Hastalıklar

Keratokonus

Keratokonus Nedir?

Korneanın dikleşmesi (korneanın öne doğru konik tarzda sivrilmesi), incelmesi ve düzensizleşmesi ile karakterize ilerleyici bir hastalıktır.

 

Şekil 1: Solda normal sağlıklı bir göz, sağda ise ileri evre keratokonus tanılı bir gözün konik ön segment görüntüsü izlenmekte.

Keratokonus için Risk Faktörleri Nelerdir?

Bilinen en önemli risk faktörü alerjik konjonktivit varlığı ve göz kaşıma alışkanlığıdır. Bunun dışında Down, Turner, Ehlers Danlos, Marfan, osteogenezis imperfekta, mitral valv prolapsusu, mental gerilik gibi sistemik hastalıklarla ya da mavi sklera, aniridi, ektopia lentis, Leber’in konjenital amarozisi, retinitis pigmentosa gibi oküler hastalıklarla da beraber olabilir.

 

Keratokonus Belirtileri Nelerdir?

Hastalar giderek artan miyopi ve düzensiz astigmatizmaya bağlı görmede azalma şikayeti ile kliniğe başvururlar. Genellikle asimetrik olmasına rağmen her iki gözünde tutulumu söz konusudur. Hastalık puberte döneminde başlayıp 30-40. yaşlara kadar yavaşça ilerleyebilir. Tanı klinik hikaye ve muayene ile konulur.  Direkt oftalmoskopta yağ damlası reflesi, skiaskopide makas reflesi, derin stromada ince dikey çizgilenme (Vogt çizgileri), kon tabanında demir birikimi (Fleischer halkası), korneal incelme, kornea dikliğinde artış gibi muayene bulguları vardır. Tanının kesinleşmesi ve hastalığı ilerleyişinin takibinde keratometri , pakimetri ve en önemlisi korneal topografi kullanılır.

 

Şekil 2: Keratokonus tanılı olgunun korneal topografi görüntüsü


Keratokonus Seyri ve Tedavisi

Erken dönemde gözlük ve yumuşak kontakt lensler, gözlüklerden fayda görülmediği dönemler sert/ keratokonik/ hibrid kontakt lensler kullanılır. Görmenin belirgin şekilde azaldığı ve korneanın saydamlığını yitirdiği ileri dönem olgularda kornea nakli yapılabilir. Son yıllarda tedavi protokolüne dahil olan korneal çapraz bağlama (cross linking) , korneal halka tedavileri de erken orta dönemde uygulanabilen cerrahi tedavilerdir. Korneal çapraz bağlama hastalığın ilerlemesini durdurabilen tek tedavi yöntemidir.

Online Randevu