Hastalıklar

Katarakt

Katarakt Nedir?

Göz merceğinin şeffaflığını yitirerek bulanıklaşmasına katarakt denir. Günümüzde büyük oranda başarıyla tedavi edilebilmektedir.

 

Katarakt Risk Faktörleri Nelerdir?

En sık görülen tipi ilerleyen yaşa bağlı görülen katarakttır. Sistemik hastalıklarla görülebilen kataraktlar vardır; bunlar diyabet, myotonik distrofi, atopik dermatit, nörofibromatozis-2 ve bazı doğumsal metabolik hastalıklardır. Göz hastalıklarına ikincil kataraktlar görülebilir; bunlar kronik üveitler, akut açı kapanması glokomları, yüksek miyopiler, herediter fundus distrofileri’dir. Göz travmalarına, sistemik bazı ilaçlara ikincil kataraktlar görülebilir. Ayrıca  ailevi ve konjenital (doğumsal) katarakt olguları da mevcuttur. Böyle olgularda altta yatabilecek sistemik hastalıklar, anne karnında geçirilmiş enfeksiyonlar ve gebelikte kullanılan ilaçlar araştırılmalıdır.

 

Şekil 1: Solda sağlıklı göz ile katarakt tanılı gözün demonstrasyonu, sağda ise fakoemülsifikasyon ile katarakt cerrahisi ve göz içi lens yerleştirilmesinin demonstrasyonu görülmekte


Katarakt Belirtileri Nelerdir?

Katarakt genellikle ilk olarak rutin göz muayenesi sırasında teşhis edilir. Kataraktın en sık bulguları bulanık görme, ışıktan rahatsızlık ve renklerin soluk ya da sarı görülmesidir.


Katarakt Seyri ve Tedavisi

Görme şikayetleri genellikle yıllar içinde yavaş yavaş ilerler. Gençlerde, travmaya bağlı katarakt gelişenlerde ve diyabet hastalarında ise bulgular daha hızlı ilerleyebilir. Kişilerde kataraktın nasıl bir hızla ilerleyeceğini önceden kestirmek mümkün değildir. Bu sebeple katarakt varlığı tespit edildikten sonra belirli aralıklarla kontrol edilmelidir.

 

Tedavi cerrahidir. Fakoemülsifikasyon tekniği ile küçük bir kesiden girilerek ultrasonografik titreşimlerle göz içinde şeffaflığını yitirmiş lens parçalanarak temizlenir ve yerine uygun dioptrilerde yapay bir mercek konulur. Son yıllarda teknolojik gelişmeler sonucu kullanıma giren astigmatı düzeltici (torik) göz içi lensler;  yakın, orta ve uzak mesafeyi net görmeyi sağlayabilen çok odaklı (multifokal) lensler ile gözlükten bağımsız ve daha net bir görme sağlanabilmektedir.

Cerrahiye bağlı gelişebilecek en önemli komplikasyonlar ameliyat sırasında kapsül yırtılması sonucu katarakt materyalinin gözün arkasına (vitreus içine) düşmesi, iris dokusunun hasarlanması, ameliyat sonrası ise çok nadiren görülen göz içi enfeksiyonlarıdır. Günümüzde gelişen teknoloji sayesinde hem cerrahi sırasında hem de cerrahi sonrasında gelişebilecek komplikasyonlar deneyimli bir cerrah tarafından en aza indirilmekte ve çok yüksek oranlarda başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Cerrahi sonrasında göz sağlığı açısından antibiyotikli damlalar, steroidli damlaları belli bir süre kullanmak ve hijyen kurallarına dikkat etmek gerekir.


Şekil 2: Solda matür (olgun) kataraktı olan bir olgu sağda ise katarakt ameliyatı ile birlikte göz içi çok odaklı lens (akıllı mercek) yerleştirilen bir olgunun ön segment görünümü izlenmekte.


Online Randevu