Hastalıklar

Herpetik Keratit (Göz Uçuğu)

Gözün ön yüzeyinde bulunan saydam tabakanın (kornea) herpes simpleks virüsü (uçuk virüsü) ile karşılaşması sonucu gelişen enfeksiyondur.

Gözlerde sulanma, ağrı, kızarıklık, bulanık görme mevcuttur.

 

Şekil 1: Solda uygunsuz ilaç kullanımı sonrası geografik ülser tablosu gelişmiş bir herpetik keratit olgusu, fluorescein ile boyanmış yeşil alanlar ülser sınırlarını göstermekte, sağda ise herpetik stromal keratit tanılı bir olgunun ön segment görünümü, lezyon sınırları oklar ile işaretlenmiş olarak izlenmekte.  

Virüsle ilk karşılaşmada hasta ya semptom yoktur yada cilt ve konjonktivanın tutulduğu blefarokonjonktivit denilen bir tablo vardır. Bağışıklığın azalması ile reaktive olan virüs korneada epitelyal keratit gibi yüzeysel bir enfeksiyona yol açabileceği gibi daha derin korneal dokularda reaksiyon yaratarak görmeyi azaltabilen  stromal keratite de neden olabilir.

 

Tanı biyomikroskobik muayene ile konulur. Yanı sıra fluorescein veya rose bengal boyası ile kornea boyanarak tipik kuru ağaç dalı şeklindeki ülser tespit edilebilir. Akut enfeksiyonda muayene olmadan steroid (kortizon) damla kullanmak enfeksiyonun hızla ilerlemesi (geografik ülser) ve kalıcı görme kaybı ile sonuçlanabileceğinden göz kızarıklığı, sulanması gibi durumlarda hekim kanaati olmadan tedaviye başlamak doğru değildir. 


Tedavide topikal ve/veya sistemik antiviral tedaviler uygulanır. Derin korneal yapıların tutulduğu (instertisyel keratit) görme keskinliğini ciddi şekilde tehdit eden olgularda topikal ve/veya sistemik steroidler tedaviye ilave edilebilir. Tekrarlayıcı enfeksiyonlar sonrasında kalıcı görme kayıplarının oluştuğu korneal skarlarda kornea nakilleri de yapılabilmektedir.

Online Randevu