyon izleme vb.) gözlerde ağırlık hissi, baş ağrısı yaşayabilirler (Şekil 3).

 

Presbiyopi, yaşla birlikte ortaya çıkan yakını görme zorluğudur. Gözlerimizin içindeki mercek gençlerde elastik olduğu için şekil değiştirebilen bir yapıya sahiptir, mercek bu özel yetenek sayesinde cisimler yakına geldiğinde, şişerek seklini değiştirebilir ve yakın görmeye uyum sağlanır. 40 yaşından sonra göz bu yeteneğini yavaş yavaş kaybetmeye başlamaktadır 


Kırma Kusuru Seyri ve Tedavisi

Otorefraktometrik ya da skiaskopik muayenelerde numaralar tespit edilir, belli mesafelerden hastaların görme keskinlikleri değerlendirilerek refraksiyon kusurları uygun merceklerle tashih edilir.


Hastaların tercihleri ve göz muayenesinin uygunluğuna göre refraksiyon kusurları gözlük camları ya da kontakt lensler ile tashih edilir. Cerrahi olarak kornea yüzeyine lazer uygulanarak ya da göz içerisine tek / çok odaklı (multifokal) lens yerleştirilerek kırma kusurları olarak ortadan kaldırılabilmektedir.


Refraktif Lazer Tedavisi

Miyop, hipermetrop, astigmat ve yakını görmede, gözlük veya kontakt lens kullanan hastalar lazer veya femtosaniye lazerli göz içi lens cerrahileriyle kalıcı olarak gözlük ve kontakt lenslerinden kurtulabilirler.

Hastanemizde refraktif cerrahi ile ilgili femtosaniye lazer, excimer lazer ve bu cihazlarla bilgi akışı içerisinde olan tüm diagnostik cihazlar bulunmaktadır. Hangi hastaya hangi yöntemin uygun olduğu, ayrıntılı göz muayenesi, lazer ve lens cerrahisine ait özel tetkikler ve hasta beklentisine göre deneyimli hekimlerimiz tarafından belirlenir ve uygulanır.

İhtiyaca göre excimer lazer (LASIK, PRK, LASEK), refraktif lens cerrahisi (monofokal, multifokal, fakik GİL), intrakorneal halka, radial keratotomi ve astigmatik keratotomi şeklinde tekniklerden uygun olanlar seçilebilir.

 

Şekil 4: Sırasıyla sağlıklı (emetrop) ; miyop; hipermetrop ve astigmatik kırma kusuru olan gözlerde retinanın (ağ tabaka) konumu ve odaklanılan cisimden gelen ışınların düştüğü nokta izlenmekte


LASIK, özel tekniklerle gözün en dış saydam kısmın (kornea) ön yüzeyinde bir doku parçasının yaklaşık 1/4 kalınlığında kaldırıldıktan sonra açığa çıkan yüzeye kırma kusuru ihtiyacına göre excimer lazer uygulanarak korneayı yeniden şekillendirip ve kaldırılan doku parçasının tekrar yerine kapatılması işlemidir. Ameliyat olmaya karar veren kişiler gözlerinin uygunluğu açısından eğer kontakt lens kullanıyorlarsa uygunluk değerlendirmesinden önce yaklaşık 1 ay lens kullanmadan muayeneye gelmeleri gerekmektedir.


Fotorefraktif keratektomi (PRK) de lasik tekniğinden farklı olarak korneadan doku kaldırılmadan lazer direkt olarak dış yüzeyden başlar. Ameliyatın bitiminde tahriş olan yüzeyin daha kolay iyileşmesi ve rahatsızlığı azaltmak amacı ile birkaç gün için kontakt lens takılır.


LASEK, PRK ya benzer, sadece lazer öncesi yüzey tedavisinin farklı olduğu yöntemdir.


Refraktif lens cerrahisi, lazer ile düzeltilemeyecek kadar yüksek miyop veya hipermetrop olan 40 yaş üstü kişilerde uygulanabilir. Katarakt ameliyatına benzer şekilde gerçekleştirilir. Fakik GİL tekniği, genç bireylerden LASIK için uygun olmayanlara kendi lensine dokunmadan yapay mercek yerleştirilmesi işlemidir.


Astigmatik keratotomi, uygun göz yapısı ve derecelerdeki astigmatları düzeltmek için uygulanır. Astigmatlı gözün daha dik olan eksenine 1 veya 2 adet astigmat dercesine bağlı farklı uzunlukta derin fakat korneayı delmeyen kesiler yapılmasıdır. İki yaygın türü vardır; Şeffaf kornea ile beyazın sınırında yapılan limbal rahatlatıcı kesiler veya şeffaf korneanın ortasına daha yakın yapılan astigmatik keratotomidir.


İntrakorneal halka, keratokonus rahatsızlığına bağlı korneadaki tepe oluşumunu düzeltmek için kornea içine özel geliştirilmiş halkaların yerleştirilmesi işlemidir.

Online Randevu